På denna sida finns länkar till 2005 års löpsedlar. Varje uppdatering presenteras med det e–brev som vid tillfället gick ut till idrottsforum.orgs abonnenter.
Klicka här för att komma till 2003 års löpsedlar.
Klicka här för att komma till 2004 års löpsedlar.
Klicka här för att komma till 2006 års löpsedlar.
Klicka här för att komma till 2007 års löpsedlar.
Klicka här för att komma till 2008 års löpsedlar.
Klicka här för att komma till 2009 års löpsedlar
Klicka här för att komma till 2010 års löpsedlar.
Klicka här för att komma till 2011 års löpsedlar.
Klicka här för att komma till 2012 års löpsedlar.


Uppdatering #33, 2005-01-18
Hello. God fortsättning, som man säger, i Sverige i alla fall. idrottsforum.org har inte utfärdat några nyårslöften; vi fortsätter som om ingenting hade hänt!!! Dramatiskt. Anyway, årets första uppdatering, den trettiotredje i ordningen, bär syn för sägen. Vi släpper två helt nya artiklar, specialskrivna för idrottsforum.org. Idrottshistorikern Leif Yttergren skriver om en numera tämligen okänd svensk idrottspamp, J. Sigurd Edström, som krönte karriären med presidentskapet i Internationella Olympiska Kommittén, på vilken post han avlöstes av Avery Brundage. Edströms kompromisslösa motstånd mot ekonomisk ersättning i någon form inom idrotten drog in honom i en seg kamp med Internationella skidförbundet (FIS). Yttergren har läst Edströms omfattande korrespondens och berättar historien om Skidlärarkonflikten.
Roger Melin, teoretisk filosof från Högskolan Dalarna, tar sig an problemet med att rättfärdiga dopningsförbudet inom idrotten. I ett filosofiskt hållet resonemang utvecklar han sin undersökning av dopningen, värderar traditionella argument mot dopning, bygger grunden till sitt eget förslag genom att diskutera idrotten som en praktik, för att så småningom framgångsrikt kunna argumentera för dygden sanningsenlighet som rättfärdigande förbudet mot dopning. Vi har fyra nya recensioner. Håkan Larsson skriver om den danska tidskriften Kvinder, Køn & Forsknings temanummer om könets och idrottens gränser, Anders Östnäs om Eitzens Sport in Contemporary Society, Carl Johan Stolt om Mike Huggins Horseracing and the British 1919-1939, och Dagmar Dahl om Stan Nix' Sports Stories and the Bible. Dessutom presenterar idrottsforum.orgs webredaktör bilderboken Fotboll. En kärlekshistoria i en ymnigt illustrerad feature. Till detta kan läggas tre nya forskarprofiler, två nya konferenser, och en hel massa smått och gott på löpet.

Uppdatering #34, 2005-02-08
We're back! En veckas planerad försening, och sen är vi bara SÅ rätt igen. Och det känns rätt bra att vara tillbaka. Vi håller som bekant hårt på varannanveckasuppdatering som princip, så nu dröjer det bara två veckor tills nästa gång. Och 14 dagar går fort när man har det trevligt – och trevligt hoppas vi att alla ska ha i sällskap med idrottsforum.orgs trettiofjärde uppdatering.
Vi bjuder som vanligt på mer av samma – intressanta, genomarbetade artiklar, intresseväckande och kritiska bokrecensioner, information om olika aspekter av idrottsforskningens underbara värld. Denna gång skriver Tomas Peterson om den synnerligen framgångsrika pedagogiska modell för att lära ut fotboll som utvecklats av Landskrona BoIS (och som anammats av hela fotbollssverige), i en jämförande analys av idrotten och skolan som utbildnings- och uppfostringssystem. Søren Andkjær rapporterar från ett omfattande forskningsprojekt om friluftsliv i Danmark, från 1970-talet fram till millennieskiftet, med prognoser för framtiden. Jan Ove Tangen bjuder på en grundlig recension efter ingående och kritisk läsning av en bok om sportens arenor, medan Ørnulf Seippel recenserar Michael Mandelbaums bok om de amerikanska nationalsporterna. Christer Franzéns bok om svensk proffsboxning, Ringside, har lästs av Nils Olof Zethrin, och Bosse Carlsson har fördjupat sig i cricket, genom två spelarbiografier. Vi har nya konferenser, inte minst filosofiska, och nya forskare på listan. Samt lite blandad info och länkar från Löpet. Så var så god!

Uppdatering #35, 2005-02-22
Hello! Strax efter idrottsforum.orgs förra uppdatering den 8 februari gav sig tre hockeyspelare ut på stan i Stockholm och kom hem med en tjej som nästa dag kände sig utnyttjad och anklagade hockeytrion för våldtäkt. Svensk idrotts värsta skandal har det kallats, och ingen kan väl bestrida detta påstående. Är det månne också en rättsskandal? Beslutet att lägga ned brottsutredningen överprövas i skrivande stund. Framför allt svenska tidningar, men i inte ringa grad också övriga nordiska media, har penetrerat denna händelse så långt det varit möjligt. Allehanda tyckare och förståsigpåare har uttalat sig. Så vad kan idrottsforum.org bidra med i det läget?
Svaret är vetenskaplig analys. Vi har bett fyra idrottsforskare skriva om händelsen utifrån deras perspektiv. En dansk kvinnlig författare med idrott och genus som specialitet, samt tre svenska män, en filosof, en pedagog och en historiker som också på olika sätt intresserat sig för genusaspekten på idrott. Deras analyser är var för sig intressanta och relevanta, och tillsammans ger de en heltäckande förståelse för bakgrunden till hockeyspelares dokumenterade våldsbenägenhet – på och utanför plan, mot män och, framför allt, i sexualiserad form, mot kvinnor. En annan aspekt av idrott och kön behandlas i en specialskriven artikel av Gunlög Fur som behandlar kropp, kön och identitet så som dessa kategorier upplevs av kvinnliga fotbolsspelare. Fur menar att traditionell kvinnofotbollsforskning antagit ett alltför ytligt betraktelsesätt, som inte på ett fullständigt sätt beaktar viktiga mentalitetshistoriska aspekter på kvinnornas intåg i en klassisk och, som många trodde, stabil manlig domän. Fem nya böcker recenseras, böcker om långdistanslöpning, om Hasse Borg, om idrottens natur, och om idrottsföreningsmedlemsskapets juridiska följder. Vi har tre nya idrottskonferenser och en ny medlem i forskarregistret, Hallgeir Gammelsæter. Plus lite annat smått och gott på löpet. För en riktigt uppfriskande upplevelse – gå till idrottsforum.org!

Uppdatering #36, 2005-03-08
Hello! Vi är en bit inne i mars – den internationella kvinnodagen, den 8 mars – och vintern behåller greppet ännu en tid, har man låtit förstå. Vi får kura framför brasan med en kupa Havana Club och en god bok, eller möjligen hänga framför datorn och favoritsajten på Internet. För vår del är det idrottsforum.org (såklart!), och för alla som delar vår preferens finns nu en helt uppdaterad, fräsch och ytterst intressant sajt att tillgå.
Artiklarna i denna den trettiosjätte uppdateringen sedan starten den 6 juni 2003 kan möjligen sägas utgöra ett tema, nämligen hästsport. Mats Greiff och Susanna Hedenborg behandlar manligt och kvinnligt inom trav- och galoppsporten i en specialskriven artikel för idrottsforum.org, och visar hur genusordningen förändras under 1900-talet, på olika sätt i de bägga sporterna. Sara Berglund bjuder på ett redigerat utdrag ur sin avhandling in progress, Vägen till vinnarhålet: Kulturvetenskapliga perspektiv på trav som sport och spel. Det handlar här om hur man värderar hästar utan egna tävlingsmeriter, dvs stamtavlans betydelse inom travhästhandeln och travsporten. Vi har tre ingående recensioner denna gång, Mats Franzén recenserar en bok om socialvetenskaplig teori för idrottsforskare, Kristian Gerner har läst en bok om gymnastik och idrott i Kina under 1900-talet, och Bosse Carlsson är entusiastisk över en avhandling om barns och ungdomars rättigheter i idrottens värld, baserad på FNs Barnkonvention. Därutöver bjuder vi på ett par nya konferenser, fyra nya idrottsforskare i registret, samt en välmatad löpsedel med intressanta och spännande tips och notiser. Vi har tagit ett par nya initiativ, tre faktiskt. Dels lägger vi nu ut en länk till "Arkivet", där vi tänker lägga alla gamla löp. Det är, och kommer under en tid att vara, work in progress. Samma sak gäller ”Mer om”, som är ett ämnesmässigt korsreferenssystem. När du läser en artikel om dopning, så får du en länk till en sida med länkar till alla dopningsartiklar på sajten. En "Mer om"-sida finns nu också för hästsport, och vi jobbar vidare... Slutligen har vi en "anslagstavla" på löpet, och alla besökare uppmanas att skicka in notiser om aktuella händelser, kurser, utställningar, disputationer, etc, för införande. Nog snackat – det är dags att gå till idrottsforum.org!

Uppdatering #37, 2005-03-22
Hello! Sedan sist har vi stundtals kunnat byta vår kupa Havana Club framför brasan mot ett uppfriskande glas mineralvatten med en skiva citron på terassen i en värmande vårsol på seneftermiddagen. Och just vid sådana tillfällen har vi förvånats och upprörts av en artikel som inkommit från Mats Trondman, och som toppar löpet för idrottsforum.orgs nya uppdatering, den trettiosjunde i ordningen. Artikeln bygger på en empirisk studie av egenrapporterad idrottskonsumtion respektive alkoholbeteende bland unga vuxna. Resultaten är omskakande, och går därtill på tvärs emot accepterade föreställningar om idrottande ungdomars förhållande till alkohol. Något av ett scoop, känns det som.
I en andra artikel i denna uppdatering diskuterar Hans Lundberg elitidrottens delvisa utveckling mot underhållningsidrott. Lundberg kritiserar Riksidrottsförbundets hållningslösa fasthållande vid den enligt honom förlegade uppfattningen att det finns breddidrott och elitidrott och att den ena förutsätter den andra och att de är ömsesidigt uteslutande och inte medger ett tredje alternativ. Vi bjuder som vanligt på recensioner av idrottsvetenskapliga böcker, tre denna gång, och har lika många nya konferenser i vårt konferenskalendarium. Därtill har tre nya forskare har anmält sig till forskarförteckningen, som för övrigt nu förutom att vara alfabetiskt ordnad också finns sorterad efter lärosäte och institution/sektion.

Uppdatering #38, 2005-04-05
Hello! Låt oss inledningsvis framföra ett varmt tack till Mats Trondman, som hade vänligheten att släppa färska, kontroversiella forskningsresultat i en artikel på idrottsforum.org, och därmed dra igång en mediacirkus som avsatte spår också i besöksfrekvensen på sajten. Vi slog både dag-, vecko- och månadsrekord på köpet, och förhoppningesvis kommer en del av de nya besökarna tillbaka för mer – vilket kan och bör uppfattas som en uppmaning till våra författare att låta idrottsforum.orgs läsare vara de första som får se nya spännande forskningsresultat!
Anyway, tillbaka till själva ärendet, som handlar om idrottsforum.orgs trettioåttonde uppdatering. Häri skriver en av Norges främsta idrottsforskare (och konkurrensen är tuff) Kari Fasting om sexuella trakasserier och våld mot kvinnor inom idrotten. Vi är dubbelt stolta dessutom, för vi kan också annonsera att Fasting utsetts till 2005 års Darlene A. Kluka Women's Sport and Activity Research Award från Women’s Sports Foundation. Priset delas ut den 14 april i Chicago. En annan forskare verksam i Norge – om än en svensk i förskingringen –– svarar för den andra artikeln. Peter Dahlén skriver ingående, insiktsfullt och intresseväckande om rasfrågan i nordamerikansk idrott. Hans Lundberg, som förra uppdateringen skrev om idrott som underhållning, recenserar en bok om sports event management av Guy Masterson. Jørn Hansen recenserar Jan Lindroths stora bok om Per Henrik Ling och ling-gymnastiken, medan Karin Wikbergs avhandling om amatörfrågan i svensk idrott recenseras av hennes opponent, Christer Ericsson. Därutöver har vi sju nya forskare i idrottsforskarförteckningen och fem nya idrottskonferenser som pockar på uppmärksamhet. Samt, som vanligt, lite smått och gott på löpet.

Uppdatering #39, 2005-04-19
Hello! Våren kryper närmare. I Cambridge blommar påsk- och pingstliljor i drivor, och till och med björkarna börjar tona i grönt; Norden ligger två till fyra veckor efter i den utvecklingen. Det gör, sägs det, ont när knoppar brister; ännu värre är det när kroppar brister.
Det handlar mycket om kroppar i dagens uppdatering. Lone F.Thing skriver om ett nytt (läke-)medel mot skröpliga kroppar, nämligen motion eller fysisk aktivitet på recept, som för närvarande håller på att genomföras i delar av Västeuropa. Thing framhåller riskerna med det nya initiativet som hon ser som en del av en större medikaliseringstendens, och hon varnar för klientifiering och expertvälde. Katarina Swartling-Widerström har nyligen disputerat på kroppen och kroppssynen i den svenska grundskolans olika styrdokument, och presenterar en del av analysen i sin artikel. Hon tar utgångspunkt i Descartes och Merleau-Ponty. Fyra nya idrottsvetenskapliga böcker recenserar. Bosse Carlsson recenserar en idrottspsykologs syn på och analys av aggression och våld inom idrotten. Ingela Kolfjord skriver om en bok av Brackenridge och Fasting om sexuella trakassierier inom idrotten. Gun Normark har läst en bok om idrottslig företagsekonomi. Helena Tolvhed har läst en doktorsavhandling om gymnastikämnet i svenska skolor 1919-1962 som diskuterar linggymnastikens överlevnadsförmåga. Recensionsarkivet innhåller nu 150 recensioner. Lägg därtill fyra nya konferenser, en ny idrottsforskare och lite varierande trevligheter på löpsedeln, och du har två intressanta veckor fram tills nästa uppdatering. Så rensa skrivbordet och gå till idrottsforum.org!

Uppdatering #40, 2005-05-03
I denna uppdatering skärskådar vi de idemässiga grundvalarna för den olympiska rörelsen och dess ideologi, olympismen, genom en närläsning av Pierre de Coubertins tankar inför återuppväckandet av antikens olympiska spel. Det är etikern Mikael Lindfelt som tagit sig an denna uppgift. Gertrud Pfister återvänder i sin artikel till frågan om kvinnlig representation inom idrottens organisationer. I artikeln, skriven tillsammans med Sabine Radtke, redovisas resultat från en empirisk studie av kvinnliga ledare i Tysklands idrottsorganisationer.
Det senaste numret av Norges Idretshøgskoles tidskrift Moving Bodies handlar om idrott och medier, och recenseras av Göran Eriksson. Peter Dahlén skriver om Don Cusics "Baseball and Country Music" , och Ørnulf Seippel recenserar "Baseball and American Culture", en antologi under Edward J. Riellys redaktörskap. Lägg därtill fyra nya konferenser, tre nya idrottsforskare samt lite gott och blandat på löpet, så tycker vi att vi kan vara nöjda med denna fyrtionde uppdatering av idrottsforum.org!

Uppdatering #41, 2005-05-17
Hello! Med den just utlagda fyrtioförsta uppdateringen av idrottsforum.org avslutas det andra året i sajtens historia. Nästa uppdateringen förskjuts med sex dagar och läggs ut den 6 juni, på dagen två år efter att idrottsforum.org först såg dagens ljus. Det är för övrigt också den sista uppdateringen innan sommaruppehållet, och vi kan lova en fullmatad sajt med läsning som varar in i augusti!
Men redan den nu aktuella uppdateringen är högintressant. Britt-Marie Ringfjord har skrivit en mycket spännande och lärorik artikel om idrottskroppens avbildning i medier, och de direkta och symboliska betydelser som kan utläsas i semiotisk och annan analys av dessa bilder, med vittgående konsekvenser för genusordningen i idrott, medier och samhälle. Freddie Ljungberg figurerar! Bill Sund är en av dessa människor som sitter klistrade vid TV-rutan under den varmaste sommarmånaden och följer det klassiska cykelloppet Tour de France – eller står han möjligen vid en vägkant i Provence och ser cyklarna swischa förbi ”live”? Han har i alla händelser tillräckligt mycket koll för att förse idrottsforum.orgs surfare med en intresseväckande analys av loppets anatomi och väsen. Vi bjuder dessutom som vanligt på tre nya bokrecensioner, denna gång av en bok om en judisk fotbollsklubb i Wien under 1900-talets första decennier, en annan om idrottsfysiologi som dessvärre inte håller måttet, samt en tredje om idrottshistoriens fem första årtusenden. Lägg därtill en ovanligt fullmatad löpsedel med nyttiga och/eller lustiga länkar, så ter det sig väl som en ganska självklar handling att snabbt ta sig till idrottsforum.org!

Uppdatering #42, 2005-06-06
Hello! Vi har nöjet att presentera idrottsforum.orgs nya uppdatering, den fyrtioandra i ordningen sedan starten den 6 juni 2003, på dagen två år sedan. Sålunda inleds med denna uppdatering vår tredje årgång, och vi är inte så lite kaxiga över att vi inte bara överlevt den period under vilken så många internetprojekt av olka skäl havererar, utan att vi också expanderat, såväl kvantitativt som kvalitativt.
Dagens uppdatering är också den sista för säsongen – vi tar ett välbehövligt sommarlov och lägger ut nästa uppdatering först den 17 augusti. Det är därmed också en synnerligen välmatad uppdatering, med fyra artiklar, av Nils Asle Bergsgard om statlig norsk idrottspolitik, av Jan-Eric Ekberg om den svenska idrottslärarutbildningen, av Kjell Gustavsson om den svenska idrottsrörelsens eget studieförbund, samt av Peter Dahlén om en helt lysande bok om fotboll, supporterskap, TV och globalisering. Inte mindre än åtta nya recensioner behandlar böcker om idrottssociologisk teori, skejtare i New York, fysisk aktivitet för vuxna och för barn, antikens hästsport, marknadsföring av idrott, samt Formel 1-cirkusens insida. Vi har dessutom ett debattinlägg om skolans ansvar för motoriskt underutvecklade barn i vår featureavdelning. Lägg till detta en mer än vanligt ovanligt fullmatad löpsedel med nyttig och/eller lustig information, så bör sommaren vara räddad.

Uppdatering #43, 2005-08-31
Hej, och välkommen till en ny uppdatering, nummer 43, och ett nytt läsår, nr 3, med idrottsforum.org. Efter en sommar som vacklat hit och dit mellan vädermässiga ytterligheter likt en drucken slalomåkare – och just i dagarna tagit en sväng mot fint sommarväder igen i hela Norden – känns det bra att återgå till de strama rutiner som våra regelbundna uppdateringar innebär.
Vi följer vårt beprövade framgångsrecept och lanserar två nya artiklar och tre nyskrivna recensioner, samt en konferensrapport på featuresidan. Lars-Magnus Engström skriver om det tänkta, men inte alls så självklara, sambandet mellan barnidrott och vuxenmotion, utifrån årtionden av egen forskning i området. Kutte Jönsson, idrottsforum.orgs philosopher in residence ger uttryck för en hel rad på många sätt mycket kontroversiella tankegångar i en artikel som diskuterar möjligheten av att komma till rätta med genushierarkin inom idrotten genom att upphäva gränsen inte bara mellan dam- och herridrott utan också mellan kvinna och man! Läs och begrunda. Anders Östnäs har läst en väsentligt uppdaterad andra upplaga av en amerikansk bok om handikappidrott, Kirsten Kaya Roessler finner mycket klokt i den existentella psykologins applikation som idrottspsykologi, och Mikael Lindfelt har läst en ambitiös vetenskapsfilosofisk undersökning av hälso-, motions- och idrottsvetenskapernas forskningsmetoder. Därtill har Ingegerd Ericsson varit på nordisk idrottslärarkongress i Island, och hon redovisar sina intryck i ord och bild. Allt detta, och dessutom lite nyheter på löpet, helt kostnadsfritt från idrottsforum.org!

Uppdatering #44, 2005-09-14
Hi there, sports lovers! En ny uppdatering av idrottsforum.org har sett dagens ljus – om nu det begynnande höstmörkret kan kallas dagsljus. Men på den vägen är det: med varje ny uppdatering kliver vi ett steg längre in i hösten och närmar oss vinter. Och, för all del, vintersport. Jaja, inget ont som inte har något gott med sig.
I dagens uppdatering skriver Dan Porsfelt om en sällan behandlad aspekt av idrottens, och framför allt fotbollens supporterskap, nämligen supporterrock. Vi får träffa tre artister vars existens är närmast helt upphängd på favoritfotbollsklubben. I dagens recensioner får vi veta lite om hur amerikansk kvinnoidrott vunnit på Title IX, ett tillägg till den amerikanska konstitutionen från 1972. (Det hade kanske inte gjorts i dagens USA.) Vidare bjuds vi på hardcore sociologisk teori i form av Luhmanns systemteori i ett idrottsligt sammanhang. Slutligen recenseras ännu en bok om svensk kvinnofotboll som livligt applåderas av vår recensent. Därutöver, som vanligt, några nya idrottsvetenskapliga konferenser, ett par nya idrottsforskare, samt några intressanta länktips på löpet. Håll till godo!

Uppdatering #45 2005-10-05
Hi there, sports lovers! Ja, så blev det en uppdatering till slut. Flytten till nya lokaler kostade på i form av onödiga proppar i arbetsflödet till följd av en hel del strul med leverans och konfigurering av datorer. Vi hoppas och tror att problemen ska vara över nu, och vi utlovar på nya löpet en ny uppdatering om 14 dagar, precis som vanligt.
Vi har dessvärre inte lyckats hålla riktigt vad vi lovade i nödrutan om förseningen som låg ute på löpet den senaste veckan. Det blev inte tre artiklar, fem recensioner och två konferensrapporter, utan två artiklar, fyra recensioner och en konferensrapport. Men vi kanske reder ut det förr än man kan ana. Vi får se. Tills vidare får ni alltså hålla till godo med Elisabet Apelmos artikel om de unga tjejerna i Malmö FF Dam:s utvecklingslag, om deras syn på fotboll och femininitet, och med Jan Toftegaard Nielsens artikel som bygger på en utvärdering av satsningen på att få barn och ungdomar på Fyn att röra sig mer aktivt, med målet att de ska bli friskare och lättare. Och läs gärna de där fyra recensionerna, av böcker som handlar om idrottens affärer såväl historiskt som idag, om idrottens praktiska filosofi, och om samspelet mellan sport och medier. Annika Eliasson rapporterar från europeiska sociologkongressen i polska Torun, och på löpet finns dessutom som vanligt några länkar till intressanta idrotts- eller idrottsvetenskapliga företeelser. Mycket nöje i höstmörkret!

Uppdatering #46 2005-10-19
Hi there, sports lovers!
Välkomna till en ny uppdatering, den fyrtiosjätte i ordningen. Den läggs ut ett par timmar senare än planerat till följd av server-problem. Men, som ett riktigt gott glas öl är den "worth waiting for". Samtidigt lyser oktobersolen välvilligt över Malmö; en höst som denna är förvisso också värd att vänta på. Dagens uppdatering bjuder på tre artiklar. Eller snarare två och en tredjedels; Peter Dahléns senaste kommer som följetong. Han fortsätta undersöka sambandet mellan idrott, ras och medier i USA, och dagens avsnitt behandlar Muhammad Ali. I följande två uppdateringar behandlas Michael Jordan och Mike Tyson. Vidare rapporterar Björn Sandahl om en komparativ analys han företagit av idrottsämnets utformning och utveckling i Sverige och Tyskland, England, Danmark, Sovjetunionen och USA. Två studenter vid Idrottshögskolan i Göteborg, Fredrik Johansson och Pascal Rotter Nilsson presenterar sin D-uppsats om den tredje generationens konstgräs, och hur spelarna och fotbollen har det på synteten. Tre recensioner har vi också, som vanligt. Annika Eliasson skriver om idrotten och den globala kapitalismen, Jesper Fundberg om en bok som lyfter fram de goda exemplen i den rassegregerade amerikanska idrottshistorien, och Torbjörn Andersson om en hyllningsbok till Åtvidabergs FF som ibland skjuter över målet. Därtill kommenterar Ingegerd Ericsson en rapport från svenska Myndigheten för Skolutveckling om fysisk aktivitet och lärande. Dra nu för gardinerna och surfa in på idrottsforum.org!

Uppdatering #47 2005-11-02
Hi there, sports lovers!
Uppdatering nummer 47 av idrottsforum.org ligger nu ute, ivrigt emotsedd av allt större skaror surfare med intresse för idrottsforskning och idrottsvetenskap. Oktober månad, trevlig som den var på många sätt, inte minst vädermässigt, bjöd också på ett nytt besökarrekord, 3.139 unika besök, mer än dubbelt så många som i oktober 2004 och 20% fler än det tidigare rekordet från maj 2005. Vi klappar oss och er på axeln och går glatt vidare. Den nya uppdateringen bjuder på något av ett tema med avseende på artiklarna, som man skulle kunna hävda ligger inom en vitt dragen definition av idrott som integrationsarena. Torbjörn Andersson skriver om den senaste sensationen inom svensk elitfotboll, Assyriska FF, som nu dessvärre seglat ner i Superettan igen efter en säsong i Allsvenskan. Anderssons fokus ligger på förhållandet mellan Assyriska och hemstaden Södertälje. Peter Dahlén tar i andra delen av sin trilogi om idrott, ras och medier i USA upp Michael Jordan, basketbollspelaren som åtminstone vid en tidpunkt var den mest kände idrottaren i världen, och förmodligen den rikaste därtill, men som aldrig veterligen uttryckt en åsikt om någonting utanför basketspelets högsmala område. Om idrotten som integrationsprojekt mera teoretiskt – inför en praktisk omsättning om två år – skriver Ingela Kolfjord, som står bakom en utbildningssatsning i Lundskrona, där Malmö högskola ska utbilda projektledare i Internationell migration och etniska relationer med inriktning på idrottsvetenskap. Uppdateringens recensioner behandlar en ny svensk avhandling om brädsport, en dansk studie av idrottsfältets autonomi i Bourdieusk mening, samt två böcker utgivna i serien MEMOS om management och marketing av (olympisk) idrott. Vi har vidare två konferensrapporter, från en sport management-konferens i Newcastle och en idrottspsykologikonferens i Sydney, Australien. Som vanligt bjuder därtill löpet på lite gott och blandat. Det är med andra ord väl värt att surfa in på idrottsforum.org!

Uppdatering #48 2005-11-16
Hi there, sports lovers!
Det är en underbart klar och vacker – om än ganska kall – höstdag i Malmö, och uppdatering nummer 48 av idrottsforum.org har just lagts ut på högskolans webbserver. Vi bjuder denna gång på den avslutande delen i Peter Dahléns serie om idrott, ras och medier. Efter att tidigare Muhammad Ali och Michael Jordan behandlats är det nu Mike Tysons tur att exemplifiera svårigheterna med att vara en svart idrottare i ett mediestyrt USA. I uppdateringens andra artikel redovisar Jesper Thiborg en undersökning han genomfört med svenska elitfotbollsspelare av båda könen i syfte att fånga in deras moral. I uppdateringens recensionsavdelning presenterar Susanna Hedenborg fyra böcker som på olika sätt tar upp etnicitetsproblematiken inom galoppsporten; Johnny Wijk recenserar en festskrift till J.A. Mangan med anledning av dennes pensionering; medan Bosse Carlsson recenserar den tredje boken på lika många år från idrottsekonomioraklen Westerbeek och Smith i Australien. Uppdateringens feature är Sanna Nordins rapport från den internationella dansmedicin och -vetenskapskonferensen i Stockholm i början av månaden. Med lite idrottshyheter av skilda slag på löpet därtill, kan det väl vara rimligt att omgående ta sig till idrottsforum.org!

Uppdatering #49 2005-11-30
Hi there, sports lovers!
Vi lägger idag ut idrottsforum.orgs 49nde uppdatering, och the big five oh står runt hörnet. I väntan på den stora jul- och jubileumsuppdateringen den 14 december föreslår vi en grundlig genomgång av dagens utgåva. Här skriver Bo Carlsson och Kristin Fransson om barn och ungdom och idrott, om de fördelar och fällor som finns, om de dilemman som uppstår, om de barn som far illa av idrotten. Lise Warren Pedersen har studerat den danska gymnastikutbytet med USA; är det verkligen fråga om ett utbyte, eller är det snarare missionsverksamhet? Tre nya böcker tar vi som vanligt upp till betraktande. Frans Oddner recenserar en bok om idrottens och motionsverksamhetens socialpsykologi, och passar på att förklara socialpsykologins grunder. Tobias Stark har läst en bok om amerikansk idrottshistoria efter 1945, och var faktiskt ganska nöjd. Slutligen har Kutte Jönsson en del att säga om Stephen Morrows nya bok om klubbfotbollens kommersialisering och nya primat över landslagsfotboll – positivt och negativt. Lägg därtill lite idrottsnyheter av skilda slag på löpet, så har du en nästan helt vanlig uppdatering av idrottsforum.org. Håll tillgodo!

Uppdatering #50 2005-12-14
Hej tomtegubbar, slå i glasen och låt oss lustiga vara! – se där en passande målsättning för de veckor utan stressiga uppdateringar som följer på denna jul- och jubileumsuppdatering.
Låt mig i all korthet berätta om innehållet i denna fylliga femtionde uppdatering, tillika årets sista. Vi bjuder på tre riktiga höjdarartiklar. Håkan Larsson, Birgitta Fagrell och Karin Redelius skriver om kön och kropp i skolans idrottsundervisning; Dag Vidar Hanstad skriver om det norska skidskytteundret som gjort skidskytte till norsk favoritsport; och Kalle Danielsson skriver om en ny planet på idrottshimlen – e-sport. Sex böcker recenseras: Jan Lindroth skriver om en marathonhistoria av Christian Lindstedt, Sverker Bengtsson skriver om en idrottspsykologibok av Shane Murphy, Torsten Buhre skriver om en idrottsfysiologibok av Thomas W. Rowland, Leif Yttergren skriver om en Sigfrid Edström-biografi av Anders Lif, Bill Sund skriver om en cyklingsbok av Ask Vest Christiansen, och Helena Tolvhed skriver om idrott som förtrycksmekanism så som ämnet behandlas av Patrick McDevitt. Undertecknad har bidragit med en bakåt- och framåtblickande krönika om idrottsforum.org med anledning av 50-uppdateringsjubileet. Därtill innehåller löpet lite redaktionella nyheter, tips, konferenser, länkar, med mera som förhoppningsvis kan förgylla julhelgen mellan lustigheterna. God jul och gott nytt år allihop, och kolla in idrottsforum.org. Håll tillgodo!

Till sidtoppen