Publicerad söndagen den 6 juli 2003
Till arkivet

Om

börjar VM i fotboll för damer i USA!

Allvarligt hot mot dansk idrottsforskning

Det danska idrottsforskningsinstitutet IFO i Slagelse står inför omedelbart hot om nedläggning, sedan det danska kulturministeriet beslutat dra in sitt ekonomiska stöd, motsvarande en halv miljon amerikanska dollar.

IFO, The Research Institute for Sport, Culture and Civil Society, som är rikt representerade i idrottsforums förteckning över nordiska idrottsforskare, har i närmare 30 år bedrivit farmgångsrik och internationellt erkänd kritisk vetenskaplig forskning om danskt idrottsliv. Nu får man, precis som en rad andra kritiska institutioner i Danmark med statlig finansiering, känna av den danska högerregimens antiintellektualism och politiska sekterism.

I ett upprop, som vi gärna vidarebefordrar till idrottsforums läsare, uppmanar IFOs forskare kolleger runt om i världen att protestera till det danska kulturministeriet. Detaljer om detta finns i uppropet som är länkat till denna text.
Genus i idrottens värld

Du har väl läst Håkan Larssons utomordentligt intressanta artikel om könsbetingade skillnader i synen på mäns och kvinnors idrott – inom idrotten och inom idrottsforskningen? Inte? Då har du fortfarande chansen. Klicka här och du förflyttas till en ny sida där Håkan talar direkt till dig.


Aftonbladet bjuder på badmode!


Svensk elitfotboll –
från idrott och
idealism till underhållningsindustri

Dagens elitfotboll har sina rötter i den ideella föreningsstrukturen, men har de senaste årtiondena kommit att alltmer utvecklas mot en kommersialiserad underhållningsindustri. Det är utgångspunkten i David Kamras, Joakim Ovins och Jens Perssons artikel om förhållandet i svensk elitfotboll och dess institutioner. De ställer två centrala frågor: Hur påverkar kommersialismen fotbollsklubbarnas ideella delar, och, å andra sidan, hur påverkar idealismen fotbollsklubbarnas kommersialiserade delar?
        Genom djupintervjuer med ledande företrädare för några sydsvenska fotbollsklubbar ges en bild av den dubbla problematiken kring fotbollens bruksvärde och bytesvärde. Finansieringsfrågorna har kommit alltmer i förgrunden i klubbarnas strategiska bedömningar och framtidssatsningar, bra sponsorer har blivit lika viktiga som bra spelare, och fotbollens underhållningsvärde har hamnat i centrum. Samverkan mellan näringslivet och elitforbollsklubbarna finner nya former och är idag en förutsättning för att internationellt konkurrensduglig fotboll ska få fortsatt fotfäste i landet.
        Den studie som ligger till grund för artikeln blottlägger intressanta strukturer och utvecklingsstråk i svensk elitfotboll, men det är tendenser som också märks i andra idrotter och som antyder hur en stor del av idrotten – åtminstone på elitnivå – kommer att se ut inom en snar framtid. Frågan är, skriver författarna, om utvecklingen går mot en integration eller en separation av idealism och kommersialism i svensk elitfotboll. Mycket tyder enligt deras analys på att de integrerande krafterna är starkare än de separerande.


Vill du medverka på idrottsforum.org? Vi tar gärna emot artiklar, krönikor, recensioner eller andra idrottsrelaterade texter för bedömning. Dessutom idéer till artklar, teman etc. Skicka in ditt bidrag till redaktör Bo Carlsson.

SAMTALSÄMNET:
Björkman vinnare!
Svensk tennis i kris?

Vad händer med svensk tennis? Sveriges färger i Wimbledon försvarades framgångsrikt av Jonas Björkman, som gick till kvartsfinal i singel och vann dubbeln med Todd Woodbridge. Men Björkman är 31, och bakom honom är det ingen talangträngsel. Skador och mentala svackor präglar dagens svenska elittennisspelare. Vad göra? Är det fel på svenska tränare? Men Peter Lundgren vann ju Wimbledon med sin Roger Federer? Vad tycker du?

Gå in och diskutera detta här! 


Brittiska idrottsjurister

Steve Greenfield och Guy Osborn, två ledande brittiska – eller kanska främst engelska – idrottsforskare på juridikens område, besökte i våras Malmö och dess högskola och dess Idrottsvetenskapliga program för utbyte av idrottsjuridiska forskningsresultat och diskussioner om framtida samarbetsformer.
Ovan ses Steve (andreman fr v bredvid Aage Radmann) ochy Guy (tredje fr v bredvid Bosse Carlsson). En offentlig föreläsning på Malmö Stadsbibliotek har omvandlats till artikeln som du kommer till om du klickar här.

Nya på forskarlistan

Listan över nordiska idrottsforskare växer så sakteliga. Denna vecka har Bo Reimer från Malmö högskola och Lis Engel från Københavns universitet anmält sig för inklusion, och vi är nu uppe i 55. Men det finns ju fler där ute. Tipsa en kollega! Och du som redan finns med: Kolla så att dina uppgifter fortfarande är aktuella, och skicka gärna in en digital bild, så plockar vi in den också. Här finns hela listan.

Månadens krönikör

Lynn Ljungberg har fått maka sig från krönikörssidan till förmån för en annan färgstark kvinna, MFF-supportern Ing-Britt Melin, som berättar om resan till ett lokalderby och därmed om män och kvinnor i fotbollens ryggrad. idrottsforums uppdatering handlar mycket om elitfotbollens kommersialisering, men Ing-Britts krönika är en påminnelse om vilka värden som är viktiga, vad det är som gör att det verkligen är ”the beautiful game”. Läs och lär!


Nya recensioner

Tour de France 100 år

Har du vägarna förbi Köpenhamn denna sommar så kan vi varmt rekommendera dig ett besök på Öksneshallen, en helt underbar lokal i Köpenhamn, tidigare kreatursmarknad, där man nu avhåller en utställning som komemorerar 100-årsdagen av det allra första Tour de France. Läs mer om detta på Øksenhallens hemsida!


Låt oss dock,

i all denna upphetsning över sommarens förlustelser, minna om att det finns andra värden. Det finns ju etik. Och det finns sportetik. Och det finns ett institut för sportetik – helt olikt vitamininstitutet i Schweiz, som vissa kanske minns. Nej, detta är ”the real thing”. [NUMERA NEDLAGT]


Ansvarig utgivare Aage Radmann | Webmaster Kjell E. Eriksson | Uppdaterad 2003-07-06
eXTReMe Tracker