Articles published on idrottsforum.org, by author

A–C  |  D–F  |  G–I  |  J–L  |  M–O  |  P–R  |  S–U  |  V–Z  |  Å–Ö

Click here for articles by year of publicationA–C


Aalberg, Ruben Ringereide Trøndelag – verdens beste «skinasjon»? En undersøkelse av hvordan representanter fra regionen forstår sin egen suksess som dominerende skiidrettsregion i Norge (med Stig Arve Sæther, 131024)
Abalo Caldera, Ernesto Om aktiva herrar för aktiva herrar: Mediesporten och dess publik (med Martin Danielsson, 060118)
Ageberg, Eva Malmö Youth Sport Study: A longitudinal study of a secondary school in Malmö, Sweden, specializing in physical activity and sports (with Tomas Peterson et al. 171204)
Agergaard, Sine Idræt som folkelig dannelse og idrætsfaglig uddannelse (041214)
Agergaard, Sine Player Migration and Talent Development in Elite Sports Teams: A comparative analysis of inbound and outbound career trajectories in Danish and Norwegian women’s handball (with Lars Tore Ronglan, published 150428  in Scandinavian Sport Studies Forum, Vol 6, 2015)
Ahrends, Helle Det handlingsduelige menneske i den usædvanlige krop: En case med hjerneskadede kursister (med Kurt Curth, 070912)
Alm, Jens Outnyttjade arenor – en utmaning för stora internationella idrottsevenemang (121031)
Alsarve, Daniel Den demokratiska idrottens motsägelsefulla karaktär (111214)
Alsarve, Daniel Idrottsundervisning och maskulinitetens hegemoni: Genus och inflytande i gymnasieskolans ämne ”Idrott och hälsa” (med Johan Jakobsson & Jens Helgesson, publicerad i Scandinavian Sport Studies Forum Vol 8 2017)
Alsiö, Martin The Hooligans’ Death List: A global search for accountability between accidents and intentions (130118)
Alsiö, Martin Why Hooligans Love Their Soccer (130208)
Alsiö, Martin Tre fördömda män (130220)
Alsiö, Martin Lära för läktarlivet – om hur Sveriges första hejarklack firade 100 år (130314)
Alsiö, Martin Suggestions on hooliganism: Global Inspirations and a Theory of Non-Violence (130321)
Andersen, Bjarne Tennis – en udviklingshistorie (151106)
Andersson, Dan-Erik Fotbollströjor, terror och tillhörighetspolitik (med Barzoo Eliassi och Leif Stenberg, 140521)
Andersson, Frida Orienteringsträning i förändring? En komparativ studie av orienteringsträningen på elitnivå på 1980-talet och 2010 (med Fredrika Vångell & Leif Yttergren, 110511)
Andersson, Mette Multikulturelle representanter mellom nasjonal og global toppidrett (041012)
Andersson, Petra Elitridsport som en paus från barnen? En undersökning av könsstereotyper i dagspressens rapportering av ridsport (med Susanna Radovic, 110608)
Andersson, Torbjörn Fotboll och marknadsföring av svenska städer (061213)
Andersson, Torbjörn Fotbollen i Södertälje (051102)
Andkjær, Søren Pædagogiske perspektiver på udviklingen i dansk friluftsliv (050208)
Andkjær, Søren På jagt efter kroppen i friluftslivet: Stilhed og stemninger eller eventyr og sensationer? (100606)
Andreasson, Jesper Mellan svett och mascara: Maskulinitet i ett kvinnligt fotbollslag (060913)
Andreasson, Jesper Between Performance  and Beauty: Towards a sociological understanding of trajectories to drug use in a gym and bodybuildning context (published 130522  in Scandinavian Sport Studies Forum, Vol 4, 2013)
Andreasson, Jesper From exercise to “exertainment”: Body techniques and body philosophies within a differentiated fitness culture (with Thomas Johansson, published 150513  in Scandinavian Sport Studies Forum, Vol 6, 2015)
Andrén-Sandberg, Åke Nordic Conference on Steroids Abuse 2007 (080123)
Annerstedt, Claes Det tränade ögat – om att ge feedback i idrott (070502)
Apelmo, Elisabet “Från det att jag var liten har det alltid varit boll.” Om konstruktionen av femininitet bland elitsatsande fotbollstjejer (051005)
Apelmo, Elisabet “Shit, jag kan också lyckas”: Om genus, funktionshinder och idrottande kroppar (070228)
Apitzsch, Erwin Motiv för och spontana förändringar i fysisk aktivitet: Ett forskningsprojekt (040323)
Aspvik, Nils Petter Instruerende og positiv feedback ledelse i fotball: En undersøkelse av norske mannlige fotballtreneres lederstil (artikel, med Ingar Mehus, Stig Arve Sæther & Anne Tjønndal, 160408)
Backman, Jyri Aktiebolag inom svensk elitfotboll (090408)
Backman, Jyri “Ticket Touting” – utgör det ett problem inom svensk fotboll? (091125)
Barker, Dean, Anthony Rossi, Uwe Pühse Managing Teams: Comparing Organizational and Sport Psychological Approaches to Teamwork (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 1, 2010)
Barker-Ruchti, Natalie The framing of orthorexia nervosa in Swedish daily newspapers: A longitudinal qualitative content analysis (with Linn Håman, Göran Patriksson & Eva-Carin Lindgren, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 7, 2016)
Becker-Larsen, Astrid “Organizing for Excellence”: Stress-Recovery States in the Danish National Orienteering Team during a Training Camp and the 2015 World Championship ((with Kristoffer Henriksson & Natalia Stambulova, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 8, 2017)
Bengtsson, Helene Fysisk aktivitet på recept kan ge stora vinster (med Camilla Svensson, 060927)
Bengtsson, Sverker Malmö FF dam – en idrottspsykologisk intervention på grupp- och individnivå (med Tord Emnert, 060215)
Bérczes, Judit De lokala mediernas roll i idrottens jämställdhetsarbete (061115)
Berglund, Sara En släktsaga i hästväg: Hur blodsband tolkas och organiseras inom travsporten (050308)
Berglöf, Maria Finansiering och tränarutveckling inom svensk elitfriidrott (110216)
Bergsgard, Nils Asle Statens politikk overfor idrettsfeltet i Norge (050606)
Bergsgard, Nils Asle Når idrett og politikk kolliderer: Feilskjær eller systemendring? (med Hilmar Rommetvedt, 060517)
Bergsgard, Nils Asle TEMA Den svenska idrottsstödsutredningen: Et norsk blikk på svensk idrettspolitik (081015)
Bergsgard, Nils Asle Eliteidrettens virvelstrømmer: Norge (og naboene) i verden (110420)
Besjakov, Simon D. Designing Experiences to Increase Stadium Capacity Utilisation in Football (with Sven Junghagen & Anders A. Lund, published 2016-10-05, in Scandinavian Sport Studies Forum Vol 7, 2016)
Bjørner, Tomas ‘You’ve been in the house too long, she said, and I naturally fled’: An analysis of habitus among Danish e-sport players (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 5, 2014)
Bladh, Greta Hard Body 2.0 – The Construction of the Fitness Subject: An Analysis of Swedish Fitness Blogs (150224)
Bolling, Hans Idrott för alla eller fysisk aktivitet enligt Lukasevangeliet (030921)
Bolling, Hans Hela Sverige får hemmagym: Träna med TV och svenskarnas fysiska aktiviteter (060215)
Bolmsjö, Ingrid Fysiskt aktiva utrikesfödda kvinnor i Sverige: Vad motiverar dem att börja och att fortsätta? (med Ellis Janzon & Hannele Piirainen, 130613)
Bonde, Hans Gymnastik og national identitet: Svensk og dansk gymnastik med særligt henblik på Niels Bukh (030606)
Bonde, Hans Jernhårde ladies? Om kønsrepræsentation i sport (150127)
Book, Karin Vardagsliv kontra imagebyggande: Planering och utveckling i den postindustriella staden (061213)
Borglund, Hanna “Det är Zlatan-stil”: En analys av två fotbollsspelares actio (med Jonas Carlsson, 061101)
Brackenridge, Celia Children’s Rights in Football: Welfare and Work (110608)
Brackenridge, C. Using Court Reports to Enhance Knowledge of Sexual Abluse in Sport: A Norwegian Case Study (with K. Fasting & G. Kjølberg, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 4, 2013)
Brandt, Per “Han skrev en prosa som ingen annan i denna värld”: En genre- och stilanalys av Åke Halls texter i Göteborgs-Posten (070314)
Bredahl, Thomas Gjelstrup Prescribed Exercise and Behavioural Change: The Influence of Self-efficacy, Stages of Change, and Social Relations (med Kirsten Kaya Roessler, 110126)
Breivik, Gunnar Ekstremsport – et senmoderne fenomen? (041214)
Bremander, Ann Malmö Youth Sport Study: A longitudinal study of a secondary school in Malmö, Sweden, specializing in physical activity and sports (with Tomas Peterson et al. 171204)
Bäckström, Åsa Frihet, ungdomlighet, gemenskap: Stereotypier inom skateboard- och snowboardkultur (041214)
Börjesson, Mats Searching for Talent: The Construction of Legitimate Selection in Sports (with Magnus Kilger, published 151013 in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 6, 2015)
Carlsson, Bo Idrottens förrättsligande (040113)
Carlsson, Bo En essä om golfturism, The Anti-Golf Movement och golfbanor med KRAV-märkning (041109)
Carlsson, Bo Youth Sports, Official Sports Policy, and Children’s Rights in Society (med Kristin Fransson, 051130)
Carlsson, Bo Hur dömer domarjäveln? En studie av det problematiska beslutsfattande (060606)
Carlsson, Bo Sport for Life: Sport as a Tool for Development (med Isabella Grujoska, 071107)
Carlsson, Bo Jag tvivlar på idrottsvetenskapen! (141202)
Carlsson, Bo Vad bör idrottssociologin göra? (150210)
Carlsson, Bo Masterchef and the ‘Sportification’ of Popular Culture… and Society (with Martin Svensson, 150930)
Johan Carlsson Authenticity – a major concern in sports (170515)
Carlsson, Jonas “Det är Zlatan-stil”: En analys av två fotbollsspelares actio (med Hanna Berglund, 061101)
Cederberg, Margareta Fysisk aktivitet bland ungdomar som inte uppnår grundskolans mål: En enkätundersökning bland IV-elever i Malmö 2008 (med Ingegerd Ericsson, 110330)
Christensen, Jens Behrend Perceptions of leadership behavior and the relationship to athletes among ­Scandinavian coaches (with Eystein Enoksen, Per Göran Fahlström, Bjorn Tore Johansen, Carl-Axel Hageskog & Rune Høigaard, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 5, 2014)
Christensen, Mette Krogh Learning by Joining the Rhythm: Apprenticeship Learning in Elite Double Sculls Rowing (with Ole Lund and Susanne Ravn, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 3, 2012)
Curth, Kurt Det handlingsduelige menneske i den usædvanlige krop: En case med hjerneskadede kursister (med Helle Ahrends, 070912)
Curth, Mikkel Lund Makker-feedback som et redskab til at øge elevernes motivation i idrætsundervisningen (med Lars Domino Østergaard, 120606)
Curth, Mikkel Lund Monistisk læring i idræt – nyt samlet syn på hvordan elever lærer i idræt (med Lars Domino Østergaard, 130312)

to-page-topD–F


Dahl, Dagmar Idrett og religion: Mellom kors, halvmåne og olympiske ringer – refleksjoner over mulighetene og nye perspektiver av et uvanlig partnerskap (040914)
Dahlén, Peter Beckham – mannen, myten och varumärket (031209)
Dahlén, Peter Berättelser om idrott och kroppskultur i Norden: Tvärvetenskapliga perspektiv (060412)
Dahlén, Peter Fotbollsfans i televisionsåldern (050606)
Dahlén, Peter Helskogs monster (030606)
Dahlén, Peter Idrottsnostalgi och maskulinitet: Manlighetsideal i två böcker om 1970-talets fotbollsidoler (061129)
Dahlén, Peter Industrikapitalismens genombrott i Kina (080606)
Dahlén, Peter Klasskamp och tvedräkt: Rugbysportens väg från amatörism till professionalism (041026)
Dahlén, PeterRasfrågan i amerikansk idrott (050405)
Dahlén, Peter Sport, medier eller mittemellan? Några tankar kring etnologisk idrottsforskning med anledning av Tankar från baslinjen, en vänbok till Mats Hellspong (060301)
Dahlén, Peter Svarta idrottsstjärnor och rasismens diskurs: Mohammad Ali, Michael Jordan och Mike Tyson i jämförande belysning (051019 [del 1], 051102 [del 2]), 051116 [del 3]
Dahlén, Peter“The Sex Issue”: Några tankar kring sexualiseringen av idrotten (080521)
Dahlén, Peter Om bilden av NHL i ishockeyfilmer 1970–2005 (171211)
Dahlin, Lars B. Kan idrott förbereda ungdomar för vuxenlivet eller slår den ut potentiella indrottsutövare? (040210)
Danielsson, Kalle Motion mot motion. Ett idrottspolitiskt program för Sverige: Idrottsrörelsen – en anomali i postmodern tid (030614)
Danielsson, Kalle E-sport: rörelse utan rörelse (051214)
Danielsson, Martin Om aktiva herrar för aktiva herrar: Mediesporten och dess publik (med Ernesto Abalo Caldera, 060118)
Davidsson, Fanny Fotboll för fred: Fotboll som redskap för fred och försoning (091216)
Day, Simon An inferiority complex: Managing semi-professional clubs (with Elsa Kristiansen, 170428)
Degerbøl, Stine Hvordan bevæger bevægelsen? Reflektioner over krop og nycirkus (080123)
Dencker, Magus Malmö Youth Sport Study: A longitudinal study of a secondary school in Malmö, Sweden, specializing in physical activity and sports (with Tomas Peterson et al. 171204)
Dolles, Harald The Janus-faced relationship value of professional sports clubs: A study of Molde Football Club, Norway (with Hallgeir Gammelsæter, Oskar Solenes & Solveig Straume, published 2016-05-09, in Scandinavian Sport Studies Forum Vol 7, 2016)
Dovborn, Cecilia Bollhegemoni och genusregim: En etnografisk fallstudie om spontanidrott i skolan (med Mats Trondman, 070328)
Dovborn, Cecilia “Idrott är ingenting för flickor,” säger Karolina. Om kultur, genus och idrott (med Mats Trondman, 060503)
Dumas, Alex Intergenerational Conflict: What can skateboarding tell us about the struggles for legitimacy in the field of sports? (med Sophie Laforest, 080409)
Eichberg, Henning Bevægelsesantroplogi – om forskning mellem akademisk faglighed, projektkultur og kulturkamp (040504)
Eichberg, Henning Hvordan kan man analysere idrætspolitik? (060201)
Eichberg, Henning Idrætsopfattelsen, et foranderligt fænomen: Om faglighed, tværfaglighed og et skridt til (060412)
Eichberg, Henning How to Study Body Culture: Observing Human Practice (070606)
Eichberg, Henning Pyramid or Democracy in Sports? Alternative Ways in European Sports Policies (080206)
Eichberg, Henning The Body, the Power, and the People: New Perspectives of Body Politics (080319)
Eichberg, Henning “Fit for Consumption” – about the social production of the individual (081001)
Eichberg, Henning Køn i bevægelse (081212)
Eichberg, Henning Hen imod sportens enhedsparti – Et tilbageblik på demokratiets fremtid (090325)
Eichberg, Henning Kropsligt demokrati: Mellemfolkelig anerkendelse og udvikling gennem idræt (110420)
Eichberg, Henning Review Essay: Individuals? Factors? Definitions? The sociological abstraction of the body (published 2014-11-10, in Scandinavian Sport Studies Forum Vol 5, 2014)
Eid, Anders Fenomenet Petter Northug: Konstruksjonen av en norsk idrettshelt (100901)
Ek, Staffan Malmö Youth Sport Study: A longitudinal study of a secondary school in Malmö, Sweden, specializing in physical activity and sports (with Tomas Peterson et al. 171204)
Ekberg, Jan-Eric Bourdieu och Idrottsläraren (050606)
Ekholm, David Research on Sport as a Means of Crime Prevention in a Swedish Welfare Context: A Literature Review (published 131017  in Scandinavian Sport Studies Forum, Vol 4, 2013)
Ekman, Camilla Idrottens språk – ett verktyg för morgondagens skola (100606)
Elam, Ingrid TEMA Den svenska idrottsstödsutredningen: Målen, medlen – och de som fördelar dem (081015)
Eliassi, Barzoo Fotbollströjor, terror och tillhörighetspolitik (med Dan-Erik Andersson och Leif Stenberg, 140521)
Eliasson, Annika Snooker – en introduktion (080521)
Eliasson, Annika Svensk fotbolls möte med globaliseringen (041012)
Eliasson, Annika Svenskt eller engelskt? Striden om den pedagogiska makten över svensk herrfotboll på seniornivå 1974-82 (030819)
Emborg, Sara Krop, sansning og bevidstgørelse – vejen til bæredygtig forandring (med Vibe Sørensen & Helle Winther, 140211)
Emnert, Tord Malmö FF dam – en idrottspsykologisk intervention på grupp- och individnivå (med Sverker Bengtsson, 060215)
Enehag, Peter USA sitter i vinnarhålet: EU och förrättsligandet av idrottsfältet (080507)
Engel, Lis På sporet af bevægelse – imagination og kreative processer: Om bevægelse, teknik, ord og billede som gensidigt skabende processer med udvalgte praksiseksempler fra Yumi Umeumares Butoh-træning (040210)
Engel, Lis “the body-cosmos” – om oplevelse, krop, bevægelse, tid och rum. En oplevelsesanalyse af Chris Cunninghams videokunst (070606)
Engström, Lars-Magnus Barnidrott och vuxenmotion som kulturella uttryck (050831)
Engström, Lars-Magnus TEMA Den svenska idrottsstödsutrendningen: Balansgång mellan samhällsnytta och egenvärde (081015)
Enoksen, Eystein Perceptions of leadership behavior and the relationship to athletes among ­Scandinavian coaches (with Per Göran Fahlström, Bjørn Tore Johansen, Carl-Axel Hageskog, Jens Behrend Christensen & Rune Høigaard, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 5, 2014)
Ericsson, Ingegerd Mer medveten motorisk träning behövs (031125)
Ericsson, Ingegerd Motorikobservationer och skolprestationer (071121)
Ericsson, Ingegerd Fysisk aktivitet bland ungdomar som inte uppnår grundskolans mål: En enkätundersökning bland IV-elever i Malmö 2008 (med Margareta Cederberg, 110330)
Ericsson, Ingegerd Daily Physical Education Improves Motor Skills and School Performance: A Nine-Year Prospective Intervention Study (med Magnus K. Karlsson, 120509)
Ericsson, Ingegerd Golfträning för barn och unga med funktionsnedsättning: En motorikstudie i Oxie golfklubb (130930)
Ericsson, Ingegerd Daglig undervisning i idrott och hälsa förbättrar motorik och skolprestationer: En nioårig interventionsstudie (med Magnus K. Karlsson, 140123)
Ericsson, Ingegerd Effects of increased physical education and motor skills acquisition on scholastic performance (170907)
Eriksson, Marie Gymnastikflickor och ishockeybrudar – genus i två idrottsföreningar (med Cecilia Jonsson & Evelina Källberg, 150414)
Fagrell, Birgitta Kön–Idrott–Skola (med Håkan Larsson & Karin Redelius, 051214)
Fahlström, Per Göran Perceptions of leadership behavior and the relationship to athletes among ­Scandinavian coaches (with Eystein Enoksen, Bjørn Tore Johansen, Carl-Axel Hageskog, Jens Behrend Christensen & Rune Høigaard, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 5, 2014)
Fasting, Kari Research on Sexual Harassment and Abuse in Sport (050405)
Fasting, K., Using Court Reports to Enhance Knowledge of Sexual Abluse in Sport: A Norwegian Case Study (with C. Brackenridge & G. Kjølberg, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 4, 2013)
Fasting, Kari Norwegian Elite-Level Coaches: Who Are They? (with Mari Kristin Sisjord & Trond Svela Sand, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 8, 2017, 2017-04-18)
Fellers, Joakim På egna ben: En motivanalytisk studie av Svenska handikappidrottsförbundets bildande (100512)
Fikse, Camilla Elite Coaches’ Perceptions of Needed Coach Competencies in Elite Sport (med Frode Moen, 110921)
Flekke, Bernt Ove Kunst og konstruktion: Nasjonale stereotypiar i norske sportskommentarar under fotball-VM ’02 (030907)
Fransson, Kristin Children’s Sport, a Question of Rights? Children, Childhood and the Swedish Sports Movement (090429)
Fransson, Kristin Youth Sports, Official Sports Policy, and Children’s Rights in Society (med Bo Carlsson,051130)
Franzén, Mats TEMA Den svenska idrottsstödsutredningen: Idrottens svarta låda och andra okända storheter (081015)
Fretland, Frode Fotball i Oslo rundt år 1900 (040620)
Frøyland, Rolf Kampen mellom byborgeren og bonden: En stereotypisk fremstilling av lokaloppgjøret mellom Viking FK och Bryne FK (070418)
Fundberg, Jesper Vi vs Dom: Idrottens förmåga och problem med integration (041026)
Fundberg, Jesper Varför är det tjejer som spelar damfotboll? Om formande, genus och (re-)produktion av ojämställd idrott (med Lars Lagergren, publicerad 150903 i Scandinavian Sport Studies Forum, Vol 6 2015)
Fundberg, Jesper På väg mot eliten: Vad kan förväntas av kvinnliga idrottare? (med Lats Lagergren, 151125)
Fur, Gunlög Tjej eller fotbollsspelare? Om kropp, kön, och identitet i det sena 1900-talet (Skiss till ett forskningsprojekt) (050222)

to-page-topG–I


Gammelsæter, Hallgeir Utlendinger og spillerutvikling i norsk fotball (med Stig-Erik Jakobsen, 060606)
Gammelsæter, Hallgeir The Janus-faced relationship value of professional sports clubs: A study of Molde Football Club, Norway (with Harald Dolles, Oskar Solenes & Solveig Straume, published 2016-05-09, in Scandinavian Sport Studies Forum Vol 7, 2016)
Garland, Kristin Subjective Beliefs Among Sport Coaches About Communication During Practice (with Frode Moen, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 3, 2012, pp. 121-142)
Gerner, Kristian Inför sommar-OS i Beijing 2008: En historisk betraktelse (080606)
Gjølme, Egil Galaaen Personlig Trener – nåtid og fremtid (med Stig-Ivan Nygård & Stig Leirdal, 150507)
Goksøyr, Matti Skihopp, cricket-tester og fotballkamper: Idrett som identitetsarena (040831)
Gotvassli, Kjell-Åge Topp prestasjoner – rasjonalitet eller intuisjon of følelser? (070131)
Grahn, Karin Flickor och pojkar i text och bild: Konstruktioner av genus i idrottens läromedel (080903)
Grahn, Karin Interpretative repertoires of performance: Shaping gender in swimming (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 6, 2015)
Grahn, Karin Genusrelationer i samtränad fotboll: Gränser och utmaningar i ett Idrottslyftsprojekt (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 8, 2017)
Granberg, Niklas Elitidrottens medikalisering En studie av konsumtionen av smärtstillande läkemedel inom lagidrott på elitnivå (med Nadja Korhonen, 071212)
Greenfield, Steve The Role of Law within Sport (with Guy Osborn 030622)
Gregersen, Martin Treumer ’Det forestillede fælleskab’: Strategier for etnisk integration i danske og svenske fodboldklubber (111214)
Greiff, Mats Stallbackskultur och arbete i svensk travsport 1930–2003: Ett projekt i vardande (040420)
Greiff, Mats “Jag är nog lite som en mamma till mina passhästar och skämmer bort dem.” Om manligt och kvinnligt inom trav- och galoppsporterna (med Susanna Hedenborg, 050308)
Grene, Gudrun Tokle Se min kjole… En analyse av framstillingen av kvinnelig tøffhet og maskulinitet i norsk ukepresse (100310)
Grujoska, Isabella Sport for Life: Sport as a Tool for Development (med Bo Carlsson, 071107)
Grønkjær, Allan B. Dansk fodboldshistorie 1: Var der fodbold før 1980? (med David Holt Olsen, 090408)
Grønkjær, Allan B. Dansk fodboldshistorie 2: Tab og vind med samme sind – dansk fodbolds selvforståelse (med David Holt Olsen, 090902)
Grønkjær, Allan B. Dansk fodboldshistorie 3: Acceptér, at du kan tabe en fodboldkamp. Og gør det med værdighed! (med David Holt Olsen, 091111)
Grønkjær, Allan B Dansk fodboldshistorie 4: På tværs af Sundet – et komparativt blik på dansk og svensk fodbolds historie (med David Holt Olsen, 091216)
Gustafsson, Johan Idrott, ledarskap och medier (medThomas Svensson, 041026)
Gustavsson, Kjell Idrott som folkbildning eller utbildning? Några noteringar om idrottens studieförbund (050606)
Hafen, Niklas Idrott, demokrati och internationellt fredsarbete: Betydelsen av och motiven till föräldrars och ledares engagemang i Open Fun Football Schools i Skopje, Makedonien (100922)
Hafen, Niklas Idrott för utveckling och fred – en litteraturöversikt (111012)
Hageskog, Carl-Axel Perceptions of leadership behavior and the relationship to athletes among ­Scandinavian coaches (with Eystein Enoksen, Per Göran Fahlström, Bjorn Tore Johansen, Jens Behrend Christensen & Rune Høigaard, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 5, 2014)
Hansen, Jørn Fra OL i Moskva til OL i Beijing: En diskussion om boykot som politikkens moralske erstatning (080606)
Hanssen, Petter Remen Kæm e kongen? En undersøkelse av kjønnskonstruksjoner i NRKs sportsrevy (130529)
Hansson, Bo Om sportfrimärken (170321)
Hansson, Oana Elevers motivation för att deltam i skolämnet idrott och hälsa: En intervjuundersökning bland gymnasieelever med särskilda behov på IV-program (100421)
Hanstad, Dag Vidar Kommersialiseringen av skiskyting (051214)
Hanstad, Dag Vidar & Eivind Å. Skille Does Elite Sport Develop Mass Sport? A Norwegian Case Study (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 1, 2010)
Hanstad, Dag Vidar From Community Based Identities to Individual Benefits for Volunteers: A Comparison of Three Sporting Events  (with Elsa Kristiansen & Eivind Å. Skille, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 5, 2014)
Haraldson, Kajsa Är idrottsplatserna till för alla? (110216)
Hasselgård, Anders Norwegian Human Rights Organisations and the Olympic Games (with Andreas Selliaas, published 140128 in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 5, 2014)
Hastie, Peter Teachers’ Learning Experiences with the Sport Education Model in Physical Education (with Jan-Erik Romar, John Henriksson & Kent Ketomäki; published 160314 in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 7 2016)
Haugen, Kjetil K. The “Norwegian Soccer Wonder” A Game Theoretic Approach (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 1, 2010)
Haugsbakken, Halvdan El Espectáculo, a Deep Play: The FC Barcelona and Real Madrid Rivalry in Basketball (080305)
Haugsbakken, Halvdan Maskulin affære i Nordens ferieparadis: Fotboll på Malta (080903)
Haugsbakken, Halvdan Fotballselskapet (091007)
Haugsbakken, Halvdan Udødelige Brann (100606)
Haugsbakken, Halvdan Frykt og avsky for casuals i norsk offentlighet: Et antropologisk essay om casuals (111102)
Haulan, Christian Aldersbestemte fotballandslag i Norge: Dette kjennetegner de selekterte spillerne i 2009 (med Stig Arve Sæther, 110831)
Haulan, Christian Den viktige kamparenaen – en oppgave for toppklubber eller aldersbestemte landslag? (med Stig Arve Sæther150331)
Hedén, Biger Förloraren en vinnare? Friidrotten i litteraturen (041123)
Hedenborg, Susanna “Jag är nog lite som en mamma till mina passhästar och skämmer bort dem.” Om manligt och kvinnligt inom trav- och galoppsporterna (med Mats Greiff, 050308)
Hedenborg, Susanna The Popular Horse: From Army and Agriculture to Leisure (071121)
Hedenborg, Susanna Écuyères and “doing gender”: Presenting Femininity in a Male Domain – Female Circus Riders 1800–1920 (with Gertrud Pfister published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 3, 2012, pp. 25–47)
Hedenborg, Susanna “… and Allah took a handful of Southerly wind… and created the horse”: The history of international equestrian sports (140613)
Hedenborg, Susanna Malmö Youth Sport Study: A longitudinal study of a secondary school in Malmö, Sweden, specializing in physical activity and sports (with Tomas Peterson et al. 171204)
Helgesson, Jens Idrottsundervisning och maskulinitetens hegemoni: Genus och inflytande i gymnasieskolans ämne ”Idrott och hälsa” (med Dniel Alsarve  & Johan Jakobsson, publicerad i Scandinavian Sport Studies Forum Vol 8 2017)
Helland, Knut Sport som attraksjon: Symbiosen mellom fotball og medier (040620)
Hellborg, Anna Maria Konståkning ur ett genusperspektiv: Maskulinitet och femininitet i kvinnlig och manlig singelåkning (110216)
Hellborg, Anna Maria The challenges of Women’s Professional Soccer in the USA: A theoretically and empirically informed discussion (121126)
Hellspong, Mats Stockholms idrottspublik. Några reflektioner med anledning av en pågående undersökning (040504)
Hemstad, Hanna “Jag har ansträngt mig så himla mycket och mår så himla dåligt och ändå är det ingen som ser”: Elever med anorexia nervosa möter skolämnet idrott och hälsa (med Marie Öhman, 100512)
Henriksen, Kristoffer Reality and Dreams: A Comparison of Elite Athletes’ Lived Career Paths with Young Talented Athletes’ Imagined Career Paths (with Janne Mortensen, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 5, 2014)
Henriksen, Kristoffer “Organizing for Excellence”: Stress-Recovery States in the Danish National Orienteering Team during a Training Camp and the 2015 World Championship ((with Astrid Becker-Larsen & Natalia Stambulova, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 8, 2017)
Henriksson, John Teachers’ Learning Experiences with the Sport Education Model in Physical Education (with Jan-Erik Romar, Kent Ketomäki & Peter Hastie; published 160314 in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 7 2016)
Hertting, Krister Entrance into Swedish Children’s Sports: Newly-migrated children’s perspective (with Inger Karlefors, 160125)
Hjelm, Jonny Genombrottet för svensk damfotboll (med Eva Olofsson, 030921)
Hjelm, Jonny Den dåliga damfotbollsspelaren (070829)
Hjelm, Jonny “Den brutala tävlingsidrotten”: Svensk idrottsforskning om konkurrens och gemenskap inom idrotten (101215)
Hjelm, Jonny Idrott på lek och allvar (120125)
Hjelm, Jonny Den svenska statens stöd till idrotten 2012 (130911)
Hjelm, Jonny Idrottens logiker: En kritisk granskning av den svenska idrottsforskningens Bourdieu-inspirerade logikteori (140828)
Hjelm, Jonny The Aristocratic Taste for Sport among Swedish Sport Researchers (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol 8 2017, 2017-03-02)
Hjelseth, Arve Forskning på idrett/sport og populærkultur – berøringspunkter og forskjeller (070228)
Hjelseth, Arve Etter Drillo? Utfordringer for vitenskapelig baserte spillestiler i norsk fotball (090211)
Hoff, David Sociala styrningsformer och antidopningspolicy – en rättssociologisk forskningsstrategi tillämpad på antodopningsarbetet inom idrotten (041123)
Hoff, David Dopning utanför idrotten – individualisering och muskulösa skönhetsideal: En studie av dopning i grundskola, gymnasium och på gym i Kalmar kommun (publicerad i Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 4, 2013)
Holgersson, Jennie Hur medvetna är företrädarna för idrottsorganisationerna om invandrarkvinnors behov och synsätt när det gäller fysisk aktivitet? En kvalitativ intervjustudie med representanter från Malmö stads motions- och idrottsorganisationer (med Ellis Janzon, 140430)
Holm, Claus Rousseau som modsvar til en forceret talentudvikling (med Jens Christian Nielsen, 151015)
Horgby, Björn Klassrivaler – Kamraterna och Sleipner i Norrköping (031209)
Horgby, Björn Kommunal idrottspolitik under 1900-talet (060503)
Hovden, Jorid From rights-based to utility-oriented equalization: Gender-political discourses in Norwegian sports (040420)
Håman, Linn The framing of orthorexia nervosa in Swedish daily newspapers: A longitudinal qualitative content analysis (with Natalie Barker-Ruchti, Göran Patriksson & Eva-Carin Lindgren, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 7, 2016)
Högberg, Jan-Ola Idrottsledaren som hälsofostrare (070328)
Högberg, Jan-Ola Om idrottstränares pedagogiska och didaktiska kompetens (080319)
Høigaard, Rune Perceptions of leadership behavior and the relationship to athletes among ­Scandinavian coaches (with Eystein Enoksen, Per Göran Fahlström, Bjorn Tore Johansen, Carl-Axel Hageskog & Jens Behrend Christensen, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 5, 2014)
Høigaard, Rune En retrospektiv studie av idrettsspesifikk aktivitet til 5 norske elite seriefotballspillere (med Mathias Macody Lund & Ketil Østrem, 160216)
Ibsen, Bjarne Danske Idrætsforeninger – den forkerte løsning på et problem (090325)
Ibsen, Bjarne TEMA Den svenska idrottsstödsutredningen: Kvalificeret analyse som ikke anfægter den korporative idrætsmodel (081015)
Ingebrigdsen, Jan Erik Organisational knowledge creation in Norwegian football: From talk to text (with Martin Nesse & Tomas Peterson, 171012)
Ingrell, Joakim Malmö Youth Sport Study: A longitudinal study of a secondary school in Malmö, Sweden, specializing in physical activity and sports (with Tomas Peterson et al. 171204)
Isberg, Mattias Ledarskap och motivation: En studie av elittränares strategier (med Johan Lindblad, 070214)

to-page-topJ–L


Jakobsen, Arne Martin Trivsel hos norske kroppsøvingslærere: Hvor godt trives lærerne som underviser i kroppsøving på ungdomsskolen i Norge og hvor sannsynlig er det at de underviser i faget om fem år (120307)
Jakobsen, Arne Martin Motivasjonsteori som utgangspunkt for å skape et best mulig læringsmiljø i kroppsøving (121010)
Jakobsen, Arne Martin How can a Sports Team Go From Good to Great and Then Turn Great Results into Enduring Great Results (131212)
Jakobsen, Stig-Erik Utlendinger og spillerutvikling i norsk fotball (med Hallgeir Gammelsæter, 060606)
Jakobsson, Johan Idrottsundervisning och maskulinitetens hegemoni: Genus och inflytande i gymnasieskolans ämne ”Idrott och hälsa” (med Dniel Alsarve  & Jens Helgesson, publicerad i Scandinavian Sport Studies Forum Vol 8 2017)
Jamieson, Duncan The Eclectic Bicycle (170529)
Jansson, Thomas Landskap för spontanidrott (071003)
Janzon, Ellis Fysiskt aktiva utrikesfödda kvinnor i Sverige: Vad motiverar dem att börja och att fortsätta? (med Hannele Piirainen & Ingrid Bolmsjö, 130613)
Janzon, Ellis Hur medvetna är företrädarna för idrottsorganisationerna om invandrarkvinnors behov och synsätt när det gäller fysisk aktivitet? En kvalitativ intervjustudie med representanter från Malmö stads motions- och idrottsorganisationer (med Jennie Holgersson, 140430)
Jensen, Stephanie Y. M. Young Female Elite Athletes in a Meritocracy (171030)
Johansen, Bjørn Tore Perceptions of leadership behavior and the relationship to athletes among ­Scandinavian coaches (with Eystein Enoksen, Per Göran Fahlström, Carl-Axel Hageskog, Jens Behrend Christensen & Rune Høigaard, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 5, 2014)
Johansen, Hege Kjønnssegregering i norsk sprangridning: Få kvinner på topp, mange på bunn (090311)
Johansson, Fredrik Tredje generationens konstgräs och fotbollens framtid (med Pascal Rotter Nilsson, 051019)
Johansson, Thomas From exercise to “exertainment”: Body techniques and body philosophies within a differentiated fitness culture (with Jesper Andreasson, published 150513  in Scandinavian Sport Studies Forum, Vol 6, 2015)
Johnson, Urban Sport Injury, Psychology and Intervention: An overview of empirical findings (061011)
Johnson, Urban Malmö Youth Sport Study: A longitudinal study of a secondary school in Malmö, Sweden, specializing in physical activity and sports (with Tomas Peterson et al. 171204)
Johnsson, Mats Parkour – livsstil eller modern urban idrottslig aktivitet? (090606)
Jonasson, Kalle A Philosophy of S(p)orts: A review essay on A Philosophy of Sport by Steven Connor (120509)
Jonsson, Cecilia Gymnastikflickor och ishockeybrudar – genus i två idrottsföreningar (med Marie Eriksson & Evelina Källberg, 150414)
Jonsson, Linus Exploring exercise behavior and well-being of Swedish university students: A self-determination perspective (med Natalia Stambulova, Karin Weman-Josefsson & Athanasios G. Papaioannou, 130416)
Jonsson, Rolf Smärtans och skadans normalisering inom tävlingsidrotten: En ministudie av kvällstidningarnas sportsidor (040928)
Junghagen, Sven Designing Experiences to Increase Stadium Capacity Utilisation in Football (with Simon D. Besjakov & Anders A. Lund, published 2016-10-05, in Scandinavian Sport Studies Forum Vol 7, 2016)
Jönsson, Emelie ’’Vi säger hej och välkommen, på med skorna’’: En kvalitativ studie om hur idrottsföreningar bemöter nyanlända invandrare (161116)
Jönsson, Erik Golf, golflandskap och relationen till naturen: Om Donald Trumps golfanläggning i norra Skottland (090311)
Jönsson, Kutte Cyborgatleterna är här?! Om genus, “genfuskare” och idrottens hybrider (050831)
Jönsson, Kutte Djuren, sporten och etiken (081001)
Jönsson, Kutte Humans, Horses, and Hybrids: On Rights, Welfare, and Masculinity in Equestrian Sports (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 3, 2012, pp. 49–69, 120328)
Jönsson, Kutte Naturen, sporten och etiken (121010)
Jönsson, Kutte Fascistisk estetik och olympiska ideal (140114)
Jönsson, Kutte Idrott och interpellation: Om tränares talhandlingar i tre sporter (170605)
Kalaja, Sami, Timo Jaakkola, Jarmo Liukkonen & Anthony Watt The Role of Gender, Enjoyment, Perceived Physical Activity Competence, and Fundamental Movement Skills as Correlates of the Physical Activity Engagement of Finnish Physical Education Students (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 1, 2010)
Kamras, David, Kommersialiserad idealism: Förhållandet i svenska elitfotbollsklubbar (med Joakim Ovin & Jens Persson, 030706)
Karlefors, Inger Entrance into Swedish Children’s Sports: Newly-migrated children’s perspective (with Krister Hertting, 160125)
Karlsson, Jesper Ishockeyns kön: Föreställningar om kropp och kön inom ishockey som kulturell praktik (161121)
Karlsson, Magnus K. Daily Physical Education Improves Motor Skills and School Performance: A Nine-Year Prospective Intervention Study (med Ingegerd Ericsson, 120509)
Karlsson, Magnus K. Daglig undervisning i idrott och hälsa förbättrar motorik och skolprestationer: En nioårig interventionsstudie (med Ingegerd Ericsson, 140123)
Karlsson, Magnus Malmö Youth Sport Study: A longitudinal study of a secondary school in Malmö, Sweden, specializing in physical activity and sports (with Tomas Peterson et al. 171204)
Kavoura, Anna, Psychological Research on Martial Artists: A Critical View from a Cultural Praxis Framework (with Tatiana V. Ryba & Marja Kokkonen; published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 3, 2012)
Kay, Joyce A Blinkered Approach? Attitudes Towards Children and Young People in British Horseracing and Equestrian Sport (080507)
Kayser Nielsen, Niels Topografi, krop og idræt – eller noget om at få en røget fisk som tak for kampen (070606)
Ketomäki, Kent Teachers’ Learning Experiences with the Sport Education Model in Physical Education (with Jan-Erik Romar, John Henriksson & Peter Hastie; published 160314 in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 7 2016)
Kilger, Magnus Searching for Talent: The Construction of Legitimate Selection in Sports (with Mats Börjesson, published 151013 in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 6, 2015)
Kirkelund, Lasse, et. al. Cleaners’ Experiences with Group-Based Workplace Physical Training (120606)
Kjølberg, G. Using Court Reports to Enhance Knowledge of Sexual Abluse in Sport: A Norwegian Case Study (with K. Fasting, & C. Brackenridge, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 4, 2013)
Klomsten, Anne Torhild Kjønnsdelt idrett og kjønnsblandet kroppsøving – hvorfor? (120418)
Kokkonen, Juha, Marja Kokkonen, Jarmo Liukkonen & Anthony Watt An Examination of Goal Orientation, Sense of Coherence, and Motivational Climate as Predictors of Perceived Physical Competence (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 1, 2010)
Kokkonen, Marja Psychological Research on Martial Artists: A Critical View from a Cultural Praxis Framework (with Anna Kavoura & Tatiana V. Ryba; published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 3, 2012)
Kolfjord, Ingela Landskrona i förvandling – en idrotts- och kunskapsstad i vardande (051102)
Kolfjord, Ingela Kan idrotten vara brottsreducerande? (080206)
Korhonen, Nadja Elitidrottens medikalisering: En studie av konsumtionen av smärtstillande läkemedel inom lagidrott på elitnivå (med Niklas Granberg, 071212)
Kristiansen, Elsa  From Community Based Identities to Individual Benefits for Volunteers: A Comparison of Three Sporting Events  (with Eivind Å. Skille & Dag Vidar Hanstad, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 5, 2014)
Kristiansen, Elsa An inferiority complex: Managing semi-professional clubs (with Simon Day, 170428)
Kronberg, Marie The Future of Football in the European Union – from a Legal Point of View (101013)
Kulseng, Anders B. Om merkevarebygging i sportindustrien (040309)
Kural, René Mere liv i kirkerne! Vil idræts- og kulturaktiviteter i vore kirker kunne give dem en ny renæssance? (070516)
Källberg, Evelina Gymnastikflickor och ishockeybrudar – genus i två idrottsföreningar (med Cecilia Jonsson & Marie Eriksson, 150414)
Laforest, Sophie Intergenerational Conflict: What can skateboarding tell us about the struggles for legitimacy in the field of sports? (med Alex Dumas, 080409)
Lagergren, Lars Varför är det tjejer som spelar damfotboll? Om formande, genus och (re-)produktion av ojämställd idrott (med Jesper Fundberg, publicerad 150903 i Scandinavian Sport Studies Forum, Vol 6 2015)
Lagergren, Lars På väg mot eliten: Vad kan förväntas av kvinnliga idrottare? (med Jesper Fundberg, 151125)
Lambertz, Göran Rättvisa inom idrotten (110309)
Larneby, Marie Skolämnet för kroppsövning: En maktanalys av lärarkårens fackliga tidskrift 1961–2012 (121120)
Larneby, Marie Malmö Youth Sport Study: A longitudinal study of a secondary school in Malmö, Sweden, specializing in physical activity and sports (with Tomas Peterson et al. 171204)
Larsson, Håkan Idrottens genus (030622)
Larsson, Håkan Kön–Idrott–Skola (med Birgitta Fagrell & Karin Redelius, 051214)
Larsson, Håkan Idrott och hälsa i framtiden – status quo, utveckling eller avveckling? (120307)
Leback, Hanna Kriskommunikation eller kris i kommunikationen: En ideell fotbollsförenings mediehantering under en skatteskandal (091021)
Leirdal, Stig Personlig Trener – nåtid og fremtid (med Stig-Ivan Nygård & Egil Galaaen Gjølme, 150507)
Lidström, Isak Skidåkning och manlighet mellan nationalromantik och idrottsrörelse (160209)
Lindblad, Johan Ledarskap och motivation: En studie av elittränares strategier (med Mattias Isberg, 070214)
Lindfelt, Mikael Idrottsetikens ständiga balansgång: Idrottsetiska reflektioner i ett kvantitativt och kvalitativt perspektiv (030606)
Lindfelt, Mikael Idrott, människosyn och religion: En tolkning av Pierre de Coubertins idrottsreligion med utblick på postmoderna höjder (050503)
Lindfelt, Mikael Som dialogintresserad gäst i Torbjörn Tännsjös idrottsetiska finrum (080423)
Lindgren, Eva-Carin The framing of orthorexia nervosa in Swedish daily newspapers: A longitudinal qualitative content analysis (with Linn Håman, Natalie Barker-Ruchti & Göran Patriksson, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 7, 2016)
Lindkvist, Jonas Fairway: Medias representation av Annika Sörenstam (081112)
Lindkvist, Jonas Bland idrottare och idrottningar (090211)
Lindstedt, Inger Användningen av affektiva namn inom idrottsspråket (040914)
Linna, Kyösti Föreningsidrott och alkohol: Finlandssvenska idrottares förhållande till idrott och alkohol (061101)
Lippe, Gerd von der An Orgy of a Masculine Scandal in Media: The 1954 Football World Cup (040518)
Lippe, Gerd von der Kvinnelige fotballspillere har ikke baller (080917)
Lippe, Gerd von der Nanna With: Et tilbakeblikk på sportsjournalistikken (140227)
Loland, Sigmund Kroppssyn, idrett og mosjon (031009)
Loland, Sigmund Technology in Sport: Three Ideal-Typical Views and Their Implications (031009)
Lu, Chunlei How China Plays the Game: A Cultural Perspective on Sports in China (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 2, 2011)
Lund, Anders A. Designing Experiences to Increase Stadium Capacity Utilisation in Football (with Sven Junghagen & Simon D. Besjakov, published 2016-10-05, in Scandinavian Sport Studies Forum Vol 7, 2016)
Lund, Ole  Learning by Joining the Rhythm: Apprenticeship Learning in Elite Double Sculls Rowing (with Susanne Ravn and Mette Krogh Christensen, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 3, 2012)
Lundberg, Hans Masskommunicerad underhållningsidrott som koncentrerad livsförenkling: Om idrottens konceptuella gränser och begränsningar (050322)
Lundgren, Charlotte Ridtränares kommunikation under privatlektioner i dressyr: En samtalsanalytisk studie (published 201-09-15, in Scandinavian Sport Studies Forum Vol 8, 2017)
Lundquist Wanneberg, Pia Sport’s Moral Contracts: An Analysis of Swedish Sport 1930 to 1950 (150522)
Lundvall, Suzanne “It’s really about understanding human beings…”: Exploring PE teachers’ perception of working in multicultural schools (060517)
Lygre, Birgitte Ball uten sprett: En analyse av Bergens Tidendes dekning av damebasket de siste ti NM-slutspillene (090606)

to-page-topM–O


Macody Lund, Mathias En retrospektiv studie av idrettsspesifikk aktivitet til 5 norske elite seriefotballspillere (med Ketil Østrem & Rune Høigaard, 160216)
Madsen, Bo Vestergård Krop og demokrati (031028)
Madsen, Christina Først og bedst over målstregen med Body-sds? Om potentialer i helhedsorienterede krops- og træningstilgange (med Helle Winther 130116)
McDonald, Ian One-Dimensional Sport (071212)
McDowell, Matthew L. Queen’s Park FC in Copenhagen, 1898–1903: Paradoxes in Early Transnational Amateurism (140514)
McGuinness, Mike Some Reflections on Representations of the English Football Team through Ephemera from the 1966 World Cup to the Present (110330)
Mandić, Mirna Motivasjon i klatring (med Anne Tjønndal, 151211)
Manoli, Argyro Elisavet The football industry through traditional management theories (published 2014-11-04, in Scandinavian Sport Studies Forum Vol 5, 2014)
Meckbach, Jane A Study of PE Teachers from Different Environments in Sweden (060315)
Meckbach, Jane Idrottslärarstudenten vid GIH (med Ingemar Wedman, 070131)
Meckbach, Jane, Den reflekterande friluftsläraren (med Kerstin Stenberg 120919)
Mehus, Ingar Instruerende og positiv feedback ledelse i fotball: En undersøkelse av norske mannlige fotballtreneres lederstil (artikel, med Nils Petter Aspvik, Stig Arve Sæther & Anne Tjønndal, 160408)
Mehus, Ingar & Guy Osborn Consuming Football: The Norwegian Experience, the English Impact, and the Possibilities of Interdisciplinary Research (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 1, 2010)
Melin, Roger Dopning och sanningsenlighet: Ett försök att rättfärdiga dopningsförbudet inom idrotten (050118)
Melin, Roger Instrumentalization of the Body in Sports (131118)
Mindegaard, Peter Towards New Forms of Popular Fooball? (070606)
Moen, Frode Elite Coaches’ Perceptions of Needed Coach Competencies in Elite Sport (med Camilla Fikse, 110921)
Moen, Frode Subjective Beliefs Among Sport Coaches About Communication During Practice (with Kristin Garland, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 3, 2012, pp. 121-142)
Mogensen, Mette Kvinder og idræt – matcher de offentlige idrætsfaciliteter egentlig kvinders behov (med Laura Munch & Kirsten Kaya Roessler, 100922)
Mortensen, Janne Reality and Dreams: A Comparison of Elite Athletes’ Lived Career Paths with Young Talented Athletes’ Imagined Career Paths (with Kristoffer Henriksen, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 5, 2014)
Moser, Thomas Hva kan idretten lære meg om meg selv? Om foholdet mellom selvbilde og deltakelse i idrett/fysisk aktivitet (060927)
Munch, Laura Kvinder og idræt – matcher de offentlige idrætsfaciliteter egentlig kvinders behov (med Mette Mogensen & Kirsten Kaya Roessler, 100922)
Mäkinen, Jarmo Idrottsorganisation och offentligt stöd: En jämförelse mellan Finland, Norge och Sverige (110126)
Möller, Ola Männen i svart: Fotbolldomarteamet i ljuset av Goffmans dramaturgiska teori (041109)
Nascimento, Paulo Society, Nationality and Brazilian Football: Research from the Interdisciplinary Group of Studies on Football (GIEF) (med Diana Mendes Machado da Silva & João Paulo França Streapco, 101124)
Nesse, Martin Organisational knowledge creation in Norwegian football: From talk to text (with Jan Erik Ingebrigdsen & Tomas Peterson, 171012)
Netland, Katrine O. The Winner Takes All: A Qualitative Study of cooperation on Cycling Teams (with Vidar Schei and Therese E. Sverdrup, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 3, 2012)
Nevala, Arto Lokal och global fotboll? Aspekter på sociologisk forskning om fotboll i Finland (041109)
Nielsen, Glen Mellem social kreativitet og sportslige kompetenser: En analyse af børns bevægelsesaktiviteter i et kulturpsykologisk perspektiv (med Reinhard Stelter, 111012)
Nielsen, Jens Christian Rousseau som modsvar til en forceret talentudvikling (med Claus Holm, 151015)
Nielsen, Klaus Det bedste OL i nyere tid? Dansk eliteidræt falder tilbage(med Rasmus Storm, 060201)
Norberg, Johan R. Idrottens spelberoende och statens idrottsberoende (060201)
Nordin, Sanna Whatever “It” is, it’s Not Simple: A Review of Four Books on Talent (090923)
Nordsetrønningen, Alf-Ivar Rabben Norge, Italia og de andre: En analyse av åpningsseremonien i Torino OL 2006 på NRK1 (061011)
Nordsetrønningen, Alf-Ivar Rabben Et flashback fra La Castellane: En analyse av fremstillingen av Zinedine Zidane under fotball-VM 2006 i norsk dagspresse (080409)
Nygård, Stig-Ivan Personlig Trener – nåtid og fremtid (med Egil Galaaen Gjølme & Stig Leirdal, 150507)
Næss, Hans Erik Sensory Ethnographies of Sport: Three Methodological Considerations (Published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 8 2017)
Ohlsson, Anders Idrottsstjärnors självbiografier i medieåldern (040323)
Olofsson, Eva Genombrottet för svensk damfotboll (med Jonny Hjelm, 030921)
Olsen, David Holt Dansk fodboldshistorie 1: Var der fodbold før 1980? (med Allan B. Grønkjær, 090408)
Olsen, David Holt Dansk fodboldshistorie 2: Tab og vind med samme sind – dansk fodbolds selvforståelse (med Allan B. Grønkjær, 090902)
Olsen, David Holt Dansk fodboldshistorie 3: Acceptér, at du kan tabe en fodboldkamp. Og gør det med værdighed! (med Allan B. Grønkjær, 091111)
Olsen, David Holt Dansk fodboldshistorie 4: På tværs af Sundet – et komparativt blik på dansk og svensk fodbolds historie (med Allan B. Grønkjær, 091216)
Olsen, Nina Skyhøj Den danske ”muskeljøde”: Idrættens betydning for bevarelse af kulturel identitet og integration af en etnisk minoritet i mellemkrigstidens Danmark (130423)
Olsson, M. Charlotte Malmö Youth Sport Study: A longitudinal study of a secondary school in Malmö, Sweden, specializing in physical activity and sports (with Tomas Peterson et al. 171204)
Osborn, Guy The Role of Law within Sport (med Steve Greenfield, 030622)
Ovin, Joakim Kommersialiserad idealism: Förhållandet i svenska elitfotbollsklubbar (med David Kamras & Jens Persson, 030706)

to-page-topP–R


Palmén, Magnus Matchanalys i fotboll: En studie av Malmö FF:s avslut 2006 (med Ola Sahlgren, 071107)
Papaioannou, Athanasios G. Exploring exercise behavior and well-being of Swedish university students: A self-determination perspective (med Linus Jonsson, Natalia Stambulova & Karin Weman-Josefsson, 130416)
Patriksson, Göran The framing of orthorexia nervosa in Swedish daily newspapers: A longitudinal qualitative content analysis (with Linn Håman, Natalie Barker-Ruchti & Eva-Carin Lindgren, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 7, 2016)
Pedersen, Inge Kryger Doping fremmer et andet spil end sport (040224)
Palmås, Karl Bodies Without Bodhis: Towards a Philosophy of Surfing (130123)
Pedersen, Henrik ”Løb for livet”: En teoretisk sociologisk analyse af løbekultur (med Lone Friis Thing, 160914)
Pedersen, Lise Warren Dansk gymnastik- og idrætskultur i Nordamerika: Hvordan dansk folkelighed og gymnastik slog amerikanske rødder (051130)
Perenyi, Szilvia Value Preferences of the Physically Active and Non-Active Hungarian Youth Population (081029)
Persson, Jens Kommersialiserad idealism: Förhållandet i svenska elitfotbollsklubbar (med David Kamras & Joakim Ovin, 030706)
Persson, H. Thomas R. Socialt ansvar och socialt kapital: Idrottens nya utmaningar (071212)
Peterson, Tomas Selektions- och rangordningslogiker inom svensk ungdomsfotboll (040831)
Peterson, Tomas Landskrona BoIS som uppfostrings- och utbildningsmiljö (050208)
Peterson, Tomas The Professionalization of Sport in the Scandinavian Countries (080220)
Peterson, Tomas TEMA Den svenska idrottsstödsutredningen: En kort sammanfattning (081015)
Peterson, Tomas Swedish Soccer is Searching for Talent but Finding Age (090429)
Peterson, Tomas The double articulation of the Relative Age Effect on Swedish Football players (141216)
Peterson, Tomas Organisational knowledge creation in Norwegian football: From talk to text (with Martin Nesse & Jan Erik Ingebrigdsen, 171012)
Peterson, Tomas et al. Malmö Youth Sport Study: A longitudinal study of a secondary school in Malmö, Sweden, specializing in physical activity and sports (171204)
Pettersen, Per Møller Fotballens posisjon i Dagbladet og VG: En statistisk analyse av den samlete fotballdekningen, herre- og kvinnefotball, topp- og breddefotball (070502)
Pfister, Gertrud A World Power in Women’s Sport – Women Without Power in Sport: Gender, Power and Sport in East Germany (031209)
Pfister, Gertrud Sport, Women and Leadership: Selected Results of the German Project “Women taking the Lead” (med Sabine Radtke, 050503)
Pfister, Gertrud Écuyères and “doing gender”: Presenting Femininity in a Male Domain – Female Circus Riders 1800–1920 (with Susanna Hedenborg, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 3, 2012, pp. 25–47)
Piirainen, Hannele Fysiskt aktiva utrikesfödda kvinnor i Sverige: Vad motiverar dem att börja och att fortsätta? (med Ellis Janzon & Ingrid Bolmsjö, 130613)
Pilgaard, Maja Teenageres idrætsdeltagelse i moderne hverdagsliv (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 3, 2012, pp. 71–95)
Porsfelt, Dan Supporterrock i Sverige (050914)
Preuss, Holger Lasting Effects of Major Sporting Events (061213)
Queckfeldt, Eva Torsten Tegnér och hans tid: Opposition på Rolf Haslums doktorsavhandling Idrott, borgerlig folkfostran och frihet: Torsten Tegnér som opinionsbildare 1930–1960 (060927)
Radmann, Aage Att äga en (huligan-)berättelse: Mediers konstruktion av fotbollsvåld (publicerad i Scandinavian Sport Studies Forum Vol 3, 2012)
Radovic, Susanna Elitridsport som en paus från barnen? En undersökning av könsstereotyper i dagspressens rapportering av ridsport (med Petra Andersson, 110608)
Radtke, Sabine Sport, Women and Leadership: Selected Results of the German Project “Women taking the Lead” (med Gertrud Pfister, 050503)
Ravn, Susanne  Learning by Joining the Rhythm: Apprenticeship Learning in Elite Double Sculls Rowing (with Ole Lund and Mette Krogh Christensen, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 3, 2012)
Redelius, Karin Kön–Idrott–Skola (med Håkan Larsson & Birgitta Fagrell, 051214)
Reimer, Bo Idrott och massmedier: Några reflektioner vid Idrottshistoriskt symposium, Idrottsmuseet i Malmö den 6 november 2003 (040127)
Riling, Y. Predrag World’s Fastest Drummer: Extreme Sport Drumming (071121)
Ringfjord, Britt-Marie Bilder av idrottskroppen (050517)
Rodis, Anastasios G. Swedish Swimmers’ Perception of Parental Involvement (131126)
Roessler, Kirsten Kaya Når kriser skal tackles: Bevægelse i idrætten mellem integration och progression (091125)
Roessler, Kirsten Kaya Kvinder og idræt – matcher de offentlige idrætsfaciliteter egentlig kvinders behov (med Mette Mogensen & Laura Munch, 100922)
Roessler, Kirsten Kaya Prescribed Exercise and Behavioural Change: The Influence of Self-efficacy, Stages of Change, and Social Relations (med Thomas Gjelstrup Bredahl, 110126)
Roessler, Kirsten Kaya ”Jeg har ikke brug for en flad mave, jeg skal bare løbe stærkt!” Motivation for at konkurrere hos kvindelige eliteudøvere og motionister (170921)
Romar, Jan-Erik Teachers’ Learning Experiences with the Sport Education Model in Physical Education (with John Henriksson, Kent Ketomäki & Peter Hastie; published 160314 in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 7 2016)
Rommetvedt, Hilmar Når idrett og politikk kolliderer: Feilskjær eller systemendring? (med Nils Asle Bergsgard, 060517)
Ronglan, Lars Tore Coaching – en sak for idrettssosiologien? (110309)
Ronglan, Lars Tore Player Migration and Talent Development in Elite Sports Teams: A comparative analysis of inbound and outbound career trajectories in Danish and Norwegian women’s handball (with Sine Agergaard, published 150428  in Scandinavian Sport Studies Forum, Vol 6, 2015)
Roscher, Monika Forming of Aesthetic Judgements in Movement (090923)
Roscher, Monika Gender as Experience: Transcending female and male expression in Sports (100127)
Rotter Nilsson, Pascal Tredje generationens konstgräs och fotbollens framtid (med Fredrik Johansson, 051019)
Ryba, Tatjana V. Psychological Research on Martial Artists: A Critical View from a Cultural Praxis Framework (with Anna Kavoura & Marja Kokkonen; published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 3, 2012)
Rämme, Ulf Does Artificial Turf Matter? Estimating the Impact of Artificial Turf on Goal Production and Game Outcomes in Swedish elite football for men (150615)

to-page-topS–U


Sahlgren, Ola Matchanalys i fotboll: En studie av Malmö FF:s avslut 2006 (med Magnus Palmén, 071107)
Sand, Trond Svela Norwegian Elite-Level Coaches: Who Are They? (with Kari Fasting & Mari Kristin Sisjord, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 8, 2017, 2017-04-18)
Sandahl, Björn Dopningsfrågan i historisk belysning (061115)
Sandahl, Björn Hur dopningen blev ett samhällsproblem: En gestaltning av dopningsfrågan i de olympiska spelen utifrån två fallstudier (080606)
Sandahl, Björn Idrottsämnet och de materiella förutsättningarna – exemplet Stockholm 1950–2000 (040928)
Sandahl, Björn Idrottsämnet som samhällets spegel: En tentativ komparation av idrottsundervisningen i Europa och USA under 1900-talets andra hälft (051019)
Sandal, Carsten Familieidræt: Bevægelse, udvikling og livgivende øjeblikke for store og små (med Helle Winther, 160531)
Schei, Vidar The Winner Takes All: A Qualitative Study of cooperation on Cycling Teams (with Katrine O. Netland and Therese E. Sverdrup, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 3, 2012)
Schenker, Katarina För en kritisk didaktik inom idrottslärarutbildningen (090429)
Seippel, Ørnulf Idrett i sivilsamfunnet: Nettverk, innflytelse og sosial kapital (060118)
Seippel, Ørnulf Fitness, Class and Culture: Social Inequality in Fitness Centres (med Anne-Lene Ulseth Bakken, 111123)
Selliaas, Andreas Norwegian Human Rights Organisations and the Olympic Games (with Anders Hasselgård, published 140128 in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 5, 2014)
Silva, Diana Mendes Machado da Society, Nationality and Brazilian Football: Research from the Interdisciplinary Group of Studies on Football (GIEF) (med João Paulo França Streapco & Paulo Nascimento, 101124)
Sisjord, Mari Kristin Norwegian Elite-Level Coaches: Who Are They? (with Kari Fasting & Trond Svela Sand, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 8, 2017, 2017-04-18)
Sjursen, Åsmund V. Den store dopingskandalen: En artikkel om dopingskandalen under vinter-OL i Salt Lake City i 2002, Johann Mühlegg og Verdens Gang (040406)
Sjöblom, Paul En svensk idrottsmodell i marknadstappning: Värderingar, normer och strategier i kommuner och föreningar 1970–1999 (060315)
Skille, Eivind Å. Idrett for alle: Enhetlig mangfold eller en tredie vei (060329)
Skille, Eivind Å. Forskning om kjønn, etnisitet og ungdom som økt forståelse for forskjeller i ungdoms idrettsdeltakelse (060913)
Skille, Eivind Å. Ethno-politics and state sport policy: The case of how the Sámi Sport Association–Norway challenged the Norwegian confederation of sport’s monopoly for state subsidies to sport (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 3, 2012)
Skille, Eivind Å. The relationship between adolescent sport participation and lifelong participation in physical activity in Norway A Critical Analysis (with Tor Solbakken, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 5, 2014)
Skille, Eivind Å. From Community Based Identities to Individual Benefits for Volunteers: A Comparison of Three Sporting Events  (with Elsa Kristiansen &  Dag Vidar Hanstad, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 5, 2014)
Skogvang, Bente Ovèdie Fotball som vitenskap: Forskerens forhold til praksisfeltet og forskningens relevans for praksis (061129)
Skogshus, Janette Ridsport och genus: En kvalitativ granskning av tidningen Min häst (170522)
Skovgaard, Thomas School Swimming in Denmark: A Survey (130130)
Skovgaard, Thomas & Kurt Lüders Swimming in Schools: New Danish Directions (131219)
Skovgaard, Thomas Physically active schools 2020: New pathways and possibilities (150318)
Snögren Johansson, Elin En fri arbetstagare? Om det internationella transfersystemet för elitfotbollsspelare inom EU, särskilt om förtida uppsägning av anställningsavtal (090520)
Solbakken, Tor The relationship between adolescent sport participation and lifelong participation in physical activity in Norway A Critical Analysis (with Eivind Å Skille., published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 5, 2014)
Solberg, Harry Arne TV-sportsrettigheter – attraktive, men risikable, investeringsobjekter (040113)
Solenes, Oskar The Janus-faced relationship value of professional sports clubs: A study of Molde Football Club, Norway (with Harald Dolles, Hallgeir Gammelsæter & Solveig Straume, published 2016-05-09, in Scandinavian Sport Studies Forum Vol 7, 2016)
Stambulova, Natalia Exploring exercise behavior and well-being of Swedish university students: A self-determination perspective (med Linus Jonsson, Karin Weman-Josefsson & Athanasios G. Papaioannou, 130416)
Stambulova, Natalia “Organizing for Excellence”: Stress-Recovery States in the Danish National Orienteering Team during a Training Camp and the 2015 World Championship ((with Astrid Becker-Larsen & Kristoffer Henriksen, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 8, 2017)
Stark, Tobias Keops pyramid: Anteckningar rörande synen på Malmö Arena och den postindustriella staden i samband med ishockeypremiären den 12 november 2008 (081212)
Stark, Tobias Från “lappjävel” till ”the King”: Börje Salming, NHL, och den svenska modellen (publicerad i Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 8, 2017, 171128)
Stelter, Reinhard Mindfulness i et kropsårvågenheds perspektiv (070606)
Stelter, Reinhard Mellem social kreativitet og sportslige kompetenser: En analyse af børns bevægelsesaktiviteter i et kulturpsykologisk perspektiv (med Glen Nielsen, 111012)
Stenberg, Kerstin Den reflekterande friluftsläraren (med Jane Meckbach, 120919)
Stenberg, Leif Fotbollströjor, terror och tillhörighetspolitik (med Barzoo Eliassi och Dan-Erik Andersso, 140521)
Steorn, Patrik Atletik och bildkultur kring år 1900: Kroppstyper och bildbruk (070418)
Storm, Rasmus Vækst med underskud: Kan man lave forretning ud af en sportsvirksomhed? (071003)
Storm, Rasmus En verdenskrig om medaljer (080220)
Storm, Rasmus Det bedste OL i nyere tid? Dansk eliteidræt falder tilbage(med Klaus Nielsen, 081029)
Storm, Rasmus & Klaus Nielsen Dansk eliteidræts konkurrenceevne: Resultater, målemetoder og investeringer (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 1, 2010)
Storm, Rasmus Skaber elite bredde? En analyse af aktuel forskning (111123)
Strandbu, Åse Idrettsdeltakelse blant unge jenter med innvandrerbakgrunn (040620)
Straume, Solveig The Janus-faced relationship value of professional sports clubs: A study of Molde Football Club, Norway (with Harald Dolles, Hallgeir Gammelsæter Oskar Solenes, published 2016-05-09, in Scandinavian Sport Studies Forum Vol 7, 2016)
Streapco, João Paulo França Society, Nationality and Brazilian Football: Research from the Interdisciplinary Group of Studies on Football (GIEF) (med Diana Mendes Machado da Silva & Paulo Nascimento, 101124)
Stub, Henrik Fotbollen som farlig förebild: Sovjetunionens autonoma fotbollskultur (040210)
Sund, Bill Fotbollen som arbetsmarknad (030606)
Sund, Bill Giro d’Italia – ett av två hegemoniska cykellopp (110608)
Sund, Bill Rebellen i fotbollsfamiljen (060606)
Sund, Bill Tour de France – några reflektioner (050517)
Sund, Bill Fotbollens mäktiga globalisering (SWE 151221)
Sundvoll, Heidi Idrett som en arena for inkludering av innvandrere og etniske minoriteter i samfunnet (med Anne Tjønndal, 151006)
Swartling-Widerström, Katarina Kroppen i grundskolans styrdokument (050419)
Svensson, Camilla Fysisk aktivitet på recept kan ge stora vinster (med Helene Bengtsson, 060927)
Svensson, Martin Masterchef and the ‘Sportification’ of Popular Culture… and Society (with Bo Carlsson, 150930)
Svensson, Thomas Idrott, ledarskap och medier (med Johan Gustafsson, 041026)
Sverdrup, Therese E. The Winner Takes All: A Qualitative Study of cooperation on Cycling Teams (with Katrine O. Netland and Vidar Schei, published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 3, 2012)
Sæther, Stig Arve Spilletid for talenter i norsk toppfotball: Status for tippeligasesongen 2009 (101124)
Sæther, Stig Arve Aldersbestemte fotballandslag i Norge: Dette kjennetegner de selekterte spillerne i 2009 (med Christian Haulan, 110831)
Sæther, Stig Arve Den viktige kamparenaen – en oppgave for toppklubber eller aldersbestemte landslag? (med Haulan, Christian150331)
Sæther, Stig Arve Høye ambisjoner og riktig studievalg – eneste vei til en fotballkarriere? (130213)
Sæther, Stig Arve Trøndelag – verdens beste «skinasjon»? En undersøkelse av hvordan representanter fra regionen forstår sin egen suksess som dominerende skiidrettsregion i Norge (med Ruben Ringereide Aalberg, 131024)
Sæther, Stig Arve Identification of Talent in Soccer – What Do Coaches Look For? (140319)
Sæther, Stig Arve Instruerende og positiv feedback ledelse i fotball: En undersøkelse av norske mannlige fotballtreneres lederstil (artikel, med Nils Petter Aspvik, Ingar Mehus & Anne Tjønndal, 160408)
Søndergaard, Steffen Digitalt medieret makkerfeedback: En undersøgelse af deltagerstyret idrætsundervisning støttet af digitale teknologier (med Lars Domino Østergaard, publicerad i Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 8, 2017)
Sørensen, Vibe,  Krop, sansning og bevidstgørelse – vejen til bæredygtig forandring (med Sara Emborg & Helle Winther 140211)
Tamburrini, Claudio Educational or genetic blueprints, what’s the difference? (030606)
Tangen, Jan Ove Tause forventninger og taus kunnskap – en oversett sammenheng mellem idrettsanlegg og deres brukere (031111)
Tangen, Jan Ove Forskning på demokrati og makt i den frivillige idretten i Norge – noen refleksjoner (091111)
Taylor, Matthew Politics and the People’s Game: Football and Political Culture in Twentieth Century Britain (070117)
Taylor, Matthew Football, Migration and Globalization: The Perspective of History (070314)
Thiborg, Jesper Fotbollsspelares moral (051116)
Thiborg, Jesper Gårdagens nördar – morgondagens hjältar: Om datorspel och e-sport (061101)
Thing, Lone F. Motion på recept – er en svær pille at sluge! En sociologisk diskussion af motion som behandling i velfærdsstaten (050419)
Thing, Lone Friis & Sidsel Brædder Vinther  Krop og Træning i Kilo Killers (150310)
Thing, Lone Friis ”Løb for livet”: En teoretisk sociologisk analyse af løbekultur (med Henrik Pedersen, 160914)
Thomassen, Anders Kornum Kinesisk fodbold – en ny magtfaktor i det internationale fodboldlandskab (170213)
Thomsen, Ragnhild Boksesporten runde for runde: En sammenligning av svensk og amerikansk radiosport (031111)
Thorsson, Ola Malmö Youth Sport Study: A longitudinal study of a secondary school in Malmö, Sweden, specializing in physical activity and sports (with Tomas Peterson et al. 171204)
Tinmannsvik, Gunhild Jernkvinnen: Representasjonen av Bente Skari i Se og Hør, sett i lys av bruk av myter i sportsjournalistikken (031125)
Tjønndal, Anne Motivasjon i klatring (med Mirna Mandić, 151211)
Tjønndal, Anne Idrett som en arena for inkludering av innvandrere og etniske minoriteter i samfunnet (med Heidi Sundvoll, 151006)
Tjønndal, Anne Instruerende og positiv feedback ledelse i fotball: En undersøkelse av norske mannlige fotballtreneres lederstil (artikel, med Nils Petter Aspvik, Ingar Mehus & Stig Arve Sæther, 160408)
Toftegaard, Nielsen, Jan Kunsten at få børn og unge i bevægelse (051005)
Tolvhed, Helena Vacker, löjlig eller seriös? Den kvinnliga olympiern i veckotidningen Se’s bevakning från sommarolympiaderna 1948–1964 (040518)
Trondman, Mats Bollhegemoni och genusregim: En etnografisk fallstudie om spontanidrott i skolan (med Cecilia Dovborn, 070328)
Trondman, Mats Filmade straffars sociala ordning: En kritisk förståelse av ungdomars bedömning av att filma inom ramen för Talcott Parsons handlingsteori (061011)
Trondman, Mats “Idrott är ingenting för flickor,” säger Karolina. Om kultur, genus och idrott (med Cecilia Dovborn, 060503)
Trondman, Mats Idrottsvetenskapens möjlighet: Sannfärdighet, egenintresse och retorik (030819)
Trondman, Mats Skrattspegelns vackra förlorare: Fotbollspoesi, delaktighet och poetisk rättvisa (120215)
Trondman, Mats Träna och supa till helgen: Om föreningsidrott, socialt kapital och alkohol i unga vuxnas liv (050322)
Ulseth, Anne-Lene Bakken Fitness, Class and Culture: Social Inequality in Fitness Centres (med Ørnulf Seippel, 111123)

to-page-topV–Z


Vamplew, Wray Alcohol and the Sportsperson: An Anomalous Alliance (070214)
Vamplew, Wray Child Work or Child Labour? The Caddie Question in Edwardian Golf (080423)
van Veen, Ewoud Samba mot maskinfotball: Nasjonale stereotypier i fotballjournalistikken (030907)
Vettenniemi, Erkki Paradise (Totally) Lost: Kalevi Häinilä’s Totalization Theory Revisited (100901)
Vettenniemi, Erkki Paavo Nurmi’s Posthumous Doping Case: An Essay on Drugs, Money, and the Vagaries of Sports Journalism (published in Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 2, 2011)
Vettenniemi, Erkki Notes on Nordic Nostalgia: Stockholm 1912 and Helsinki 1952 Revisited (121031)
Vilhelmsson, Helena Badmintonkjolar och fotlyft: Imitation, ävlan och stil i sporten (070117)
Vinther, Sidsel Brædder  & Lone Friis Thing Krop og Træning i Kilo Killers (150310)
Voyer, Richard A. Once Upon a Time, a Women’s Golf Tournament: Shenecossett Invitation, 1919–1940 (190928)
Vångell, Fredrika Orienteringsträning i förändring? En komparativ studie av orienteringsträningen på elitnivå på 1980-talet och 2010 (med Frida Andersson & Leif Yttergren, 110511)
Wagner, Ulrik The Publishing Game: The dubious mission of evaluating research and measuring performance in a cross-disciplinary field (published 2016-05-18, in Scandinavian Sport Studies Forum Vol 7, 2016)
Wahlgren, Lina Upplevelser av färdvägsmiljöer vid arbetspendling med cykel (131211)
Walseth, Kristin En problematisering av idretten som arena for integrasjon av etniske minoriteter (040127)
Walther-Ahrens, Tanja Lesbianism as the Last Taboo in Women’s Football (101103)
Wedman, Ingemar Idrottslärarstudenten vid GIH (med Jane Meckbach, 070131)
Weed, Mike Sports Tourism and the Development of Sports Events (061213)
Weman-Josefsson, Karin Exploring exercise behavior and well-being of Swedish university students: A self-determination perspective (med Linus Jonsson, Natalia Stambulova & Athanasios G. Papaioannou, 130416)
Wickman, Kim Genus och funktionshinder: Några nedslag i forskningen kring handikappidrott (070516)
Widholm, Christian Släggkastaren, trestegshopparen och japanen: Meningsfixeringar av maskuliniteter sammanflätade med etnicitet i dagspressen vid Stockholmsolympiaden 1912 (040309)
Wijk, Johnny De “glömda” mästerskapen i Oslo 1946: Om tävlingarna när Europas idrottare åter kunde mötas efter krigets slut och om medaljerna som Arne Andersson aldrig fick ta (090520)
Wijk, Johnny Om idrott, kropp, diskurser och nationell identitet: Vilken verklighet är det vi studerar i massmedias konstruktioner av verkligheten? (091125)
Wijk, Johnny Det folkliga genombrottet för tennis i TV-sofforna: Om Janne Lundqvist, Uffe Schmidt och de första TV-sända Davis Cup-matcherna från Båstad i början av 1960-talet (100217)
Wijk, Johnny Idrottens framgångsspiral: Om orsakssamband och framgångsfaktorer utifrån exemplen svensk tennis och svensk golf och deras parallella framgångsberättelser (101215)
Wijk, Johnny Kvinnor som utmanar män: Om elitidrottskvinnor som idrottsproffs, medieobjekt och celebriteter, samt om uppståndelsen kring idrottsliga ”könskamper” utifrån exemplen Billie Jean King och Annika Sörenstam (artikel 130917)
Winther, Helle Kropskontakt i spændingsfeltet mellem dans, kamp og leg (040406)
Winther, Helle Bevægelsespsykologi – om identitetsoplevelser og kropsligt forankrede forandringsprocesser (070606)
Winther, Helle Først og bedst over målstregen med Body-sds? Om potentialer i helhedsorienterede krops- og træningstilgange (med Christina Madsen, 130116)
Winther, Helle Krop, sansning og bevidstgørelse – vejen til bæredygtig forandring (med Vibe Sørensen & Sara Emborg 140211)
Winther, Helle Grundfølelsernes liv og funktion i idræts- og bevægelsesundervisning – et allestedsnærværende læringspotentiale (141118)
Winther, Helle Grundläggande känslors liv och funktion i undervisningen i idrott och rörelse – en ständig möjlighet till lärande Översättning av Marjanna de Jong (160420)
Winther, Helle Familieidræt: Bevægelse, udvikling og livgivende øjeblikke for store og små (med Carsten Sandahl, 160531)
Wollmer, Per Malmö Youth Sport Study: A longitudinal study of a secondary school in Malmö, Sweden, specializing in physical activity and sports (with Tomas Peterson et al. 171204)
Yrlid, Rolf Med “Bang” till Berlinolympiaden 1936 (080606)
Yttergren, Leif “Avskaffa OS-Vinter-OS!” Edström, Vinter-OS och Skidlärarkonflikten (050118)
Yttergren, Leif J. Sigfrid Edström, antisemitismen och Berlin-OS 1936 (071024)
Yttergren, Leif Orienteringsträning i förändring? En komparativ studie av orienteringsträningen på elitnivå på 1980-talet och 2010 (med Frida Andersson & Fredrika Vångell, 110511)
Zirin, Dave Calling Sports Sociology Off the Bench (081126)
Zuiderveld, Maria Sex, Football and the Media – The Case of South Africa and the 2010 FIFA World Cup  (publicerad i Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 4, 2013)

to-page-topÅ–Ö/Ø


Öhman, Marie “Jag har ansträngt mig så himla mycket och mår så himla dåligt och ändå är det ingen som ser” Elever med anorexia nervosa möter skolämnet idrott och hälsa (med Hanna Hemstad, 100512)
Ørsted, Gert Dialogisk undervisning: Et indblik i den kommunikative anvendelse i idrætsundervisningen i gymnasieskolen (med Lars Domino Østergaard, 140912)
Østergaard, Lars Domino Makker-feedback som et redskab til at øge elevernes motivation i idrætsundervisningen (med Mikkel Lund Curth, 120606)
Østergaard, Lars Domino Monistisk læring i idræt – nyt samlet syn på hvordan elever lærer i idræt (med Mikkel Lund Curth, 130312)
Østergaard, Lars Domino Dialogisk undervisning: Et indblik i den kommunikative anvendelse i idrætsundervisningen i gymnasieskolen (med Gert Ørsted, 140912)
Østergaard, Lars Domino Digitalt medieret makkerfeedback: En undersøgelse af deltagerstyret idrætsundervisning støttet af digitale teknologier (med Steffen Søndergaard, publicerad i Scandinavian Sport Studies Forum Vol. 8, 2017)
Östnäs, Anders Handikapp som socialt fenomen (031028)
Østrem, Ketil En retrospektiv studie av idrettsspesifikk aktivitet til 5 norske elite seriefotballspillere (med Mathias Macody Lund & Rune Høigaard, 160216)

to-page-top