Publicerad fredagen den 7 september 2003
Till arkivet

Konferensnytt

Det är mycket nu, som man säger. Redan onsdagen den 10 september inleder EASM (The European Association of Sport Management) sin femdagarskonferens i Stockholm, på temat ”Sport Management in a Changing World – from a non-profit to a commercialised sport”. Mer information om detta finns att hämsta på EASMs hemsida.

Lite senare, den 23 september, inleds europeiska sociolog-förbundets [ESA] koferens i Murcia, Spanien. Ett av 25 olika forskningsnätverk med egna sessioner på konferensen är ”Society and Sports", som inleds den 24 september. Klicka på bilden (=konferensloggan) för att komma till en presentation av sessionerna under rubriken idrott och samhälle, med svenskt deltagande av Tomas Peterson, Mats Franzén och Annika Eliasson.

Fram i oktober, den 27-28, går SNAFA-konferensen i Växjö av stapeln. Konferensen syftar till att med hjälp av ett didaktiskt perspektiv, belysa arbetssättet vid mötet med barn i behov av särskilt stöd. Vid konferensen kommer också workshops samt pågående forskningsprojekt att presenteras. För mer information, gå till konferensens hemsida.

Slutligen, för denna gång, vill vi uppmärk-samma en konferens i Lund, anordnad av projektet ”Alla vinner” som drivs inom Lunds kommun med stöd från Allmänna arvsfonden. Konferensen äger rum torsdagen den 28 oktober, och har temat Föreningsliv och social mångfald. Den är öppen för alla, och ett program finns att ladda ner som pdf-fil på den här adressen.


Om

börjar VM i fotboll för damer i USA!

Fotbollscoacher!

Kan ni tänka er att medverka i ett forskningsprojekt kring taktiskt och strategiskt beslutsfattande inom lagidrotter? Arbetsinsatsen är beräknad till max 20 minuter. Jag tror att ert deltagande i projektet är givande för er personligen i egenskap av fotbollscoacher. Allt material ni behöver skickas via brev eller e-post. Jag är tacksam om ni kontaktar mig på nedanstående adress.

Hälsningar
Per Eisele
Lektor i idrottsvetenskap, Malmö högskola, Lärarutbildningen
Avdelningen för idrottsvetenskap, Munkhättegatan 3,
214 56 Malmö, per.eisele@lut.mah.se

Fotbollspedagogik

Missade du Annika Eliassons intressanta studie om svensk fotboll i förhållande till engelsk, och om hur de två stilarna möttes och konfronterade varandra i slutet av 70- och början av 80-talet, så får du en chans till. Här finns kanske svaret på frågan varför en svensk leder det engelska landslaget i fotboll!

Samba mot maskinfotboll:
Myter och stereotyper i fotbollsjournalistiken
Segerrusiga brasilianska fotbollsfans bestiger Londons Piccadilly Circus
efter finalvinsten i VM 2002. Foto: Kjell E. Eriksson

Idrotten blir allt mer global. Idrott och förbrödring är något som nämns inom idrotten, och då som ett positivt värde. Pierre de Coubertin såg den olympiska rörelsen som en kosmopolitisk strävan, och talade härvid om ”homo universale” (han avsåg då männen!). Å andra sidan sägs idrotten även ge utlopp för nationalistiska känslor, åtminstone bland publiken. Det finns även de som hävdar att idrottens idoldyrkan – dyrkan av den starke – bygger på fascistoida egenskaper. Via två intressanta norska uppsatser, med sina rötter i medieforskning, får vi ta del av ett resonemang som presenterar och diskuterar ”lokala” (nationella) mekanismer i den globala sporten. Uppsatserna handlar om nationella stereotyper och därmed implicit om ”etnifiering” av idrotten. Båda texterna behandlar fotboll, närmare bestämt fotbolls-VM 2002 och finalen mellan Brasilien och Tyskland. Skillnaden ligger i analysmaterialet. Medan den ena, av Ewoud van Veen, behandlar TV-bevakningen (Norska TV2), handlar den andra, av Bernt Ove Flekke, om den norska tidningsjournalistiken (Verdens Gang, Aftenposten och Bergens Tidende). Frågeställningen i uppsatserna handlar om hur sportkommentatorer (i TV eller i dagspressen) använder sig av ”nationella stereotyper” i sina reportage. Vi får en fyllig beskrivning av de tyska ”maskinerna” och den brasilianska sambafotbollen, men även av det svenska förnuftet, den franska arrogansen och det engelska ”hjärtat”. Å andra sidan var sydkoreanerna ”mekaniska leksaker” och afrikanerna vilda lejon.

Klicka här för att komma till van Veens artikel, och här för att komma till Flekkes artikel.


De senaste sportnyheterna från
Yahoo/sport och Svenska Spel:

Nyheter via Nyhetsrubriker

Registrering pågår!

Vi fortsätter oförtrutet att komplettera förteckningen över nordiska idrottsforskare. Vi hoppas den ska utmynna i en ”idrottsvetarlista”, dvs ett epostnätverk för diskussion och informationsspridning. Sedan sist har vi fått en anmälan, från Anita Dahlgren, Lunds universitet. Hon blir nr 58 på listan. Men vil vill ha minst 100, och det är ändå inte alla! Vi vill därför uppmana våra läsare att kontakta oss och anmäla sig till listan, eller tipsa oss om forskare som saknas, så att vi kan ta kontakt. Skriv en rad till webredaktören. Hela listan hittar du här.

Gå till banken!

Kunskapsbanken för Bredd- och motionsidrott hos Riksidrottsförbundet har tillkommit för att man snabbt och enkelt ska kunna hitta relevant information inom ett visst ämnesområde. Innehållet är ganska omfattande, så ett tips är att använda sökmotorn för att hitta det du söker.

Kunskapsbanken innehåller bland annat följande:

Sammanställning över universitets och högskolors uppsatser på C- och D-nivå, dvs på minst 41-60 poängsnivån. Redovisningen avser 1997 och senare.

Sammanställningen över forskningsprojekt. Här redovisas främst de projekt och de avhandlingar som presenteras under "forskning" på resp universitets/högskolas hemsida.

Artiklar från vetenskapliga tidskrifter. Titlar som anger att innehållet behandlar motionsidrott i någon form fr o m 1995 redovisas

Kunskapsbanken hittar du här.

FEEDBACK

Vad tycker du om idrottsforum.org?

Vi som jobbar med idrottsforum.org behöver – och vill ha! – synpunkter från våra besökare. Vad är dåligt? Vad är bra? Vad kan bli bättre? Vad saknas? Vad kan skängas ut? Är alla surfare överens. För gärna en diskussion med oss om hur det varit, är och bör bli i framtiden. Gå in och diskutera nu!


Disputation

Ingegerd Ericsson
Vi har det stora nöjet att meddela att en av ”våra” forskare, Ingegerd Ericsson, ska disputera. Hon lägger fram sin avhandling med titeln: ”Motorik, koncentrations-förmåga och skolprestationer: En interventionsstudie i skolår 1-3”. Fakultetsopponent är professor Ingemar Wedman, Idrottshögskolan i Stockholm. Disputationen äger rum den 19 september kl 13.15 i sal E 122, Lärarutbildningen, Munkhätteg. 3, Malmö. Avhandlingen kan beställas - från bestallning@lut.mah.se

Ny norsk idrottstidskrift

Norges idrettshøgskole (NIH) lanserar en ny tidskrift med internationella ambitioner. Den ska således finna tillgänglig på såväl norska som engelska. Innehållet bygger på NIHs kärnverksamhet, forskning och kunskapförmedling om mänskliga kroppar i rörelse. Läs mer på tidiningens hemsida genom att klicka på omslaget.

Att få info om uppdateringar

Du vet väl att du kan få ett e-postmeddelande varje gång idrottsforum.org uppdateras? Inte? Jodå, så är det. Man kan anmäla sitt intresse för att få e-mail när sajten ändras, och det är dessutom ganska enkelt, det är helt kostnadsfritt, och det är lätt av stiga av om man nu mot all förmodan skulle tröttna på sajten. Allt du behöver göra för att stiga på är att klicka på kuvertet härintill, vilket startar upp ditt e-postprogram och öppnar ett förifyllt e-brev. Skicka därefter iväg brevet utan att skriva något. Du får en bekräftelse på din anmälan efter några minuter.


Nytt i bokhyllan:
galopp och fotboll

Seabiscuit i filmen
Två nya böcker recenseras i denna uppdatering. Carl-Johan Stolt skriver om den amerikanske galopphästen Seabiscuit, som hade en framgångsrik karriär på 30-talet och som är filmaktuell i höst på basis av Laura Hillenbrands bok. Torbjörn Andersson har läst en diplomats funderingar om fotbollen och dess plats i världen.

Trondman om idrottsforskning

Förra uppdateringen bjöd på en viktig text av Mats Trondman, som försökte klargöra den moderna samhälls- och kulturvetenskapliga idrottsforskningens roll och funktion. Trondman tar sin utgångspunkt i svensk pojkfotboll, och med hjälp av bl a Bernard Williams och Sokrates finner han så småningom svar på sina frågor. Om du missat den tidigare,


Vill du medverka på idrottsforum.org?
Vi tar gärna emot artiklar, krönikor, recensioner eller andra idrottsrelaterade texter för bedömning. Dessutom idéer till artklar, teman etc. Skicka in ditt bidrag till redaktör Bo Carlsson.

Förresten, du har väl läst om...

...Torbjörn Anderssons besök på en gammal västtysk fotbollsarena?

...fotbollsdomaren Martin Ingvarssons funderingar om domarens roll?

...idrottsprofessorn Tomas Petersons tankar om idrottsvetenskap?

...Kutte Jönssons intryck från en speedwaytävling?

...Bosse Carlssons funderingar kring idrott på datorn?

...Per Eiseles rapport från den internationella idrottspsykologikonferensen i Köpenhamn.


SVIF på ny hemsida

Vi fick ett brev i veckan om att Svenska idrottshistoriska föreningen (SVIF) fått en ny webbplats. SVIF bildades 1976 och har idag ca 700 medlemmar. Intresset för idrottens historia ökar för varje år, vilket inneburit att SVIFs medlemsantal stigit.

SVIF vill öka intresset för idrottshistoria, föra ut idrottshistorisk forskning genom skrifter och sammankomster, uppmuntra till idrottshistoriska studier och kulturminnesvård, samt vara en central aktör i den svenska idrottshistoriska forskningen. Hälsa på hos SVIF genom att klicka på bilden.


Ansvarig utgivare Aage Radmann | Redaktör Bo Carlsson | Webredaktör Kjell E. Eriksson | Uppdaterad 2003-09-07
eXTReMe Tracker