Publicerad tisdagen den 9 december 2003
Till arkivet
Redaktionell informationGŒ till lŠnksidanGŒ till fšrteckningen šver nordiska idrottsforskareGŒ till innehŒllsfšrteckningGŒ till recensionslšpetGŒ till artikellšpet

Dahlén om Beckham

Det nya mansidealet:
Beckham, metrosexuell
David Beckham är tveklöst en av världens mest kända fotbollspelare. Med hjälp av hustrun Victoria ”Posh Spice” Adams har Beckhams berömmelse också nått utanför idrottsvärlden; han beskrivs som pop-ikon och gay-ikon, och har kommit att bli den främste representanten för den senaste internationella storstadstrenden metrosexualitet. Och det skrivs böcker av och om David Beckham. Hans senaste ”självbiografi”, My side, utkom för tre månader sedan (12 september) och har hittills sålt 400.000 inbundna exemplar bara i Storbritannien. Ellis Cashmores biografi Beckham kom 2002, och ett ex letade sig fram till Bergen och flitige Peter Dahlén. I sin essä om bokens och verklighetens Beckham funderar Dahlén kring idrott och underhållning, engagemang och kommers, och den nya maskuliniteten. Läs Peter Dahléns essä här.

Förra uppdateringens två artiklar, Gunhild Tinmannsviks om Bente Skari och myter om genus inom idrotten, samt Ingegerd Ericssons om vikten av grovmotorisk träning i lågstadiet, finns länkade från artikellöpet.

NY FEATURE:

Svenska idrottsarenor

I ett unikt samarbete mellan Riksidrotts- förbundet och Riksantikvarie- ämbetet har svenska idrottsplatser uppmärksammats i ett antal aktiviteter under hösten. Till exempel har 100 idrottsplatser runt om i Sverige av RF skyltats med information om bland annat deras historiska roll, och Riksantikvariet har publicerat boken På edra platser av Nils-Olof Zethrin, med foton av Bengt A. Lundberg. Författaren presenterar sin bok och de projekt den emanerar ur exklusivt för idrottsforums läsare, med foton och exempel på RFs skyltar. Klicka här för att se mera.

Den östtyska flaggan har vajat högst, näst högst, och även tredje högst i ett antal OS och VM, speciellt när det gäller damidrott. DDRs kvinnor har dessutom slagit ett antal världsrekord, varav några fortfarande gäller. Kort sagt, den östtyska (dam)idrotten var synnerligen, ja rent av misstänkt, framgångsrik. Gertud Pfister frågar sig om de östtyska kvinnornas framgångar också hade effekter på idrottens jämlikhetssträvan inom det östtyska idrottsetablissemanget. Efter en kort genomgång av den östtyska idrottspolitiken med betoning på planering, management och kontroll, ger Pfister läsaren en blick bakom ridån, där hon ser en konstant ojämlikhet och marginalisering vad gäller fördelningen mellan kvinnor och män i ledande funktioner, bland forskare och tränare. Härvid skiljde sig inte DDR-idrotten från den övriga idrottsvärldens könsstrukturer. Läs hela artikeln här.

De senaste sportnyheterna från
Yahoo/sport och Svenska Spel:

Nyheter via Nyhetsrubriker

FÖRLAGSPRESENTATION VI

Human Kinetics, HK, publicerade sin första bok 1974, en rapport från en idrottspsykologisk konferens. Sedan dess har företaget växt oavbrutet, och är idag ett av världens mera framstående idrottsförlag, med den stolta affärsidén att ”produce innovative, informative products in all areas of physical activity that help people worldwide lead healthier, more active lives”. Och Dr. Rainer Martens, HKs grundare och president tillägger: ”The greatest challenge facing Human Kinetics is to convert all information about physical activity into knowledge – information that people can use to make a positive difference in their lives”.

Dessa stolta mål och utmaningar möter man genom en omfattande utgivning av idrottslitteratur, med över 120 titlar per år och ett tjugotal tidskrifter, videor och datormjukvara. Fokus i utgivningen ligger på undervisningslitteratur inom skolidrott, med inriktning på bl a idrottspedagogik, -psykologi och -medicin, men man publicerar också böcker om sport management och idrottsekonomi. Företaget, som ligger i Champaign, Illinois, har 270 anställda och omsätter 25 miljoner dollar per år.

Förlaget har en fullmatad hemsida med bl a en virtuell tur runt högkvarteret i Champaign.
Läsvärt

Annika Eliasson har läst den nya reviderade upplagan av John Bales klassiska Sports Geography, och gläder sig åt bättre disposition och aktuellare analyser.

Ömsom vin och ömsom vatten bjöds Per Eisele på vid läsning av Sport Psychology, skriven av fyra brittiska forskare. Det samlade intrycket är dock positivt.

Idrott som ett motmedel mot social marginalisering har varit föremål för forskning. Anders Östnäs har läst Sport and Social Exclusion, där resultat av forskningen redovisas.

Och så har Victor Johansson äntligen testat färdigt NHL 2004 från EA Sports. På många sätt bättre, t ex mer handgemäng, men också försämrade slagskottsmöjligheter.

Läs mer om allt detta på recensionslöpet.

Fotboll och klasskamp

De konflikter mellan gäng som ofta följde klasslinjer och som präglade svenska storstäder kring förförra sekelskiftet flyttade så småningom in på fotbollsplanerna, i och med grundandet av fotbollsklubbar med olika klassbaser. I Norrköping representerade Sleipner arbetarklassen och IFK Norrköping över- och medelklassen. Björn Horgbys artikel berättar om den klassmässigt och idrottsligt baserade rivaliteten mellan lagen under förra seklets inledande decennier, en rivalitet som så småningom övergick i samarbete och mer vänskapliga förhållanden i takt med att idrotten blev det främsta klassöverskridande intresset bland Norrköpingsbor och bland svenskar i gemen. Läs artikeln!


Redaktionellt

Med denna trettonde uppdatering tar idrottsforum jullov och återkommer i början av januari. Vill du slippa oroa dig över att missa något så kan du
anmäla dig till vår mailing list, och få ett brev varannan vecka som en påminnelse om att sajten uppdaterats.

Du vet väl att vi har en insändarsida där du kan ge uttryck för dina synpunkter på idrottsforum.org och texter som publiceras här. Tyck till om vad du vill!

Vill du merverka på idrottsforum.org? Läs
här vad som gäller, och kontakta sedan Bosse Carlsson.

Är du själv idrottsforskare? Då vill du säkert vara med på vår forskalista. Titta här vad vi vill veta, och maila sedan informationen till webredaktören
.

Ansvarig utgivare Aage Radmann | Redaktör Bo Carlsson | Webredaktör Kjell E. Eriksson | Uppdatering #13  2003-12-09
eXTReMe Tracker