Publicerad söndagen den 22 juni 2003
Till arkivet

Riksidrotts-förbundet och idrottsmonopolet

I en motion om motion från Vänsterhögern, de gröna ifrågasätts den svenska idrottsrörelsens organisering i grunden. Genom en provokativ jämförelse med den svenska musikbranschen ställer partiet gängse föreställningar om idrottens roll i samhället på huvudet. Man vill avskaffa RFs monopol på idrott och reformera de offentliga anslagens fördelning mellan olika delar av fritidssektorn.

Bakom Vänsterhögern, de gröna står Kalle Danielsson, student vid Idrottsvetenskapliga programmet vid Malmö högskola. Hans djärva anslag rymmer en rad intressanta tankegångar. Läs och begrunda – och debattera!


Om

börjar VM i fotboll för damer i USA!

Forskarvimmel bland korv och öl

Vi låter mingelreportaget från invigningen av idrottsforum.org på självaste svenska flaggans dag, den 6 juni, ligga ute en omgång till, för att ge alla besökare chansen att riktigt lära känna krafterna bakom den nya nordiska idrottportalen.

Foto: Kjell E. Eriksson

Läs mingelreportaget här    

Sommartider, sommartider

Under sommaren går idrottsforum.org ner lite i takten när det gäller uppdateringar. Istället för en gång i veckan blir det två gånger i månaden. Vi meddelar dock som vanligt prenumeranter på vårt nyhetsbrev när en uppdatering gjorts.


håkan larsson om idrottens genus:

Idrottsforskningen inför nya utmaningar och uppgifter

Under 1990-talet gestaltades tävlingsidrott ofta som en aktivitet ”skapad av män, för män”. Vad kan detta tänkas betyda? Att viljan att tävla i fysiskt ansträngande aktiviteter, att rangordna människor och, ibland, att ta till otillåtna medel för att nå högst upp i hackordningen skulle komma sig av någon i män (alla män?) inneboende drivkraft. Jag var tidigt skeptisk. Visst, idrott, i synnerhet tävlingsidrott, har gärna förknippats med män och manlighet, men nu sysslar ju inte alla män överallt med tävlingsidrott – och alla som sysslar med tävlingsidrott är inte män (även om de ibland misstänks för att vara män). Själva idrottsverksamheten och, i än större utsträckning, massmedialiseringen av tävlingsidrotten, bidrar däremot till att skapa bilder av manlighet. Det är knappast manligheten (i naturlig bemärkelse) som har skapat idrotten, utan idrotten som har skapat bilder av manlighet – och därmed av manlig (och också kvinnlig, som en relation till manlighet) självförståelse.“

HÅKAN LARSSON är filosofie doktor i pedagogik och arbetar som universitetslektor i pedagogik med inriktning mot idrott och fritidskultur vid Lärarhögskolan i Stockholm. Hans forskningsverksamhet har hittills huvudsakligen handlat om genus och idrott, men under senare tid har även ett intresse för ämnet idrott och hälsa i skolan väckts till liv, som en konsekvens av arbetet som idrottslärarutbildare.


Idrott och juridik (1)

Det är nog inte fel att påstå att svensk idrottsjuridik ligger tio år efter sin brittiska motsvarighet! I brittisk ”Sports Law” diskuteras flitigt innebörden av att juridiken tenderar att tränga sig in i idrotten på ett allt tydligare sätt. Diskussionen tar ofta sin utgångspunkt i relationen idrott och samhälle: vad har idrotten för betydelse för samhället och vad har samhället för betydelse för idrotten.
     Den svenska idrottsjuridiken är mer konkret och pragmatisk, och saknar påtagligt den engelska analysen av förhållandet idrott, samhälle och juridik; se t ex Idrottsjuridisk skriftserie. Den engelska idrottsjuridiken har härvid ett större rättssociologiskt intresse.
      Reflektionen och analysen är emellertid viktig. När idrotten professionaliseras och blir mer "seriös” krävs ett rationellt och formellt regelverk för att skapa tydlighet och förutsägbarhet. Men vad händer med idrottens självreglering och dess kulturella kapital? Vid en offentlig föreläsning på Malmö stadsbibliotek presenterade Steve Greenfield och Guy Osborn problematiken och diskuterade förhållandet mellan idrottens självreglering och dess tilltagande ”juridifiering”.
      Greenfield och Osborn är verksamma vid School of Law, Westminster University i London, där de förestår ett framgångsrikt center för forskning om rätten och populärkulturen – däribland sport. De är också redaktörer (tills med David McArdle) för den vetenskapliga tidskriften Entertainment Law.
Sommarlov för idrottsforskare

Vill du merverka på idrottsforum.org? Vi tar gärna emot artiklar, krönikor, recensioner eller andra idrottsrelaterade texter för bedömning. Dessutom idéer till artklar, teman etc. Skicka in ditt bidrag till redaktör Bo Carlsson.


   David David David 

Vad är det som händer? David Beckham har valsat runt i världspressen i veckan – och han landade i Madrid, förmodligen med blandade känslor. Vi upplåter en diskussionssida till affären Beckham, och en rejäl affär var det. Är han värd alla pengarna? Eller är Kim Källström 10 gånger bättre? Eller bara 10 gånger billigare? Bör Sir Alex kickas? Och vad säger Posh Victoria om att bo i Spanien? Vem vet?

Gå in och diskutera detta här! 


Forskarlistan i ny utformning

Bjarne Ibsen och Jørn Møller vid Institut for Forskning i Idræt og Folkelig Oplysning i Slagelse, Danmark, är nya på Forskarlistan den här veckan. idrottsforum.org har ambitionen att erbjuda en komplett förteckning över idrottsforskare i de nordiska länderna, med alla ämnes- och idrottsliga inriktningar representerade.Vi är nu uppe i 53, men misstänker starkt att alla ännu inte noterat sig för en plats. Nu är listan mer lättöverskådlig, med en sida med namn och institution, och länkar till en sida för varje forskare.

Allvarligt hot mot dansk idrottsforskning

Det danska idrottsforskningsinstitutet IFO i Slagelse står inför omedelbart hot om nedläggning, sedan det danska kulturministeriet beslutat dra in sitt ekonomiska stöd, motsvarande en halv miljon amerikanska dollar.

IFO, The Research Institute for Sport, Culture and Civil Society, som är rikt representerade i idrottsforums förteckning över nordiska idrottsforskare, har i närmare 30 år bedrivit farmgångsrik och internationellt erkänd kritisk vetenskaplig forskning om danskt idrottsliv. Nu får man, precis som en rad andra kritiska institutioner i Danmark med statlig finansiering, känna av den danska högerregimens antiintellektualism och politiska sekterism.

I ett upprop, som vi gärna vidarebefordrar till idrottsforums läsare, uppmanar IFOs forskare kolleger runt om i världen att protestera till det danska kulturministeriet. Detaljer om detta finns i uppropet som är länkat till denna text.

Andra artiklar på idrottsforum.org just nu

utmanar våra vanligaste föreställning om fysiska manipulationer i syfte att öka prestationsförmågan vid idrottsutövning. Nu är genmanipulation på tapeten, en företeelse som Tamburrini diskuterar i termer av individens frihet och idrottslig ingenjörskonst, i en provokativ artikel.
Om Niels Bukh, den danske gymnastikpedagogen som i under 1900-talets första årtionden utvecklade en ny revolutionerande mansgymnastik och var sin samtids internationellt mest kände dansk, berättar idrottshistorikern i en inträngande analys av den nordiska gymnastikens guldålder.
Anklagelsen att norska skidåkare under OS i Lillehammer skulle varit dopade väckte stor munterhet i Sverige och stort rabalder i Norge. Peter Dahlén berättar historien om för- och efterspelet till dtta slag mot den norska nationalstoltheten. 
Trots en stor betoning på vinst, en vinnarkultur och en instrumentell attityd till idrotten lever idrottens jämlikhetsideal och tron på dess fysiska fostran och moraliska styrka vidare. Mikael Lindfelt, etiker vid Åbo Akademi, hävdar mot bakgrund av denna motsättning att kampen mot fusk eller oärlighet inte bara är en kamp för att bevara idrotten som meningsfull, utan en kamp mot ”det som hotar att förstöra själva förutsättningen för idrotten”. 
, arbetslivs- och idrottsforskare vid Växjö universitet, skriver om fotbollens arbetsmarknadssystem, som i viktiga avseenden skiljer sig från den av den klassiska svenska modellen präglade ordinarie arbetsmarknaden. Inte minst märks detta genom förekomsten av spelaragenter och genom spelarfackens relativt svaga ställning.

Veckans (latmans)tips!

Vad är en sommar utan fiske, mygg och idrottslitteratur? Varför inte prova ”sportfiske” på land, rent av framför dataskärmen? När fisken snart är utfiskad kan det vara lättare att få napp på Internet,
eller varför inte boxas gratis på webben?
eller fördrar du golf? EA Sport ger dig möjligheten att prova ett antal virtuella greener.

Roligt? Utbudet av digital sport är stort! Men smakar det, kostar det!


Ansvarig utgivare Aage Radmann | Webmaster Kjell E. Eriksson | Uppdaterad 2003-06-22
eXTReMe Tracker