Publicerad fredagen den 20 augusti 2003
Till arkivet


Om

börjar VM i fotboll för damer i USA!


Idrott på datorn

Utgör de nya datorspelen ett hot mot idrotten? Mot våra barn? Mot oss? Eller är det bara ett nytt sätt att förmedla nedärvda, allmänt accepterade moralföreställningar? Är datorspelen vår tids sagor? Redaktören för idrottsforum.org, Bosse Carlsson, tycks luta mot denna senare tolkning i en lättsam översikt av fyra datorspe: NHL 2003, Red Card (fotbollsspel där foul play premieras), Hooligans (där det är fotbollens svans av våldsverkare snarare än dess utövare som är hjältar) samt Dead or Alive: Xtreme Beach Volleyball (med bikinibrudar).


Vill du medverka på idrottsforum.org? Vi tar gärna emot artiklar, krönikor, recensioner eller andra idrottsrelaterade texter för bedömning. Dessutom idéer till artklar, teman etc. Skicka in ditt bidrag till redaktör Bo Carlsson.
Idrotts-
psykologer konfererade

FEPSAC, den internationella sammanslutningen av idrottspsykologer hade förlagt sin senaste konferens till Köpenhamn. Det låg således nära till hands för vår korrespondent, Per Eisele, att besöka och rapportera från. Likt sommar-OS har man valt att sammanträffa blott vart fjärde år. 2007 bär det av till Halkidiki i Grekland. Läs Pers rapport här.


SNAFA-konferens

Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet, SNAFA, har en konferens i Växjö den 27-28 oktober. Universitetet arrangerar. Konferensen syftar till att med hjälp av ett didaktiskt perspektiv, belysa arbetssättet vid mötet med barn i behov av särskilt stöd. Vid konferensen kommer också workshops samt pågående forskningsprojekt att presenteras. Gästföreläsare är Bengt Persson, Britt-Louise Theglander och Ika Lönn. Sista anmälningsdag är den 15 september. För mer information, gå till konferensens hemsida.

2004 europeiskt år för utbildning genom idrott

I ett beslut av EU-kommissionen har man förklarat år 2004 för European Year of Education through Sport. Vad detta innebär mera konkret är inte helt lätt att utläsa på EU-webben, så vi får alla hjälpas åt. Gå in på sportårets hemsida och läs! Så mycket är klart att man bl a utlyst en logotyptävling för året, och, vilket kanske är det viktigaste, att man avser att ge ut pengar till idrottsforskning. Man kan faktiskt rekvirera en handbok för hur man söker EU-pengar, och det lär behövas. LYCKA TILL!

Vad ska vi ha samhälls- och kulturvetenskaplig forskning
om idrott till?

Denna vägledande frågeställning utgör utgångspunkten i en artikel av Mats Trondman om idrottsvetenskapens möjlighet. I en finurlig och reflekterande vetenskapsteoretisk betraktelse av idrottsvetenskapen tar Mats Trondman, som är professor i sociologi och verksam vid Malmö högskola och Växjö universitet, hjälp av tre kunskaps- och handlingsområden för ett besvara sin fråga: sannfärdighet, intresse och retorik.
     
Trondman belyser problematiken med hjälp av Tomas Peterson studie av sorterings- och rekryteringsmekanismer i svensk pojkfotboll, och visar på kunskaper som man inte har möjlighet att införskaffa genom att enbart spela fotboll. Och med hjälp av bl a Bernard Williams och Sokrates kommer han så småningom fram till svaret på frågan: idrottsvetenskaplig forskning ger oss sannfärdig kunskap som kan hjälpa oss alla som är verksamma inom idrotten att fundera över hur vi tänker och handlar i vardagliga situationer.

Alltfler nya böcker om allehanda aspekter av idrott letar sig fram till vår recensionsredaktörs brevlåda, i takt med att sajten blir mer och mer känd och det blir mer och mer uppenbart att vi är här för att stanna.
     
För att ha en rimlig chans att få alla dess böcker recenserade behöver vi vidga vår kader av recensenter. Du som är intresserad av idrott och idrottsforskning,och som har stor nyfikenhet och ett kritiskt sinnelag, har här möjlighet att vidga ramarna för din kunskap och därtill ge läsandet dess yttersta uttryck – recensionen!
     
En recension bör i normalfallet vara mellan 400 och 800 ord, men känner du att du vill överskrida – eller underskrida – detta intervall så kan du kontakta redaktören och resonera om det.Vi kan dessvärre bara erbjuda boken som ersättning, men är inte ändå läsningen i sig den enda sanna belöningen?

Tveka därför inte! Skicka några rader till sagde recensionsredaktör och berätta lite om dig själv och vad du vill läsa – och skriva – om, så kontaktar vi dig när vi har en bok som borde passa dig. Om du redan finns med i vårt forskarregister behövs ingen utförligare presentation, bara en intressedeklaration.


De senaste sportnyheterna från
Yahoo/sport och Svenska Spel:

Nyheter via Nyhetsrubriker

IQ och sport!

Hänger det ihop? Ja, åtminstone om man ska tro den färska "sporttidningen" IQ Sport från Egmonts förlag, vars första nummer kom ut under sommaren. (nr. 2 kommer den 28 augusti)

Med hjälp av korsord, frågesporter, pyramider och tips är det möjligt att testa sina kunskaper om idrottshändelser, idrottskänidisar, resultat och tabeller. Tidningen riktar sig i mångt och mycket till en yngre generation, som dock sannolikt behöver hjälp med Bengt Ramströms smeknamn: 1. Bananen, X. Pinnen, eller 2. Bempa. Tidningen kan vara en källa till förnöjelse i pauser och i väntan på nya sportsevenemang! Men IQ och sport?, det är frågan...

SAMTALSÄMNEN:

Fotbollsallsvenskan, friidrotts-VM, damfotbolls-VM, idrottsforum.org, idrottsforskning

Det händer mycket på idrottsfronten framöver, stora mästerskap slag i slag. Hur går det för di svenske, tro? Vem vinner allsvenskan i år? Vad ville MFF ha sagt med sin 6-0-seger över Hammarby? Och hur går det för idrottsforum.org? Det har varit trögt med feedback, och vi vill gärna veta vad våra läsare tycker. Och vad ska man tro om idrottsforskning? Nu har både Tomas Peterson och Mats Trondman uttalat sig i frågan. Mats artikel kan kommenteras på särskild plats, men lite mer allmänna funderingar om idrotten behov av vetenskap och forskning kan platsa här. Gå in och diskutera nu!


Ny tidskrift från Norges idrettshøgskole

Norges idrettshøgskole (NIH) lanserar en ny tidskrift med internationella ambitioner. Den ska således finna tillgänglig på såväl norska som engelska. Innehållet bygger på NIHs kärnverksamhet, forskning och kunskapförmedling om mänskliga kroppar i rörelse. Läs mer på tidiningens hemsida genom att klicka på omslaget.

Fotbollscoacher!

Kan du tänka dig att medverka i ett forskningsprojekt kring taktiskt och strategiskt beslutsfattande inom lagidrotter? Arbetsinsatsen är beräknad till max 20 minuter. Jag tror att ditt deltagande i projektet är givande för dig personligen i egenskap av fotbollscoach. Allt material du behöver skickas via brev eller e-post. Jag är tacksam om du kontaktar mig på nedanstående adress.

Hälsningar
Per Eisele
Lektor i idrottsvetenskap, Malmö högskola, Lärarutbildningen
Avdelningen för idrottsvetenskap, Munkhättegatan 3,
214 56 Malmö, per.eisele@lut.mah.se
Fotboll på svengelska!

Svennis betydelse för engelsk fotboll kan självfallet diskuteras. En del hävdar även att hans ”svenska” stil är mer ”engelsk”, något som sannolikt kan spåras till den starka engelska influensen under 70-talet. Två tränare som haft stor betydelse för svensk fotboll är Roy Hodgson och Bob Houghton. Tomas Peterson talar i det här sammanhanget om den svengelska modellen. I en genomgång av huvuddragen i den engelska respektive den svenska (kontinentala) fotbollsmodellen belyser Annika Eliason striden om den pedagogiska makten över svensk herrfotboll under 1974-82, och ger härvid en förklaring till varför den engelska/svengelska modellen visade sig framgångsrik.

Nya recenserade böcker

Två nya böcker recenseras i denna uppdatering. Kutte Jönsson skriver om en ny, omfångsrik antologi som handlar om idrottsetik, medan Bosse Carlsson recenserar en studie av det nya fenomenet att sälja in städer som idrottsstäder, s k city marketing.


Män och kvinnor i Sportbladet

genuslistan presenterade häromnyligen Sanna Gustavsson följande undersökning rörande Sportbladet:

Nya Sportbladet Extra Large, måndag den 11:e augusti 2003:
"32 sidor varje måndag, till hälften fylld med det världen älskar: Fotboll. [...] Och du kommer att få lära känna nya spelare och profiler, nya
arenor, nya trender."


"32 sidor varje måndag"
den 11/8 2003: om idrottare som är män: 28 sidor; om idrottare som är kvinnor: 2 sidor
"du kommer att få lära känna nya spelare och profiler"
32 sidor, 129 bilder: bilder på män: 113 st; bilder på sportbladets simon bank: 21 st; bilder på kvinnor: 13 st
"till hälften fylld med det världen älskar: Fotboll"
om fotbollsspelare som är män: 26,5 sidor; om fotbollsspelare som är kvinnor: 0 sidor.
Forskarsamhälle kartläggs

Vi ser som ett av våra mål att kuna erbjuda en fullständig förteckning över idrottsforskare i Norden, med angivande av bl a forskningsinriktning, institutionstillhörighet och kontakadresser. Listan omfattar för närvarande 57 namn, och vi uppskattar att det finns minst lika många till som är tillhör primärgruppen. Vi vill därför uppmana våra läsare att kontakta oss och anmäla sig till listan, eller tipsa oss om forskare som saknas, så att vi kan ta kontakt. Skriv en rad till webredaktören. Hela listan hittar du här.


Förresten, du har väl läst om...

...Torbjörn Anderssons besök på en gammal västtysk fotbollsarena?

...fotbollsdomaren Martin Ingvarssons funderingar om domarens roll?

...idrottsprofessorn Tomas Petersons tankar om idrottsvetenskap?

...Kutte Jönssons intryck från en speedwaytävling?


Ansvarig utgivare Aage Radmann | Redaktör Bo Carlsson | Webredaktör Kjell E. Eriksson | Uppdaterad 2003-08-20
eXTReMe Tracker