Publicerad tisdagen den 11 november 2003
Till arkivet
Redaktionell informationGŒ till lŠnksidanGŒ till fšrteckningen šver nordiska idrottsforskareGŒ till innehŒllsfšrteckningGŒ till recensionslšpetGŒ till artikellšpet


Boxning i radio

Den svenske tungviktaren Ingmar Johansson
Idrott, och inte minst boxning, var en av de stora publik-dragarna i radions barndom. Boxningen slog igenom på bred front ungefär i takt med att radiomediet utvecklades och suget efter matchreferat och annan information var stort. Men radiobolagen i olika länder valde olika vägar för att handskas med boxningen. Ragnhild Thomsen har studerat två fall, Sverige och USA, och funnit stora och intressanta skillnader i hur de respektive länderna ”gifte” boxningen med radio. Läs mer här.

Övriga nyheter i denna uppdatering

NY KRÖNIKA
När
Torun Lundin, idrottslärare vid Malmö högskola, kände 40-årskrisen flåsa henne i nacken, bestämde hon sig för att sätta hårt mot hårt... Läs hennes krönika här.

NYA KONFERENSER
Tre nya konferenser, om idrottsjuridik i London, om idrottsjuridik också, faktiskt, i Las Vegas, och om fritid, turism och idrott i Köln. Läs mer här.


Om

börjar SOC i bordtennis i Malmö!

Har du ambitionen att hålla dig á jour med vad som händer på idrottsmarknaden världen över?

Då torde sportbusiness.com vara sajten för dig!Information, Media, Marketing är centrala buzzwords för denna sajt, som erbjuder en omfattande informationsverksamhet med allt från gratis elektroniskt nyhetsbrev till en tidskrift, Sport Business International, som man prenumererar på – bara motsvarande 2.600 sv kr för 12 nummer. Klicka på loggan för att komma till den fullmatade hemsidan.
Norsk arenaforskning i framkanten

Tennisarena, modell större
Det norska forskningsrådet har under den senaste sexårsperioden gjort en satsning på forskning kring idrottens anläggningar, som bland annat berör frågor kring vilka som utnyttjar anläggningarna och varför. Ett av de intressantaste projekten berör idrottsanläggningarnas inklusions- och exklusions-mekanismer. Jan Ove Tangen har, utifrån Niklas Luhmanns sociologiska systemteori, ställt frågor kring vilka mekanismer som drar en del människor till arenorna som utövare eller åskådare, medan andra stöts bort. Besluten är starkt präglade av vilka erfarenheter och upplevelser man har haft av denna typ av anläggning och motsvarande erfarenheter i sin socialiseringsprocess. Här talar Tangen om tyst kunskap. En annan viktig slutsats är att rörelse, i form av olika idrottsliga aktiviteter, fungerar som "mediator" mellan tysta förväntningarna som finns i anläggningen och den tysta kunskapen som individen förkroppsligar. Läs mer här!

De senaste sportnyheterna från
Yahoo/sport och Svenska Spel:

Nyheter via Nyhetsrubriker

FÖRLAGSPRESENTATION IV

Fitness Information Technology, FIT, finns i Morgantown, West Virginia. Förlaget grundades 1984 med affärsidén att producera och sälja träningsvideos, i kölvattnet på Jane Fondas fenomenala framgångar i den branschen. 4-5 år senare var den boomen lite avslagen och FIT satsade istället på förlagsverksamhet med idrottspsykologiböcker som specialitet. 1992 utkom FITs första tidskrift, Sport Marketing Quarterly, med professor Dallas Branch som redaktör. 1995 startade man bokserien Sport Management Library med boken Financing Sport, som var skräddarsydd för de nya standards som införts för universitetsutbildningen i sports management. Med detta sköt försäljningen – och vinsterna – i höjden. Nästa milstolpe blev elektronisk publicering via förlagets hemsida, som inleddes 1999. Idag är FIT ett starkt varumärke i sin nisch, 45 regelbundet uppdaterade läroböcker, referenslitteratur, idrottslitteratur för en bredare allmänhet, en vetenskaplig tidskrift, elektroniska databaser, bl a inom områdena idrottspsykologi, skolidrott, sport management och idrottspsykologi. Förlaget har distribution över hela världen, bl a via amazon.co.uk. Nedan finns ett urval av förlagets böcker i ett collage, och förlagets hemsida kommer man till genom att klicka på loggan ovan.
Nya recensioner

Tre nya recensioner lägger vi ut även denna gång. Bosse Carlsson skriver om en ny antologi på temat idrott och samhälle, författad och utgiven i England men av intresse överallt där man lär ut idrottsvetenskap på högskolenivå.

Torbjörn Andersson har läst Patrik Asplunds lätt maskerade roman om Stockholms-fotbollens huliganvärld, Stockholm United Fotbollsklubb.

Bosse Carlsson har också råkat få en idrottskulturell uppslagsbok i handen. Sports Culture: An A to Z Guide är tydligen inte helt lätt att förstå eller recensera.

Läs mer om allt detta på recensionslöpet.


Förra uppdateringens nya artiklar, Anders Östnäs’ ”Handikappidrott som socialt fenomen” och Bo Vestergård Madsens ”Krop og demokrati” är länkade från artikellöpet.

Blivande doktor
I det sammanhanget känns det angeläget att förmedla uppgiften att Madsen minsann disputerar på avhandlingen Oplysning i bevægelse – krop, kultur og demokrati i den folkelige gymnastik, ur vilken hans artikel var hämtad. Bo hälsar alla idrottsforum.org’s läsare välkomna till sal u47 på Syddansk universitet i Odense torsdagen den 27 november kl 12-16.

Årets idrottsbok

Jan Olsson på Malmö stadsbibliotek låter meddela att kandidaterna till den engelska utmärkelsen William Hill Sportsbook of the Year 2003 nu har offentligtgjorts. De presenteras på William Hills hemsida.


Redaktionellt

Du vet väl att vi har en insändarsida där du kan ge uttryck för dina synpunkter på idrottsforum.org och texter som publiceras här. Tyck till om vad du vill!

Du kan också anmäla dig till vår mailing list, och få ett brev varannan vecka som en påminnelse att sajten uppdaterats.

Vill du merverka på idrottsforum.org? Läs
här vad som gäller, och kontakta sedan Bosse Carlsson.

Är du själv idrottsforskare? Då vill du säkert vara med på vår forskalista. Titta här vad vi vill veta, och maila sedan informationen till webredaktören
.

Ansvarig utgivare Aage Radmann | Redaktör Bo Carlsson | Webredaktör Kjell E. Eriksson | Uppdaterad 2003-11-11
eXTReMe Tracker