På denna sida finns länkar till 2006 års löpsedlar. Varje uppdatering presenteras med det e–brev som vid tillfället gick ut till idrottsforum.orgs abonnenter.
Klicka här för att komma till 2003 års löpsedlar.
Klicka här för att komma till 2004 års löpsedlar.
Klicka här för att komma till 2005 års löpsedlar.
Klicka här för att komma till 2007 års löpsedlar.
Klicka här för att komma till 2008 års löpsedlar.
Klicka här för att komma till 2009 års löpsedlar.
Klicka här för att komma till 2010 års löpsedlar.
Klicka här för att komma till 2011 års löpsedlar.
Klicka här för att komma till 2012 års löpsedlar.


Uppdatering #51  2006–01–18
Hej och god fortsättning, och välkomna till idrottsforum.orgs första uppdatering för 2006. Vinterns influensavirus gjorde inte halt vid redaktionens dörr, men det ska mer till än lite feber och snuva för att stoppa en ordinarie uppdatering!
Vi bjuder denna gång på en artikel av Ørnulf Seippel som analyserar idrotten utifrån det civila samhället och frivillighetsperspektivet, i relation till andra fivilligorganisationer. Ernesto Abalo Caldera och Martin Danielsson har undersökt svenskarnas, eller snarare kronobergarnas, konsumtionsmönster när det gäller mediasport. Kirsten Kaya Roessler bidrar med en tankeväckande krönika om behovet av vardagsrörlighet, och vilka de verkliga hindren för det är. Vi bjuder på sex bokrecensioner. Mats Greiff skriver om en bok om irländsk fotbollshistoria av Neal Garnham; Kutte Jönsson om Magnus Nyströms biografi över Tommy Jansson; Hallgeir Gammelsæter om en sociologisk studie av karriär och identitet hos gamla elitidrottare av Jonas Stier; Birger Hedén om Magnus Normans tennisminnen nedtecknade av Jonas Arnesen och Patrik Cederlund; Helle Winther om en bok om konståkning av Ellyn Kestnbaum; samt Mats Johnsson om Björn Sandahls avhandling om idrottsämnet i grundskolan. Därtill tre nya konferenser, tre nya idrottsforskare och lite annat smått och gott på löpet. Med andra ord: We're back!!!

Uppdatering #52 2006–02–01
Vi kämpar på i vintermörkret, trots efterhängsna infektioner, för att bjuda våra trogna surfare nya texter var fjortonde dag. I dagens uppdatering kan man läsa en intressant och insiktsfull artikel om svensk idrotts beroende av pengar från det statliga spelbolaget, och den svenska statens beroende av en fungerande idrottsorganisation. Artikeln torde för övrigt ha stor giltighet för såväl norska som danska förhållanden. Vidare kan vi publicera Henning Eichbergs opposition på Nils Asle Bergsgards avhandling om norsk idrottspolitik, som framlades i november 2005. Vilket vi gläder oss åt, och tar tillfället i akt att inbjuda andra opponenter på idrottsrelevanta avhandlingar att publicera sina oppositioner på idrottsforum.org. Fem nya recensioner har vi också. Tommy D. Andersson skriver om en bok om olympisk ekonomi av Holger Preuss; Tobias Stark har läst en bok om avvikandeforskningen inom idrotten av två brittiska sociologer, Blackshaw och Crabbe; Hans Bolling tar tagit sig an en bok om en glömd idrott, All-Around Men, av Frank Zarnowski; Torbjörn Andersson recenserar Simon Martins definitiva studie av italiensk fotboll under Mussolini; och Bosse Carlsson, idrottsforum.orgs grundare, har tagit del av en bok om fotboll och katastrofer sammanställd av Darby, Johnes och Mellor. Vi har äntligen lyckats få klara och utlagda våra nya länksidor. Länkredaktör Åkesson har skapat en sidstruktur med en huvudsida och 18 undersidor på olika teman. Alla surfare inbjuds att komma med förslag till nya länkar -- hela tiden. Idrottsforskningens bästa Carlsson bidrar också, tillsammans med Kristin Fransson, med en konferensrapport från en idrottsjuridisk sammankomst i Sydafrika i december. Konferensen lämnade tydligen en del övrigt att önska, liksom för övrigt Johannesburg, men vädret och Kapstaden var resan värd. Med andra ord, ett fullmatat nummer, detta det femtioandra i ordningen.

Uppdatering #53 2006–02–15
Hejhej. Ja, så var vi i hamn igen, med en ny fullmatad uppdatering. Här finns två artiklar, en av Hans Bolling om "Träna med TV", 60-talets public service-satsning på att förbättra svenska folkets motionsvanor, och en av Sverker Bengtsson och Tord Emnert som beskriver idrottspsykologi i praktiken, en intervention i Malmö FFs damelitlag. Vi har vidare plockat in fem recensioner, av böcker om idrottens politiska ekonomi, om kunskapsöverföring från idrott till affärslivet -- och tillbaka igen, om muskelstinna steroidknaprare och om motionsmanagement. Vi recenserar de danska idrottshistorikernas nya hemsida, presenterar några nya länkar och en ny forskare, och har lite tips inför fotbolls-VM i sommar. Nog snackat. Gå nu och kolla in nya idrottsforum.org.

Uppdatering #54 2006–03–01
Är det någon därute som fortfarande tror på sommaren? Den känns oerhört avlägsen, nästan osannolik, nu när mars månad inleds, åtminstone här i Skåne, med nytt snöoväder och köldknäpp. De visa drar till varmare länder, det pratas om Sydafrika, Chile och Kanarieöarna vid grannskrivborden, men som slav under deadlinediktaturen får man söka tröst snarare än bot mot the Winter Blues. OS i Turin hjälpte en del, det blev många medaljer som värmde, men nu är den grå idrottsvardagen tillbaka. Var är curlingtjejerna? Hockeytjejerna? Anja? Ni behövs!!! Ja, förlåt detta utbrott. Det känns bättre nu, så låt mig genast presentera dagens uppdatering av idrottsforum.org, den femtiofjärde i ordningen. Vi har bara utrymme för en artikel den här gången -- således en rese i sin art vad såväl kvalitet som kvantitet anbelangar. Peter Dahlén blev så uppslukad av den nyligen utkomna vänboken till Mats Hellspong, Tankar från baslinjen, att han skrev en lång essä om medier, sport och etnologisk idrottsforskning, med noggranna genomgångar av de centrala bidragen. Vi har ett antal intressanta recensioner -- av intressanta böcker, ska tilläggas. En arenaforskningsbok recenseras av Karin Book, en idrottsstjärnebok recenseras av John Hellström, bok om dansk professionell klubbfotboll recenseras av Torbjörn Andersson, en idrottsjuridisk bok recenseras av Jyri Backman, och en idrottsvetenskaplig bok om Manchester United recenseras av Ola Johnsson. Därutöver presenteras en föreläsningsserie om fotboll vid Københavns Universitet, några nya heta länkar och en konferens om idrott över sundet. Slutligen recenseras de svenska idrottspsykologernas hemsida. So, lose those Winter Blues! Gå till idrottsforum.org.

Uppdatering #55 2006–03–15
Ja, förlåt om vi kommer och stör mitt i eftermiddagsvilan, men det är faktiskt dags för en ny uppdatering. Tänk vad veckorna bara flyger förbi. Inte för att det märks på vädret, föstås, men det har vi funnit oss i vid det här laget. Vi står med ryggen mot fönstret, helt enkelt. Dagens uppdatering är ganska mastig, med två artiklar, sex recensioner och en fullmatad löpsedel. Vi publicerar en omarbetad version av den avslutande delen i Paul Sjöbloms doktorsavhandling i historia vid Stockholms universitet, som han försvarar den 31 mars. Vidare kan vi redovisa en uppföljningsstudie inom ramen för det stora Sport-Idrott-Hälsa-projektet vid Lärarhögskolan i Stockholm; Jane Meckbach har intervjuat ett antal idrottslärare från hög- resp lågaktiva skolor för att söka förklaringar till skillnaderna skolorna emellan. Bokrecensionerna behandlar så vitt skilda ämnen inom den idrottsvetenskapliga ramen som den danska kvinnoidrottens historia, fysisk aktivitet bland norska småskolebarn, sociologiska aspekter på historia, makt och kultur inom idrotten, Highbury, Arsenals arena som klubben snart lämnar, den svenska motionsidrottens utveckling efter andra världskriget, och norsk idrotts, och norska idrottares, organisering. På löpet länkar vi till en ny norsk idrottsanalytisk hemsida, vi gör lite reklam i egen sak, nämligen för två konferenser i arrangemang av Idrottsvetenskap vid Malmö högskola, vidare ett upprop om jubileumsfest i Örebro och ett annat som påtalar hyckleriet i den organiserade idrottsrörelsens förhållande till alkoholreklam. Så spola kröken och kolla in idrottsforum.org.

Uppdatering #56 2006–03–29
VÅREN ÄR HÄR! Här betyder i detta fallet Malmö, där vi för tredje dagen i rad har 10 grader varmt mitt på dagen. Ute, alltså. Man kan cykla till dagis igen, och det var verkligen på tiden. Det känns nu lite extra kul att annonsera uppdatering #56, som blir årets första våruppdatering. Vi har nöjet i denna uppdatering att presentera en synnerligen intressant artikel som ur ett idrottssociologiskt perspektiv diskuterar ett av de centrala målen för det offentligas engagemang i idrotten -- ett engagemang som ju som regel manifesteras och mäts i kronor och ören. Eivind Å. Skille vid Høgskolen i Hedmark ställer i sin artikel frågan om hur "idrott för alla" ska kunna bli en realitet, och ifrågasätter om den etablerade idrottsrörelsen kan förväntas klara det – kanske ska vi börja leta efter en tredje väg. Annars domineras uppdateringen av recensionerna -- inte mindre än sju nya böcker recenseras. Marit Nybelius och Knut Helland skriver om var sin idrottsjournalistikbok; Kutte Jönsson recenserar en ny bok om genetisk dopning; festskriften till Hans B. Skaset recenseras av Kolbjørn Rafoss; Kristin Fransson skriver om en norsk bok som behandlar fotboll som vapen i kampen mot underutveckling; Magnus Lindwall tar upp Peter och Nathalie Hassméns nya bok om motion mot depression; och slutligen recenserar Bosse Carlsson en dansk avhandling om idrottsrätt i ett EU-perspektiv. På löpet som vanligt lite blandade nyheter och bulletiner, och dessutom denna gång en nästan otillständigt lång drapa av redaktören själv om damtennisens utveckling, som inledning till en jämförelsevis kortfattad inbjudan att medverka i höstens temauppdateringar om idrottens affärer.

Uppdatering #57 2006–04-12
GLAD PÅSK! Ja, så blev det en uppdatering trots allt. Det är lite som showbusiness, det här med att publicera. The show must go on, oaktat ohälsa och annat som kan stå i vägen. Och det är väl en viktig del av charmen, både med showbusiness och periodiska publikationer. Men nog om det, och över till det som är för handen, nämligen idrottsforum.orgs femtiosjunde uppdatering, som ska ligga ute i nästan tre veckor och som därför är lite fylligare än vanligt. Två artiklar bjuder vi på. Henning Eichberg skriver om idrottens och idrottsvetenskapens utveckling och nuvarande problematiska läge, och föreslår en form av principiellt icke-konsensuell tvärvetenskap som lösning på situationen. Peter Dahlén behandlar i en längre recensionsartikel en antologi med narratologiska analyser av idrott och kroppskultur i Norden, sammanställd efter en konferens i Århus 2004. Sex nya böcker recenseras, samtliga engelskspråkiga, som berör så vitt skilda ämnen som idrottens ledarskap och den nytta affärslivet kan ha av sådana erfarenheter; olika aspekter av ämnet idrottsturism; judarnas öden i olympiska spel; idrottens och idrottspolitikens globalisering; regelverket inom cricketspelet; samt miljöfaktorers fysiologiska konsekvenser för idrottares träning och trävling. Och på detta en featureartikel av Mikael Johansson som utförligt redovisar vad som framkom vid en idrottspsykologisk konferens på Bosön för en knapp månad sedan. Den nya löpsedeln är därtill smockad med info om nya länkar och nya forskare, om en ny idrottsavhandling, om diverse seminarier och forskarkurser och mycket mycker mera. Passa nu på att vila och käka ägg, och att se om Easter Parade med Fred Astair och Judy Garland, och allt annat som hör påsken till, och sitt inte bara freamför datorskärmen och läs idrottsforum.org.

Uppdatering #58 2006–05-03
En god eftermiddag på er alla idrottsvänner! Solen skiner i Malmö idag, temperaturen har klättrat en bra bit över femtongradersstrecket, och vi är nöjda, vi är nöjda, vi är nöjda. Vi är också nöjda med dagens uppdatering. Dels för att den är i tid, det är alltid tillfredsställande, och dels, och framför allt, för att det är en fullmatad historia. Mats Trondman och Cecilia Dovborn skriver om makedonska flickors idrottsdeltagande som ett exempel på skillnaderna mellan invandrarpojkar och invandrarflickor i det hänseendet. Björn Horgby var fakultetsopponent när Paul Sjöblom disputerade för en dryg månad sedan, och vi har nöjet att nu kunna publicera hans opposition. Helena Tolvhed medverkar med en featureartikel om den så kallade damolympiaden i Göteborg 1926. Sex böcker recenseras, Sport in Consumer Society, Saratoga Tales. Great Horses, Fearless Jockeys, Shocking Upsets and Incredible Blunders at America’s Legendary Race Track, Racing Lexicon, Applying Sport Psychology: Four Perspectives, Only With Passion: Figure Skating’s Most Winning Champion on Competition and Life, samt Idrott, krig och nationell gemenskap: Om riksmarscher, fältsport och Gunder Hägg-feber. Plus en hel del intressant info på löpsedeln. Mycket att läsa, med andra ord. Och bara två veckor till nästa, minst lika fullmatade uppdatering. Njut av våren och det vackra vädret, men sätt av tillräckligt med tid för idrottsforum.org.

Uppdatering #59 2006–05-17
Det är mycket nu. Se bara på dagens uppdatering av idrottsforum.org, den femtionionde i ordningen. Två rejäla artiklar, en av Nils Asle Bergsgard och Hilmar Rommetvedt om förändringstendenser i förhållandet mellan staten och idrotten i Norge, och en av Suzanne Lundvall om idrottslärarnas syn på deras roll i integrationsprocessen i multikulturella skolor. Vidare: Åtta recensíoner, om irländska nationalsporten hurling, om omvärldsorienterad idrottspsykologi, om klättring och säkerhet, om idrottspedagogik i Danmark, om idrott i drottning Victorias England, om idrott och politik i Österrike, om utbildning genom idrott, och om ras och rasism i amerikansk idrott. Puh! Men det behövs mycket att läsa, för nu dröjer det dessvärre nästan tre veckor igen, i huvudsak för att vi gärna vill förlägga säsongsavslutningsuppdateringen (puhhh) till den 6 juni -- inte för att det är Sveriges nationaldag, inte alls, utan för att vi lade ut den första utgåvan den 6 juni 2003. Tre år... (suck) Nästa uppdatering tillägnas, och ägnas helt och hållet, FOTBOLL! Och i väntan på den kan jag rekommendera idrottsforum.org #59.

Uppdatering #60 2006–06-06
Det är mycket sexor och nollor i dagens uppdatering. Uppdatering #60, 060606. Men det är faktiskt framför allt fotboll som det är mycket av i denna uppdatering, säsongens sista, publicerad på treårsdagen av idrottsforum.orgs debut i cybervärlden. Med tre artiklar, tio recensioner och inte mindre än sju featuretexter av varierande typ är det vår mest omfattande uppdatering hittills. Och allt -- ALLT! -- handlar om fotboll. Hallgeir Gammelsæter och Stig-Erik Jakobsen skriver om effekterna på norsk talangutveckling av inflödet av utländska spelare i den inhemska elitfotbollen. Det verkar för övrigt som om den fria rörligheten är större mellan länder än på fotbollsplanen. Bill Sund skriver om Carl "Ceve" Linde, banktjänstemannen som ägnade ett halvsekel år svensk fotboll och blev det svarta fåret i fotbollsfamiljen. Hans kamp mot paternalismen har dessvärre inte burit frukt; 50 år senare styrs fotbollsfamiljen fortfarande av manliga överhuvuden. Bo Carlsson skriver om fotbollsdomaren som rättstillämpare -- med stor diskretionär makt, dessutom. Svenske Jämställdhetsombudsmannen Claes Borgström skriver i en krönika om hur hans förslag om svensk VM-bojkott, i protest mot sexslavhandeln, mottogs. Kutte Jönsson berättar om när han tidigare i vår på plats såg West Ham vinna över Middlesborough i FA-cupseminalen. Fredrik Ekelund skriver om "o jogo bonita", den lekfulla, vackra brasilianska fotbollen. Frans Oddner skriver om fotbollsfrisyrerna och hårets betydelse för spelet (rikligt illustrerat). Claudio Tamburrini, som satt i militärdiktaturens fängelse i Argentina på 70-talet, diskuterar rätten att fira "sitt" lands fotbollsframgångar. Magnus Sjöholm avslöjar varför Spanien ännu inte har funnit VM, eller ens nått semifinal. Johan Erichs kollar in vad som händer i dansk fotboll -- och det är inget mindre än en revolution som pågår! Följande böcker recenseras: Football Lexicon av Leigh och Woodhouse (Bill Sund), Svennis krig av Peter Wennman (Tobias Olsson), I huvudet på Zlatan Ibrahimovic av Simon Bank (red) (Kalle Jonasson), Fotboll: Hur världens största sport växte fram av Åke Jönsson (Jørn Hansen), Match of the Day: 40th Anniversary av Martyn Smith (Peter Dahlén), Mental trening i fotball av Pensgaard och Høgmo (Sverker Bengtsson), Milliardspillet: Kampen mellom TV 2 og NRK om TV-fotballen -- sett fra insiden av Bjørn Taalesen (Peter Dahlén), tidningen Offsides VM-special (Joakim Åkesson), Fotboll förklarar världen: En [osannolik] teori om globaliseringen av Franklin Foer (Torbjörn Andersson), samt VM-boken av Jesper Högström (Birger Hedén). Vi önskar alla surfare först en härlig fotbollsfest och därefter en behaglig sommarledighet. Nästa uppdatering ägnar vi helt åt recensioner, ett tjugofemtal räknar vi med. Den läggs ut den 30 augusti. Tills dess får ni nöja er med den innehållsrika fotbollsuppdateringen som nu ligger ute på fotbollsforum.org #60.

Uppdatering #61 2006–08–30
Hej alla idrottsforskningsintresserade! Vi har nöjet att annonsera idrottsforum.orgs sextioförsta uppdatering sedan den 6 juni 2003. Länge nog har vår förra uppdatering på temat fotboll legat ute -- och för den delen bidragit till rekordhöga besökssiffror för sommarmånaderna -- och nu är det dags för en förändring. Som vi lovade senast har vi denna gång inte mindre än tjugofem (!) bokrecensioner, och i gengäld inga artiklar men väl en konferensrapport på featuresidan. Dessutom har vi ett informationstätt löp med seminarier och konferenser, upprop och tips. Särskilt hårt pluggar vi för Malmö-konferensen Sport, Tourism, and City Marketing den 28-29 september 2006. Så känn er välkomna till en ny höst(-termin) med idrottsforum.org. Sammanlagt åtta uppdateringar ska vi hinna med innan jul, så håll ett vakande öga på idrottsforum.org

Uppdatering #62 2006-09-13
Ja, så var det dags igen. En ny uppdatering har sett dagens ljus, med massor av spännande och intressanta texter bakom en späckat löpsedel. Jesper Andreasson, snart doktor i sociologi vid Högskolan i Kalmar, har studerat hur könsidentiteten utvecklas i ett fotbollslag i damallsvenskan, och i artikeln Mellan svett och mascara redvisar han delar av sitt intervjumaterial och sina analyser. Sociolog är också Eivind Skille, och verksam vid Høgskolen i Hedmark. I den nya uppdateringen publicerar vi en bearbetad version av den provföreläsning han gav i samband med sin disputation i juni 2005, som handlar om hur man kan analysera faktorer som påverkar ungdomars idrottsdeltagande. Vidare skriver Kutte Jönsson en krönika om "huliganism" med anledning av det stora fotbollsbråk som uppstod i samband med ett lokalderby mellan Stockholmslagen Djurgården och Hammarby, och som resulterade i att Hammarby blev av med tre poäng och 200.000 kr. Bosse Carlsson och Gun Normark har besökt, och rapporterar från, en konferens vid Copenhagen Business School på temat Mega Sports Event med bl a Holger Preuss och Hans Westerbeek. Fem idrottsvetenskapliga böcker recenseras, Black Winning Jockeys in the Kentucky Derby av James Robert Saunders & Monica Renae Saunders (Susanna Hedenborg); Sport Physiology for Coaches av Brian J. Sharkey & Steven E. Gaskill (Torsten Buhre); Events Management av Glenn A. J. Bowdin et al (Gun Normark); Infant Motor Development av Jan P. Piek (Ingegerd Ericsson); samt Meningsskapande idrott: Livsåskådningsrelevanta perspektiv och empiriska kontraster av Mikael Lindfelt (Lars-Magnus Engström). På löpet puffar vi för Sveriges Radios program Filosofiska rummet, som behandlar idrottens värden, och om ett idrottshistoriskt seminarium i Stockholm. Vidare presenteras den brittiska idrottsforskaren Emma Rich, UK Sports satsning på att specialutbilda kvinnor till ledande positioner i idrottsrörelsen, och den engelska folkbildaren Melvyn Braggs senaste bok, Twelve Books that Changed the World -- av vilka en är fotbollens regelbok! Plus, självfallet, anslagstavlan, konferenser, nya forskare och nya länkar.

Uppdatering #63 2006-09-27
Två veckor går fort -- åtminstone i min deadlinestyrda värld -- och nu är det åter dags för en ny uppdatering. Denna gång skriver Thomas Moser om hur idrottsutövning kan bidra till att förstärka vår självuppfattning, och hur detta kan föras över till självbilden också på livsområden utanför idrotten. Vi kan vidare presentera Eva Queckfeldts opposition på Rolf Haslums avhandling om Torsten Tegnér, legendarisk svensk idrottsjournalist som var verksam under en stor del av 1900-talet. Hur möjligheten för läkare att förskriva fysisk aktivitet realiseras i skånsk praxis har studerats av Helena Bengtsson och Camilla Svensson och de presenterar sina resultat i artikelform. Vidare recenseras fem nya idrottsvetenskapliga böcker, Simmar-Emma: Min kamp mot bulimin av Emma Igelström & Carina Olofsson (Jesper Thiborg), A History and Philosophy of Sport and Physical Education: From Ancient Civilizations to the Modern World av Robert A. Mechikoff & Steven G. Estes (Björn Sandahl), Sport in the USSR: Physical Culture – Visual Culture av Mike O’Mahony (Kristian Gerner), Learning Culture through Sports: Exploring the Role of Sports in Society av Sandra Spickard Prettyman & Brian Lampman, red (Ørnulf Seippel), The Origins and History of the All-American Girls Professional Baseball League av Merrie A. Fidler (Hans Bolling). Lägg till detta lite smått och gott på löpet, bland annat två utlysningar av lediga platser -- en i Norge och en i Georgia, USA -- och en presentation av den engelske sport managament-forskaren Simon Chadwick, och du har en klassiskt fyllig och spännande uppdatering.

Uppdatering #64 2006-10-11
Jaha, gott folk, idrottsforum,org knackar på dörren och ber om lite uppmärksamhet med anledning av att en ny uppdatering lagts ut, den sextiofjärde i ordningen. Denna gång skriver Mats Trondman om synen bland svenska ungdomar på detta att filma sig till en straff, och vad Talcott Parsons har att säga om det; Urban Johnson skriver om hur olika psykosociala faktorer kan göra att man lättare drabbas av idrottsskador; och Alf-Ivar Rabben Nordsetrønningen skriver om hur man i norsk TV beskrev öppningsceremonin i Turin-OS. Vidare recenseras fem nya idrottsvetenskapliga böcker, The Book of Cool av Fred Rees & Dominic Sheridan (Kalle Jonasson); Bolden i spil: Teambold i teori og praksis av Anders Halling et al (Hansi Hinic); Kend din krop, mand: Sundhed Sex Sport Sind av Kaare Christensen et al (Håkan Larsson); Idræt som kommunal velfærd: Mentalitet, velfærd og idrætspolitik i København, Ballerup og Skive 1870–1970 av Morten Mortensen (Christer Ericsson); samt Pain and Injury in Sport: Social and Ethical Analysis redigerad av Sigmund Loland, Berit Skirstad & Ivan Waddington (Rolf Jonsson). På löpet bjuder vi en hel radda akademiska job opportunities för sport management-forskare, vi tipsar om konferenser och seminarier och antologier att medverka i, vi skriver om nyss avlidne Peter Norman, och vi länkar till fotbollshomofobidiskussioner i bild och text. Titta in på idrottsforum.org.

Uppdatering #65 2006-11-01
Hej igen! Det tog en extra vecka den här gången; snöpligt, mitt i en kampanj om uppdateringar var fjortonde dag. Men sådant händer i enmansverksamheter, och i det här fallet påverkar det inte antalet planerade uppdateringar denna hösttermin. Och nu är den här, forumets sextiofemte. Vi bjuder på tre artiklar av så kallade yngre forskare. Jesper Thiborg skriver om datorspel och e-sport i vad som väl närmast får ses som en forskningsplan för ett kommande projekt. Kyösti Linna redovisar en studie av finlandssvenska idrottsungdomars alkoholbeteende. Hanna Borglund och Jonas Carlsson har gjort artikel av en retorikuppsats där de studerat Henke Larssons och Zlatan Ibrahimovics kroppsspråk. Fem böcker recenseras, Qualitative Methods in Sports Studies av David L. Andrews, Daniel S. Mason & Michael L. Silk (Frans Oddner); Complete Cheerleading av Justin Carrier & Donna McKay (Bo Carlsson); Applied Sport Psychology: Personal Growth to Peak Performance av Jean M. Williams (Magnus Lindwall); Passa mig: Inkluderad idrottsundervisning av Eva Fors (Anders Östnäs); samt The Work of Professional Football: A Labour of Love? av Martin Roderick (Rasmus Storm). För första gången på bra länge har vi en krönika, som denna gång behandlar homofobin inom ishockeyn och idrotten över huvud taget, en krönika som därtill är skriven under antaget namn(!). Dessutom ett fullmatat löp med allehanda tips om konferenser, seminarier och texter av intresse, en ny forskare på listan, samt, och inte minst, presentationen av en helt ny sport!

Uppdatering #66 2006-11-15
Hi there, sport lovers! Ja, så blev det ännu en uppdatering, den sextiosjätte i ordningen sedan starten för knappt tre och ett halvt år sedan, och det trots grasserande influensa och därigenom nedsatt arbetsförmåga, som man säger på försäkringskassan. Två långa artiklar har vi denna gång. Historikern Björn Sandahl har tagit på sig uppgiften att skriva dopningens svenska historia, inom projektet ”Offer för en rutten värld? Dopningsfrågan i Sverige 1960–1995”. Hans artikel i denna uppdatering är en första avrapportering från projektet. Om lokala mediers roll i idrottens jämställdhetsprocess skriver Judit Bérczes, medie- och kommunikationsvetare från Örebro universitet i en intressant artikel. Sex böcker recenseras dessutom, Taking Sides: Clashing Views on Controversial Bioethical Issues av Carol Levine (red) (Lena Halldenius); Deconstructing Sport History: A Postmodern Analysis av Murray G. Phillips (red) (Mats Franzén); Spelarutveckling: Ett helhetsperspektiv av Johan Fallby (Anders Halling); Talangutveckling: Motiverande och målinriktad träning för barn och ungdom av Britta Riis & Per Boldt Jørgensen (red) (Torsten Buhre); samt Stadium Design av Anja Llorella (red) och Rite av Espen Tveit (Jan O. Tangen). Därutöver ett antal nya konferenser som jag hoppas att ni åker till, och lite annat smått och gott, bland annat om en ny och annorlunda boxningsdokumentär.

Uppdatering #67 2006-11-29
Det är ingen rast, ingen ro, för den flitige redaktören för idrottsforum.org. Och resultatet låter inte vänta på sig, i alla fall inte särskilt ofta eller särskilt länge. Som utlovat kommer här därför den sextiosjunde uppdateringen av forumet, med två nya artiklar, fem nya recensioner, två nya featuretexter, fyra nya idrottsforskare, två nya konferenstips, två nya efterlysningar, ett nytt filmtips, två nya tidskriftstips, ett nytt disputationstips och ett nytt länktips. Plus, naturligtvis, en himla massa gamla artiklar, recensioner, featuretexter, etc etc etc, som alltid finns tillgängliga, blott, som man säger, ett musklick härifrån. Bente Ovèdie Skogvang har omarbetat sin doktorsgradsföreläsning till en intressant och angelägen artikel om fotboll, vetenskap, fotbollsvetenskap, och forskarens och forskningens relevans för själva spelet, fotbollens praxis. Peter Dahlén har gjort en djupdykning i det glada 70-talets fotbollsminnen, i sällskap med två böcker, en norsk och en svensk, som båda riktigt frossar i maskulinitetsorgier och nostalgitrippar. Vi recenserar denna gång Homo Fanaticus: Passionerede fodboldssupportere av Lise Joern (Rasmus Storm); Imagery in Sport av Tony Morris, Michael Spittle & Anthony P. Watt (Sverker Bengtsson); National Identity and Global Sports Events: Culture, Politics, and Spectacle in the Olympics and the Football World Cup av Alan Tomlinson & Christopher Young, red. (Johnny Wijk); The Football Manager: A History av Neil Carter (Jørn Hansen); samt Swim, Bike, Run, Laugh!: A Lighthearted Look at the Serious Sport of Triathlon and the Ironman Experience av Dan Madson (Camilla Lindholm). Michel Devillaz, Kristin Fransson och Isabella Grujoska skriver en feature om Barnkonventionen med anledning av den nyss passerade årsdagen av dess antagande den 20 november. I en annan feature tar Kutte Jönsson och Helena Tolvhed upp konflikten i det svenska brottningsförbundet mellan två unga kvinnliga elitbrottare och resten av förbundet. I båda fallen visas att den organiserade idrottsrörelsen kommer till korta när det gäller att tillvarata alla medlemmars intressen. Och, som sagt, därutöver mycket annat smått och gott, så surfa genast in på idrottsforum.org.

Uppdatering #68 2006-12-13
ÄNTLIGEN! Nu syns ljuset i slutet av tunneln -- bara det inte är lyktorna på ett tåg på väg i full fart rakt mot er favoritredaktör! För nu är den sista uppdateringen för terminen och året klar att läggas ut, och äntligen ska två veckor kunna förflyta utan att en ny uppdatering pockar på uppmärksamheten. Ja, till och med tre veckor! Och för er del, fem veckors väntan på nästa uppdatering. Men vi lämnar er med en fullmatad temauppdatering som julläsning. Temat, liksom uppdateringens artiklar, är hämtat från en konferens som hölls i Malmö i slutet av september, ”Sport, Tourism, and City Marketing”. Fyra av anförandena på konferensen publiceras i uppdateringen, för övrig den sexioåttonde sedan starten den 6 juni 2003. Den tyske idrottsekonomen Holger Preuss skriver om hur man skapar framgångsrika events. Mike Weed, brittisk idrottsforskare, skriver om idrottsturism och utvecklingen av events. Karin Book, kulturgeograf och idrottsforskare i Malmö skriver om västerländska storstäders utveckling för att möta kraven på både attraktioner för turister och hållbara lösningar för invånarna. Torbjörn Andersson, idrottshistoriker från Malmö, undersöker den tidiga marknadsföringen av städer med hjälp av fotboll. Fyra böcker recenseras, samtliga fyra av en recensent, nämligen Hans Lundberg på ekonomihögskolan i Växjö. Hans maratonläsning har omfattar Managing Sport Facilities av Gil Fried; Sport Management: Principles and Applications av Russell Hoye et al; Foundations of Sport Management av Andy Gillentine & R. Brian Crow (red); samt Sport Public Relations: Managing Organizational Communication av G. Clayton Stoldt, Stephen W. Dittmore & Scott E. Branvold. Därutöver, som vanligt, ett par features med konferensrapporter, bland annat från temats konferens, ytterligare något bidrag från konferensen, vidare på löpet diverse tips när det gäller intressanta hemsidor, kurser och vad det kan vara. Och så en himla massa bra konferenstips, så klart. Så, läs och lär, men glöm inte att njuta lite julledighet däremellan.

Till sidtoppen