På denna sida finns länkar till 2007 års löpsedlar. Varje uppdatering presenteras med det e–brev som vid tillfället gick ut till idrottsforum.orgs abonnenter.
Klicka här för att komma till 2003 års löpsedlar.
Klicka här för att komma till 2004 års löpsedlar.
Klicka här för att komma till 2005 års löpsedlar.
Klicka här för att komma till 2006 års löpsedlar.
Klicka här för att komma till 2008 års löpsedlar.
Klicka här för att komma till 2009 års löpsedlar.
Klicka här för att komma till 2010 års löpsedlar.
Klicka här för att komma till 2011 års löpsedlar.
Klicka här för att komma till 2012 års löpsedlar.


Uppdatering #69  2007–01–17
Hej. Låt mig inledningsvis önska er alla ETT GOTT NYTT ÅR, såväl idrottsligt som idrottsvetenskapligt -- och självfallet på alla andra sätt också! Och välkomna till ett nytt år med idrottsforum.org. Vi är, om inte helt utvilade och friska, tillräckligt pigga för att se framtiden an med stor optimism. Nya spännande idrottsvetenskapliga texter väntar, många nya spännande böcker ska recenseras, nya besöksrekord på forumet... härligt!
Vi börjar året med två artiklar av helt skilda slag. Matthew Taylor, engelsk idrottshistoriker och lektor vid University of Portmouth, skriver om fotbollens roll i engelsk politik, och politikens roll i fotbollen, under 1900-talet. Helena Vilhelmsson som läser på magisterprogrammet i idrottsvetenskap vid Malmö högskola skriver om ett par stilmarkörer i badmintonsporten, som hon sedan analyserar med hjälp av Johan Asplunds och Pierre Bourdieus teorier. I en featuretext rapporterar Kristin Fransson och Isabella Grujoska från allFairs etikseminarium i höstas. Fem böcker recenseras: Digitale bevægelser: Idræt, historie og formidling (Idrætshistorisk Årbog 2005) av Bo Vestergård Madsen & Thomas Skovgaard (red) (Bill Sund); The Psychology of Exercise: Integrating Theory and Practice av Curt L. Lox, Kathleen A. Martin Ginis & Steven J. Petruzzello (Erwin Apitzsch); I och ur spår!: En studie om konflikter och hjältar i svensk skidsport under 1900-talet av Leif Yttergren (Jan Samuelson); Lords of the Rinks: The Emergence of the National Hockey League 1875–1936 av John Chi-Kit Wong (Tobias Stark); samt Handbook of Sports and Media av Arthur A. Raney & Jennings Bryant (red) (Peter Dahlén). På en fullspäckad löpsedel kan man dessutom läsa om Martin Alsiö, ny forskare i forumets forskarnätverk; om TV-sporttittandets tio-i-topplista för 2006; om en jättesatsning på att aktivera köpenhamnarna i pingsthelgen; om en masters degree-kurs i idrottsvetenskap och management vid Jyväskylä-universitetet; om ett par nya tidskriftsnummer; samt om en radda nya idrottsvetenskapliga konferenser under året. Och därtill en kommentar till två idrottsvetenskapliga disputationer vid Lunds universitet i förra veckan. Med andra ord, en välmatad och spännande, och därmed tämligen ordinär uppdatering av idrottsforum.org. Läs och lär!

Uppdatering #70 2007–01–31
Välkomna till idrottsforum.orgs uppdatering #70; vi fyller i någon mening jämnt, och det tänker vi fira. Inte, som man kunnat hoppas, med ett rejält anslag från Centrum för idrottsforskning; dessvärre blev det nobben på vår ansökan. Istället korkar vi väl bara upp en flaska champagne som vanligt, och skålar för vår förträfflighet. Vi har i alla händelser ett intressant nummer denna gång. Kjell-Åge Gotvassli diskuterar synen på elitidrottare -- är de träningsmaskiner eller konstnärer som styrs av intuition, instinkt och känslor? Och vad får svaret för konsekvenser för vilka krav man måste ställa på tränaren? I Jane Meckbachs och Ingemar Wedmans artikel redovisas en pilotundersökning av idrotslärarstudenter vid GIH som i slutändan ska mynna ut i ett diagnostiskt instrument för bättre individuell anpassning av utbildningen. Fem böcker recenseras: Sport Law: A Managerial Approach av Linda A. Sharp, Anita M. Moorman & Cathryn L. Claussen (Bo Carlsson); From Ballroom to DanceSport: Aesthetics, Athletics, and Body Culture av Caroline Jean S. Picart (Sanna Nordin); Mandom, mod och morske män: Anabola androgena steroider – medicinskt, rättsligt och socialt av Tommy Moberg & Gunnar Hermansson (David Hoff); Idræt som fest: Bogen om landsstævnet av Henning Eichberg & Bo Vestergård Madsen (Ørnulf Seippel); samt Policing Football: Social Interaction and Negotiated Disorder av Megan O’Neill (Bo Carlsson). Därutöver som vanligt lite gott och blandat på löpet, nya forskare, nya konferenser, olika tips för idrottsvetenskapligt intresserade. Med andra ord, en välmatad och spännande, och därmed tämligen ordinär uppdatering av drottsforum.org. Läs och lär!

Uppdatering #71 2007–02–14
Hej. Förkylningsdimmorna har lättat lite då och då, och vi har lyckats sno ihop en ny uppdatering mellan hostattackerna. Var är våren? Värmen? Vi väntar! Under tiden kan alla idrottsvetenskapligt intresserade värma sig med två intressanta artiklar. Den brittiske idrottshistorikern Wray Vamplew skriver om den olyckliga kombinationen idrott och alkohol, som sannolikt är ett betydligt svårare problem i Storbritannien än i Norden, men som måste uppmärksammas och utforskas i hela idrottsvärlden. Mattias Isberg och Johan Lindblad redovisar en studie av fem svenska elitidrottstränare med avseende på strategiskt ledarskap. Bland de intervjuade tränarna finns legendaren Bengt "Bengan" Johansson och Johnny Holm, Stefans pappa. Fem böcker recenseras, Et praksisbasert perspektiv på dynamiske læringsnettverk i toppidretten av Kjell-Åge Gotvassli (Hallgeir Gammelsæter); Structures Beyond the Frameworks of the Rink: On Organization in Swedish Ice Hockey av Josef Fahlén (Ingemar Wedman); The Beginnings of a Commercial Sporting Culture in Britain, 1793-1850 av Adrian Harvey (Daniel Arvidsson); Applied Exercise and Sport Physiology av Terry J. Housh, Dona J. Housh & Herbert A. deVries (Lottie Olsson); samt Sport, Rhetoric and Gender: Historical Perspectives and Media Representations av Linda K. Fuller, red (Ingela Kolfjord). Och som vanligt, men kanske snäppet mer sparsmakat än vanligt, finns åtskilligt av intresse att läsa på löpet. Se själv, gå till <http://www.idrottsforum.org>idrottsforum.org.

Uppdatering #72 2007–02–28
Hej. Ja, det blev lite senare än vanligt idag, men det blir begripligt när man betänker det digra innehållet i uppdateringen. Omfånget av de två artiklarna, fem recensionerna och två feauturetexterna tillsammans uppgår till 29.000 ord, eller annorlunda uttryckt 195.000 tecken inkl mellanslag. Det motsvarar nära nog en normalbok på 100 sidor! Är jag förlåten? Eller hur? Eller hur? De två artiklarna i dagens uppdatering är skrivna av Arve Hjelseth och Elisabet Apelmo. Arves består av hans prøveforelesning inför disputationen i december 2006 och handlar om skillnader och likheter mellan att forska om populärkultur och om idrott. Elisabets text är en artikelifiering av en forskningsrapport från en pilotstudie som handlar om unga funktionshindrades val av idrott, och hur genus spelar in i sammanhanget. De fem bäcker som recenseras är Celtic Minded 2: Essays on Celtic Football Culture and Identity av Joseph M. Bradley (Henning Eichberg); Bevægelse i festen av Henning Eichberg (Leif Yttergren); Outdoor Leadership: Theory and Practice av Bruce Martin et al (Mats Johnsson); Physical Activity and its Effect on Bone in the Short- and Long-Term Perspective av Christian Lindén (Ingergerd Ericsson); och Sport and Spectacle in the Ancient World av Donald G. Kyle (Hans Bolling). De två featuretexterna är dels en rapport av Anders Östnäs om SVEBIS forsknings- och utbildningskonferens på GIH förra hösten; och dels sakkunnigkommitténs utlåtande över nämnde Arve Hjelseths avhandling Mellom børs, katedral og karneval: Norske supporters forhandlinger om kommersialisering av fotball. (Recension av boken kommer först senare i vår.) Löpsedeln denna gång är ovanligt välfylld och informativ, med många nyheter, inte minst på anslagstavlan. Dessutom ges en redaktionell kommentar till ett bildval på förra uppdateringen, bland annat kommer Erik Gustaf Geijer in i diskussionen. Så var så goda, njut av en ny uppdatering av idrottsforum.org.

Uppdatering #73 2007-03-14
God morgon. Ja, där slog vi världen med häpnad. Men onsdagen denna vecka är en dag till brädden fylld med möten och seminarier, så jag har sett mig nödsakad att ligga i lite extra under natten för att bli klar i tid. Så, raskt över till innehållet i den nya uppdateringen. Den första artikeln handlar om spelarmigration inom fotbollen i förhållande till globaliseringen. Det är Matthew Taylor, som i sin andra artikel för forumet sätter samtida fenomen inom fotbollen i ett förklarande historiskt ljus. Som vanligt bjuder Matt på en fremragende kritisk analys. Den andra artikeln handlar om Västsveriges legendariske fotbollsreporter, Åke Hall på Göteborgs-Posten. Den är skriven av Per Brandt, och bygger på en uppsats som fick Skånes Idrottsförbunds pris på 5.000 kr för bästa idrottsuppsats vid Lunds universitet 2006. De fyra böcker som recenseras är Spring för livet: Löpningsguide för den medvetna kvinnan av Sam Murphy (Katarina Schenker); The Economics of Sport and Media av Claude Jeanrenaud & Stefan Késenne (red) (Göran Eriksson); The Great White Hopes: The Quest to Defeat Jack Johnsson av Graeme Kent (Birger Hedén); och I huvudet på John McEnroe av Tim Adams (Peter Dahlén). I sin andra krönika för idrottsforum.org berättar Magnus Ahlström hur det kändes att blir utnämnd till bög av tidningen Svensk Idrott för det han skrev i sin första krönika här, i september 2006. På löpsedeln inleder vi vad som kan bli en riktigt lång serie, nämligen med presentationer av idrottsvetenskapliga tidskrifter. I övrigt på löpet en hel del nyttig, intressant och rolig info. Kolla själv, gå till idrottsforum.org.

Uppdatering #74 2007-03-28
Våren är här! Ja, det verkar faktiskt som om hela Skandinavien drabbats av en försmak av våren; och inte minst av det skälet är det skönt att den här uppdateringen är klar och kan läggas ut, så att redaktören själv kan lägga ut sig -- i solen! Det dröjer sedan tre veckor till nästa uppdatering, som är #75!!! Aktningsvärt, eller hur? Eller hur? Dagens uppdatering står ingen annan efter, varken innehållsligt eller utseendemässigt. Cecilia Dovborn och Mats Trondman redovisar i sin artikel en etnografisk studie av en spontan fotbollsmatch på ett skolläger -- och plötsligt får sig myten om spontanidrottens välsignelser en rejäl knäck. Och en annan rejäl knäck serverar Jan-Ola Högberg, som studerat i vilken utsträckningen idrottsrörelsens första linje, de frivilliga ledarna ute i små och stora föreningar i Sverige, är utrustade och beredda att spela rollen som hälsofostrare i enlighet med rörelsens stydokument. I ringa utsträckning, visar det sig... Vi är tillbaka på fem när det gäller antalet recensioner. Böckerna denna gång är Introduction to Physical Education, Fitness, and Sport: Sixth Edition av Daryl Siedentop (Karin Redelius); A Handbook of Leisure Studies av Chris Rojek, Susan M. Shaw & A. J. Veal (red) (Bo Carlsson); Idræt, oplevelse og identitet av Jørgen Hinsby (Suzanne Lundvall); Sport and Recreational Activities av Dale Mood, Frank Musker & Judith Rink (Jan-Eric Ekberg); samt Sports, Culture and Advertising: Identities, Commodities and the Politics of Representation av Steven J. Jackson & David L. Andrews (red) (Peter Dahlén). Löpet i övrigt bjuder på en ny tidskriftspresentation, av Sport in History; information en ny bok om Torsten Tegnér och om Torsten Tegnér-sällskapet; vidare information om nya konferenser, om hemsidor för sportfilmsintresserade, om britternas syn på dopning, om norsk klubbfotboll. Ja, och så har vi meckat lite med löpets sidhuvud. Intresserade av allt detta ombedes vända sig till idrottsforum.org.

Uppdatering #75 2007-04-18
Jaha, så var det dags för ett litet jubileum igen -- och det handlar naturligtvis om att detta är den sjuttiofemte uppdateringen sedan starten den 6 juni 2003. Vi har klarat tre fjärdedelar av ett century, för att låna en term från cricket. Och vi är naturligtvis nöjda, både med att våra surfare blir fler och fler och på så sätt bekräftar vårt raison d'être, och att våra finansiärer, inom och utom högskolan, gillar det vi gör och fortsätter sitt förbehållslösa stöd. Dagens uppdatering bjuder som vanligt på artiklar, recensioner och ett späckat löp. Patrik Steorn, som i december 2006 blev doktor på en avhandling med titeln Nakna män: Maskulinitet och kreativitet i svensk bildkultur 1900–1915, publicerar ett bearbetat utdrag ur avhandlingen som handlar om atleter kring förra sekelskiftet, på bild och i verkligheten. Rolf Frøyland har bearbetat sin examensuppsats i medievetenskap från Universitetet i Bergen om hur idrottsliga stereotyper konstrueras i media, med exemplet norska cupfinalen i fotboll 2001 mellan Viking FK från Stavanger och landsortslaget Bryne FK. Fem nya böcker recenseras, varav en av två recensenter: Sport Psychology: Concepts and Application av Richard H. Cox (Sverker Bengtsson); Toppfotball – et felt i forandring av Bente Ovèdie Skogvang (Jørn Hansen); ‘A Proper Spectacle’: Women Olympians 1900–1936 av Stephanie Daniels & Anita Tedder (Åsa Änghede); Idrottens kön: Genus, kropp och sexualitet i lagidrottens vardag av Jesper Andreasson (Ingela Kolfjord); samt Sports History: A Practical Guide av Martin Polley (Mats Greiff och Daniel Arvidsson, var för sig). Löpet i övrigt bjuder på en ny tidskriftspresentation, av Journal of Sport and Social Issues; vidare blandade nyheter från Routledge, Sport&EU, Thymos, FEPSAC, IfI, David McArdle, och från barn- och ungdomsidrottens värld. Vi presenterar dessutom två nya idrottsforskare, René Kural och Mats Greiff, och annonserar en postdoc-tjänst och en forskarutbildningsmöjlighet. Ja, och så har vi lagt in en ny avdelning i navigatorn, "Mer om". Och nu går det bra att titta in på nya idrottsforum.org.

Uppdatering #76 2007–05–02
Sköna maj välkommen! Det blev lite svalare i övergången, men solen hjälpte oss över detta sista hinder; nu är det vååår! Den sista tunga arbetsdagen innan en uppdatering inföll denna gång på arbetarnas egen dag, och vänsterpartister och anarkosyndikalister -- var för sig -- paraderade förbi redaktionsfönstret. Jaja. Dagens uppdatering, den sjuttiosjätte i ordningen, bjuder på en viktig text av Claes Annerstedt. Han skriver om vikten för idrottslärare av ett tränat öga och goda kunskaper i hur man ger feedback inom skolans idrottsundervisning. Per Møller Pettersen har studerat balansen mellan elit och bredd och herrar och damer i norska dagstidningars fotbollsbevakning. Dessutom publicerar vi ett inlägg av Jesper Andreasson med anledning av Ingela Kolfjords recension av hans avhandling i förra uppdateringen. Vi har som vanligt fem bokrecensioner: Mellom børs, katedral og karneval: Norske supporters forhandlinger om kommersialisering av fotball av Arve Hjelseth (Rasmus Storm); Sports Mega-Events: Social Scientific Analyses of a Global Phenomenon av John Horne & Wolfram Manzenreiter (red) (Karin Book); Sports Marketing av Sam Fullerton (Björn Anders Larsson); Idrottshistoriskt symposium 2005: Idrottens arrtaktivitet – idealism, kommersialism, politik av Rolf Edling, Anders Hammer, Lan Lindroth, Johan R. Norberg & Hanserik Tönnheim (red) (Lars-Erik Alkvist); samt Sports Journalism: Context and Issues av Raymond Boyle (Knut Helland). På löpet i övrigt kan man läsa om en nordisk kongress för idrottslärare, en ny norsk hemsida om idrottskador, en presentation av tidskriften Journal of the Philosophy of Sport, en akademisk roddtävling -- i Sverige(!), om cricket och filosofi i australiensisk radio, om Idans nyhetsbrev för april, om ett forskningsprojekt om idrottsutövares smeknamn, om en forskningskonferens om återhämtning i träning och tävling, och om en rekordbok om amerikansk baseball. Dessutom en längre redaktionell kommentar, konferensnyheter, anslagstavlan, lediga platser, och innehållet i uppdateringen den 16 maj. Ch-ch-check it out! Gå till idrottsforum.org.

Uppdatering #77 2007–05–16
Hej, alla forumsurfare. Jag har härmed nöjet att tillkännage publiceringen av den sjuttiosjunde utgåvan av idrottsforum.org. Med dagens uppdatering avslutas den fjärde årgången; nästa uppdatering är den sista före sommaruppehållet och den första på årgång fem. Den läggs ut den 6 juni, på dagen fyra år efter publiceringen av den allra första utgåvan. Dagens uppdatering bjuder på artiklar av Kim Wickman, Uneåpedagog som skriver om funktionshinder, kvinnor och idrott, och av René Kural från danska Center for Idræt og Arkitektur, som skriver om och illustrerar konverteringen av kyrkor till idrottsrum. Vidare fortsätter diskussionen mellan Ingela Kolfjord och Jesper Andreasson om den senares avhandling, och Ingegerd Ericsson rapporterar från Svensk Idrottsmedicinsk Förenings vårmöte i Uppsala. Sex böcker recenseras: Gymnastics and Politics: Niels Bukh and Male Aesthetics av Hans Bonde (Wendy Varney); Svenska Mästerskapen i friidrott 1896–2005: Medaljörerna, historierna, bilderna av Erik Wiger (Lennart K. Persson); Research Methods in Physical Activity av Jerry R. Thomas, Jack K. Nelson & Stephen J. Silverman (Jens Troelsen); GAIS: Vägen tillbaka av Hasse Andersson och Förbannade GAIS: Trettio år av underprestation. GAIS 1976–2006 av Robert Lindberg & Patrik Persson (Torbjörn Andersson); samt Sudden Death: Dikter av Tom Malmquist (Ingrid Elam). På löpet tillkännager vi att Vivian Grønfeldt disputerar på barn, fysisk aktivitet och lärande, att en ny bok om idrottspolitik i Kanada, England, Tyskland och Norge kommit ut, att pingsten bjuder på aktivitetshelg i København, att Idrottsvetenskap i Malmö får besök av Hans Westerbeek, idrottsekonom från Australien, att en konferens om barnfetma äger rum i Malmö 2008; tidskriften Women in Sport and Physical Activity Journal presenteras, tillsamman med ytterligare några tidskriftsnyheter; det hålls en internationell konferens om dopning i Århus, det finns platser kvar på fristående kurser i idrott vid GIH, och vi har fått ett nyhetsbrev från Routledge. Dessutom en längre redaktionell kommentar, konferensnyheter, anslagstavlan, lediga platser, och innehållet i uppdateringen den 6 juni. Så, varsågoda! Gå till idrottsforum.org.

Uppdatering #78 2007–06–06
Fem itolv, som man brukar säga... nja, kanske inte riktigt, men det är med nöd och näppe vi klarat att upprätthålla den fina traditionen att lägga ut sommaruppdateringen på forumets födelsedag, som ju inträffade den 6 juni 2003. 2004 misslyckades det med marginal, då tjänstgörande redaktörs dotter inte kunde vänta en ynka vecka med att komma ut i friska luften och slå upp sina djupblå; men därutöver har vi lyckats -- dock har uppdateringen aldrig lagts ut så här sent på det som numera är den svenska nationaldagen. Förra sommaruppdateringen var en temauppdatering med anledning av fotbolls-VM i Tyskland, och där föddes en ny tradition. I år har vi engagerat Henning Eichberg, Lis Engel och Helle Winther för att som gästredaktörer ställa samman en temauppdatering om dansk idrottsforskning. Den har fått namnet "Tæt på kroppen", och innehåller sex artiklar i denna uppdatering -- av Niels Kayser Nielsen, Peter Mindegaard, Reinhard Stelter, Helle Winther, Lis Engel och Henning Eichberg -- och som kommer att kompletteras med ytterligare tre-fyra texter under hösten. Och vi ser kanske en bok någonstans i en välredigerad framtid... Självfallet har vi också ett antal bokrecensioner, närmare bestämt fem, och några av dem tæt på uppdateringens tema: ”Fotboll är livet”: En medieetnografisk studie om fotbollstjejer och TV-sport av Britt-Marie Ringfjord (Elisabet Apelmo); Imagined Olympians: Body Culture and Colonial representation in Rwanda av John Bale (Henning Eichberg); Teaching Dance as Art in Education av Brenda Pugh McCutchen (Helle Winther); Kvinder, køn og krop: Kulturelle fortællinger (Idrætshistorisk Årbog 2006) av Anne Lykke Poulsen & Else Trangbæk (red) (Gerd von der Lippe); samt Bevægelsens poetik: Om den æstetiske dimension i bevægelse av Lis Engel et al (red) (Frans Oddner). Därutöver är löpet späckat till bristningsgränsen med diverse läsvärt stoff, en ordinarie tidskriftspresentation, av The Sport Psychologist, och därtill av en temat närliggande tidskrift, Body & Society. Dessutom en del andra nyheter om tidskrifter, en utvärderingsrapport om Handslaget, WADA-konferensen i november, om varumärket David Beckham, om OS-loggan för spelen i London 2012, och en hel massa nyhetsnotiser från sporten värld. Plus naturligtvis våra fasta avdelningar. Så vänta inte till imorgon, kolla in idrottsforum.org idag!

Uppdatering #79 2007–08–29
Ja så var det slut på det roliga -- om det nu var så roligt, det här med sommar, med den myckna vätan. Och nog kändes det lite rostigt att gå igång med den nya uppdateringen, men sent omsider har den blivit klar, och den var, vill jag påstå, mödan värd att tillaga och, hoppas jag, mycket smakfull att konsumera. Vi har nöjet att öppna säsongen med en riktigt intressant och spännande -- och inte så lite kontroversiell -- undersökning som jämför mäns och kvinnors fotbollsskicklighet. Det är Umeåhistorikern Jonny Hjelm, som tidigare publicerat böcker och artiklar om svensk damfotboll, som suttit framför teven och gjort kvantitativa mätningar av fyra herrlandslagsmatcher från VM i Tyskland 2006 och fyra damlandslagsmatcher från VM i USA 2003. Han har räknat och protokollfört aktioner -- t ex passningar, bollmottagningar, skott på mål och dribblingar -- och analyserat spelarens avsikt med aktionen och noterat utfallet. Och sedan har han gjort en jämförande analys av sina iakttagelser och kommit till en del synnerligen uppseendeväckande resultat. Hur stor är skillnaden egentligen mellan den svenska herr- och damfotbollen? Läs Jonny Hjelms artikel, skriven exklusivt för idrottsforum.org! Vi publicerar denna gång inte färre än tio bokrecensioner -- av elva böcker. De är: Sport, Active Leisure and Youth Cultures av Peter Bramham & Jayne Caudwell (Kristin Fransson); Understanding Sport Organizations: The Application of Organization Theory av Trevor Slack & Milena M. Parent (Joakim Åkesson); Dance About Anything av Marty Sprague , Helene Scheff & Susan McGreevy-Nichols (Helle Winther); In Praise of Athletic Beauty av Hans Ulrich Gumbrecht (Ørnulf Seippel); Fodbold med fjenden: Dansk idræt under hagekorset av Hans Bonde (Hans Bolling); Ung i Norge: Skole, fritid og ungdomskultur av Åse Strandbu & Tormod Øia (red) (Ingela Kolfjord); Aktiv Oslo-ungdom: En studie av idrett, minoritetsbakgrunn og kjønn av Åse Strandbu & Anders Bakken Oslo: Nova 2007 (Ingela Kolfjord); Why Sports Morally Matter av William J. Morgan (Bo Carlsson); Ethics, Money and Sport: This Sporting Mammon av Adrian Walsh & Richard Giulianotti (Arve Hjelseth); T.T. på språng: En vänbok om Torsten Tegnér av Arne Argus (red) (Eva Queckfeldt); Rakas jalkapallo: Sata vuotta suomalaista jalkapalloa (Älskade fotboll: 100 år av finsk fotboll) av Yrjö Lautela & Göran Wallén (red) (Arto Nevala). Vi har dessutom två fylliga konferensrapporter, Kristin Fransson skriver om ”Children, Sport and Physical Activity: Philosophical Dimensions” i London, Ontario, och Ingegerd Ericsson om ”The 13th International Conference on Thinking” i Norrköping, Sverige. Därutöver ett späckat löp med info om tidskrifter och konferenser och annat smått och gott som förevarit under sommaren; inte minst angelägen läsning är de lediga platser som utlysts i København och i England. Det finns med andra ord fullgoda skäl att kolla in idrottsforum.org idag!

Uppdatering #80 2007–09–12
Jaha, så var det alltså dags igen. Uppdatering nummer 80 -- snart (nåja) är det ett century! Dagens uppdatering bjuder på en artikel av Helle Ahrends och Kurt Curth om hur idrott kan användas i terapi och undervisning av människor med förvärvad hjärnskada. Artikeln ingår i temat från sommaruppdateringen, Tæt på kroppen: Dansk idrætsforskning i fokus, som alltså nu kompletteras, och som kommer att tillföras ytterligare 2-3 artiklar under hösten. Vidare rapporterar Ingegerd Ericsson från det nordiska idrottslärarmötet i Gerlev, och Russell Holden och Paul Gilchrist från Sport and Politics-konferensen i Gregynog. Också denna uppdatering bjuder på recensioner av tio idrottsvetenskapliga böcker: Rhythmic Activities and Dance av John Price Bennett & Pamela Coughenour Riemer (Helle Winther); Från tredje våningen: Samlade krönikor oktober 05 – november 06 av Jonas Svensson (Bill Sund); Revolt of the White Athlete: Race, Media and the Emergence of Extreme Athletes in America av Kyle Kusz (Kalle Jonasson); Social Issues in Sport av Ronald B. Woods (Björn Sandahl); Coaching for the Inner Edge av Robin S. Vealey (Per Göran Fahlström); Idrett og juss av Gunnar-Martin Kjenner (red) (Jyri Backman); Marketing & Football: An International Perspective av Michel Desbordes (red) (Hallgeir Gammelsæter); Worksite Health Promotion av David H. Chenoweth (Erwin Apitzsch); Århus som idrætslandskab: Topografiske fortællinger og analyser av Sine Agergaard & Niels Kayser Nielsen (red) (Mats Franzén); samt Game Skills: A Fun Approach to Learning Sport Skills av Stephanie J. Hanrahan & Teresa B. Carlson (Åsa Bäckström). Vi är nu uppe i 404 recenserade böcker! Som vanligt innehåller löpsedeln mängder av information om nya konferenser, nya böcker och tidskrifter, lediga platser/stillinger. Därtill en redaktionell kommentar om debatten efter Jonny Hjelms arikel i förra uppdateringen, samt annan blandad information av intresse för idrottsfoskare. Se själv! Gå direkt till idrottsforum.org!

Uppdatering #81 2007–10–03
Jaha, tre veckor sedan förra uppdateringen, och så läggs den ändå inte ut förrän framåt kvällen -- det måste vara någonting riktigt märkvärdigt på gång! Tänker ni kanske. Och det är förvisso så att vi bjuder på en liten överraskning i samband med den här uppdateringen. Men låt mig först presentera det ordinarie innehållet i denna den åttioförsta uppdateringen. Två mycket intressanta artiklar har vi idag. Rasmus Storm, analytiker på Idrættens Analyseinstitut i København, tar i sin artikel Vækst med underskud upp problemen med att få lönsamhet i de nya bolagiserade idrottsklubbarna, med exempel från danska elithandbolls- och elitfotbollsklubbar. Är det möjligt? Är det ens önskvärt? Thomas Jansson, utbildad landskapsarkitekt, diskuterar i sin artikel Landskap för spontanidrott hur den ideala spontanidrottsplatsen ser ut och var den är placerad,och illustrerar sina tester med ett generöst och spännande bildmaterial. Vi har till detta fogat fem nya bokrecensioner, Making Connections: From Theory to Practice in Adapted Physical Education av Janet A. Seaman, Karen P. DePauw, Kimble B. Morton & Kathy Omoto (Anders Östnäs); Onward to the Olympics: Historical Perspectives on the Olympic Games av Gerald P. Schaus & Stephen R. Wenn (red) (Leif Yttergren); Contemporary Sport Management: Third Edition av Janet B. Parks, Jerome Quarterman & Lucie Thibault (red) (Josef Fahlén); Child Welfare in Football: An Exploration of Children’s Welfare in the Modern Game av Celia Brackenridge et al (Bo Carlsson); samt Sport på dansk tv: En analyse af samspillet mellem sport og dansk tv, 1993–2005 av Martin Hedal (Marit Nybelius). Vi har inte mindre än fyra featuretexter i den här uppdateringen. Ask Vest Christiansen rapporterar från konferensen "Doping and Public Health" som hölls i Århus i augusti; Martin Alsiö har skrivit en krönika om att det i år är 130 år sedan återkommande lagtävlingar introducerades i Sverige; Kutte Jönsson och Helena Tolvhed polemiserar mot Jonny Hjelm och hans artikel, i förrförra uppdateringen, om den dåliga damfotbollsspelaren; och Göran B. Karlsson går till angrepp mot osunda ledarkulturer inom den organiserade ungdomsfotbollen. Det må väl, i det läget, vara oss förlåtet om resten av löpet inte på sedvanligt vis svämmar över av allehanda notiser och notater! Men en ny tidskriftspresentation har vi orkat med, det är Sport in Society som presenteras. Ja, och så var det den där lilla överraskningen: idrottsforum.org startar bokförlag! Och för undvikande av missförstånd har förlaget fått namnet idrottsforum.org. Vi har inte hunnit färdigställa förlagets webbplats, men vi presenterar förlaget och de tre förstas titlarna i förlagets utgivning: Kutte Jönssons Idrottsfilosofiska introduktioner, Jyri Backmans Idrottsjuridik - en introduktion, samt Kirsten Kata Roesslers Environmental Psychology and the Sporting Space. Läs mer om allt detta på idrottsforum.org!

Uppdatering #82 2007–10–24
Att lära sig hälsa är en av alla de nya böcker som recenseras i dagens uppdatering av idrottsforum.org. Kanske är detta något för tjänsgörande redaktör att sätta tänderna i -- kanske kan det leda till att uppdateringarna kommer i tid i fortsättningen? Vem vet? I dagens uppdatering skriver Leif Yttergren om ett skamligt kapitel i svensk idrottshistoria. J. Sigfrid Edström, som på 30-talet var en ledande svensk och internationell företrädare för idrotten, IOK-medlem, IAAF-president, därtill ASEA-direktör, kunde inte tänka sig att kritiken mot tyska judeförföljelser skulle få leda till att Berlin-OS 1936 flyttades eller bojkottades, och han tog till alla medel för att förhindra det. En artikel -- det betyder som vanligt inte mindre än 10 recensioner: East Plays West: Sport and the Cold War av Stephen Wagg & David L. Andrews (red) (Kristian Gerner); The Sport Studies Reader av Alan Tomlinson (red) (Inge Kryger Pedersen); Att lära sig hälsa av Mikael Quennerstedt (Håkan Larsson); Sport Marketing in the New Millenium: Selected Papers from the Third Annual Conference of the Sport Marketing Association av Brenda G. Pitts (red) (Hans Lundberg); Foundations of Exercise Psychology av Bonnie G. Berger, David Pargman & Robert S. Wainberg (Magnus Lindwall); Ethical Expertise, Phronesis and Moral Education: Special Issue of Moving Bodies, No. 2 2006 Vol. 4 av Ejgil Jespersen, Matti Goksøyr & Lars Tore Ronglan (red) (Kenneth Aggerholm); East African Running: Towards a Cross-Disciplinary Perspective av Yannis Pitsiladis et al (red) (Peter Schantz); Psychological Bases of Sport Injuries: Third Edition av David Pargman (red) (Urban Johnson); Från norra ståplats till cyberspace: En beskrivning av en diskussion på internet om ishockey utifrån ett offentlighetsperspektiv av Anders Svensson (Arve Hjelseth); samt Att (lära sig) vara lärare i idrott och hälsa av Claes Annerstedt (Lars-Magnus Engström). Och Jonny Hjelm svarar kritikerna i dagens uppdatering. Kutte Jönsson och Helena Tolvhed gick i ett inlägg i förra uppdateringen till Storms mot Hjelms artikel "Den dåliga damfotbollsspelaren". Hjelm avvisar deras kritik som ogrundad och framhåller vikten av att ta fram fakta för att undanröja myter. Därutöver, som vanligt, en rad nyttigheter på löpet: En ny tidskriftspresentation, Journal of Sports Economics, ett stort antal nya, intressanta konferenser, en ny idrottsencyklopedisk resurs på nätet, en titt på uppdaterade norska idrottssajten Sportsanalyse, med mera. Så kolla in idrottsforum.org!

Uppdatering #83 2007–11–07
Ja, det fick bli en sen eftermiddagsuppdatering igen -- för övrigt en sådan där grå och dyster eftermiddag då man är tacksam över att ha färgglada idrottsbilder framför sig på dataskärmen. Hösten har med andra ord inträtt i sitt absolut tyngsta skede, n o v e m b e r ! Brrr... Men, always look on the bright side of life, som det sjungs, och jag antar att det som åsyftas är de ständigt återkommande uppdateringarna av allas vårt favvisforum. Idag bjuder vi på två artiklar. Dels skriver Isabella Grujoska och Bosse Carlsson om idrott som ett verktyg för utveckling i tredje världen, utifrån en projektskiss till en utvärdering och bestämning av vad idrott egentligen kan bidra med. Ett exempel på vad idrottsvetenskapen kan bidra med när det gäller idrottens utveckling är Magnus Palméns och Ola Sahlgrens artikel, som är en redovisning av en videoanalys av MFFs allsvenska matcher säsongen 2006. Två artiklar -- det betyder att vi bara har fem recensioner denna gång (men, faktiskt, 91 recensioner hittills i år!): Youth, Sport and Active Leisure: Theory, Policy and Participation av Anne Flintoff, Jonathan Long & Kevin Hylton (red) (Kristin Fransson); Sport and the Literary Imagination: Essays in history, literature, and sport av Jeffrey Hill (Birger Hedén); Nakna män: Maskulinitet och kreativitet i svensk bildkultur 1900–1915 av Patrik Steorn (Lis Engel); Economics of Sport: Second Edition av Mark J. Eschenfelder & Ming Li (Hans Lundberg); samt Sport & Gender Identities: Masculinities, Femininities and Sexualities av Cara Carmichael Aitchison (red) (Gunlög Fur). Debatten mellan Kutte Jönsson och Helena Tolvhed å ena sidan, och Jonny Hjelm å den andra, avslutas med denna uppdatering. Hjelms uppmärksammade artikel "Den dåliga damfotbollsspelaren" föranledde Jönsson & Tolvhed till en kritisk kommentar, som senare besvarades av Hjelm. I denna uppdatering skriver Jönssons & Tolvhed ytterligare ett inlägg och Hjelms gemäle på det avslutar debatten. Nu haglar invektiven: Postivist! Superkonstruktivister! På löpet, utöver sedvanliga promos för ovan angivna förlustelser, finns bland annat en inbjudan till att delta i nästa års Nemead; en konferens om fotbollens framtid med anledning av UEFAEURO2008; lite norska idrottsnyheter från sportsanalyse.no, en satsning på sport management vid Högskolan i Gävle, och en presentation av tidskriften Sport History Review. Så, bort med hösten, fram med idrottsforum.org!

Uppdatering #84 2007–11–21
God eftermiddag. Imorgon börjar det två dagar långa idrottshistoriska symposiet i Malmö. Tjänstgörande redaktör avser att ägna hela sin uppmärksamhet åt detta evenemang, denna fest. Och det känns bra att en ny uppdatering sett dagens ljus när detta drar igång -- eller, ja, gårdagens ljus blir det ju då. Dagens uppdatering bjuder på tre artiklar: Susanna Hedenborg stakar ut de teoretiska och metodologiska grundvalarna för det forskningsprojekt som hon inleder efter årsskiftet, "Folkhemshästen från arbetskamrat till fritidsnöje" med stöd från Vetenskapsrådet. Ingegerd Ericsson sammanfattar flera års forskning om motorisk och kognitiv utveckling hos barn och föreslår hansfasta insatser för att tidigt nå de motoriskt svaga. Y. Predrag Riling presenterar en, för denne redaktör åtminstone, helt ny extremsport, Extreme Sport Drumming. Fem nya recensioner har vi också med, Jews and Football Volume 1: Entering the American Mainstream 1871–1948 av Burton A. Boxerman & Benita W. Boxerman (Hans Bolling); Årets bästa texter om sport: Goda nyheter 2006 av Annika Greder-Duncan, Eva af Geijerstam, Björn af Kleen & Annina Rabe (red) (Daniel Arvidsson); Idrott för kung och fosterland: Den svenska idrottens fader Viktor Balck 1844–1928 av Jan Lindroth (Jørn Hansen); Lance Armstrong’s War: One Man’s Battle Against Fate, Fame, Love, Scandal, and a Few Other Rivals on the Road to the Tour de France av Daniel Coyle (Ask Vest Christiansen); The Economics of Sports Broadcasting av Chris Gratton & Harry Arne Solberg (Brad Schultz). På löpet därutöver mest en massa nya intressanta konferenser, både i konferenskalendariet och i utförligare presentationer, men också en dopningsdebatt i København, en tidskriftspresentation, European Physical Education Review -- och dessutom tips om nyttiga artiklar i några andra nyutkomna tidskriftsnummer, och, inte minst värdefullt, vi utser årets julklapp! Allt detta -- och mer därtill finns till beskådan på idrottsforum.org!

Uppdatering #85 2007–12–12
God kväll! Ja, så lägger vi ytterligare ett år med idrottsforum.org bakom oss, ett år som väl får sägas ha varit ganska framgångsrikt. Nya besöksrekord har slagits under året, och snart kan vi se att antalet unika besökare på årsbasis ökat med cirka 35% från 2006 till 2007. Man får vara nöjd. Vi har också tagit ett rejält kliv framåt i kvalitativt hänseende med lanseringen av ett bokförlag, som för undvikande av missförstånd fått namnet idroittsforum.org. Tre titlar släpptes under hösten, och fem nya kommer ut under 2008. Puh! Men så gör vi också vårt bästa. Det blev en sen uppdatering, lite julpyssel i sista svängen drog ut på tiden. Men men, bättre sent än aldrig, sägs det, och särskilt gäller väl det om slutet är gott. Och det tycker vi nog att det är. Och då är väl allting gott, eller? Tre riktigt intressanta artiklar bjuder uppdatering #85 på. Den brittiske idrottsforskaren och marxisten Ian McDonald gör en Marcuse, i det att han i sin artikel applicerar teorierna från One-Dimensional Man på elitidrotten. Läsvärt och tänkvärt. H. Thomas R. Persson deltar i ett EU-projekt om idrottens sociala kapital som utgår från Università Bocconi, och hans artikel på forumet tar avstamp i ett fältarbete i Danmark för ett resonemang om idrottens sociala kapital och sociala ansvar. I ett uppsatsarbete vid Högskolan i Dalarna undersökte Niklas Granberg och Nadja Korhonen konsumtionen av smärtstillande medel i fem stora lagidrotter på elitnivå, och i en artikel redovisar de sina bitvis uppseendevbäckande resultat. På grund av det myckna julhelgandet vräker vi på med tio nya bokrecensioner (vi har nu totlat 439 recensioner liggande ute på forumet): Group Dynamics in Sport: Third Edition av Albert V. Carron, Heather A. Hausenblas & Mark A. Eys (Sverker Bengtsson); Handbook of Research in Applied Sport an Exercise Psychology: Inernational Perspectives av Dieter Hackfort, Joan L. Duda & Ronnie Lidor (red) (Johan Fallby); The Sports Coach as Educator: Re-conceptualising Sports Coaching av Robyn L. Jones (red) (Claes Annerstedt); Women and Sports in the United States: A Documentary Reader av Jean O’Reilly & Susan K. Cahn (red) (Tobias Stark); Sports in American Life: A History av Richard O. Davies (Johnny Wijk); Sport Marketing: Third Edition av Bernard J. Mullin, Stephen Hardy & William A. Sutton (Björn Anders Larsson); Degerfors IF – hela Sveriges lag: 100 år av Gerhard Jansson, Erik Bengtson & Sten Lundmark (Christer Ericsson); Black Maestro: The Epic Life of the American Legend av Joe Drape (Susanna Hedenborg); Simklubben Neptun 100 år: 1906–2006 Owe Fröberg (red) (Ove Karlsson); samt Børn, fysisk aktivitet og læring av Vivian Grønfeldt (Ingegerd Ericsson). Tidskriftspresentationen denna gång handlar om en brittisk fritidsvetenskaplig tidskrift, Leisure Studies. Därutöver finns det en himla massa konferenser, 10 miljoner kronor till svenska idrottsforskare, en ny forskare på listan, en ledigförklarad professur, en norsk disputation, en dansk förening för dansterapeuter, en tidskrift om sport och EU – gratis, och en lång drapa under Redaktionellt... Här finns att läsa, var så goda, titta in på idrottsforum.org!

Till sidtoppen